Djwhal Khul via Natalie Glasson, 23 juli 2021

 

Djwhal Khul via Natalie Glasson

den 23 juli 2021

Hälsningar, Namaste, jag är Master Djwhal Khul. Jag träder fram i kärlek, frid, harmoni och stillhet.

Det är en ära att få vistas i er närvaro samt att få föra fram de gåvor som jag tror är de viktigaste under denna uppstigningstid. Till er ska jag ta fram något förvånande enkelt. Vänligen föreställ er en rät linje, den räta linjen kan ha vilken färg som ni önskar att den ska ha. Låt den skapas utav ljus, föreställ er att den räta linjen går igenom er, kanske den går framåt framför er och bakom er. Känn att det är mycket lätt för er att röra er längs linjen, enbart med era tankar; ni kan ta er framåt, ni kan hoppa bakåt, ni kan ta ett extremt långt språng framåt.

Föreställ er på nytt en annan linje, denna linje sträcker sig neråt ovanifrån ert huvud, genom er kropp, ut genom era fötter och ner in i Jorden. Ni kan se uppåt, ni kan se långt, ni kan se neråt, ni kan se långt. Föreställ er att ni kan ta ett språng uppåt längs linjen, eller kanske neråt, ni kan fortsätta utforska.

Föreställ er att ni tar ett språng framåt, kanske bara en liten del längs linjen, sedan hoppar ni uppåt eller så kanske ni hoppar neråt. Med detta exempel kan vi uppmärksamma att språnget framåt är att ta ett språng in till er uppstigning. Att hoppa uppåt är en koppling till Skaparen och att hoppa neråt är en förbindelse med Jorden, en jordning eller till och med ett förkroppsligande och ett manifesterande. Ni kan föreställa er att ni hoppar framåt ett visst avstånd längs denna linje och sedan kan ni för ett ögonblick stanna upp och fråga er själv:

Hur känner jag mig i detta ögonblick? Behöver jag mer jordning eller mer koppling med Skaparen?

Sedan kan ni göra detta möjligt genom att föreställa er att ni själv hoppar ner längs linjen eller tar ett språng uppåt längs linjen. Ni kan i själva verket göra detta i hela er livstid i den här pågående existensen på Jorden, eftersom ni skapar och banar vägen för er uppstigning, ni jordar aspekter av er uppstigning eller sammankopplar aspekter i er uppstigning innan ni ens har upplevt dem.

Om vi föreställer oss att vi går tillbaka såsom det förflutna, era upplevelser på Jorden, så betyder det att ni kan återvända till ert förflutna och fråga er själv:

Behöver jag jorda mig, förkroppsliga, eller manifestera? Behöver jag förena mig med Skaparen och ta emot?

Detta kan ni uppnå genom att föreställa er dessa två tidslinjer, hoppa neråt ifall ni behöver jorda er och hoppa uppåt ifall ni behöver koppla in er. Ni kommer att lägga märke till att varje gång ni färdas längs linjen, så kan ni ibland ta er långt längs linjen och andra gånger bara ett litet skutt.

Detta exempel låter er skapa en hel livstid och en hel uppstigningsresa som är healad, balanserad, harmoniserad, hel och fullständig. Ni kanske uppmärksammar att vid vissa punkter i er verklighet eller vissa punkter längs linjen, behöver ni både jorda och koppla in er.

Det här är en teknik som gör det möjligt för er att utforska er egen uppstigningsresa samt att ta in sammankopplande och jordande till allt, sålunda balanserar ni er hela uppstigningsfärd. Det är viktigt att inse att allting utgör uppstigning, ett samtal ni har med en vän eller en främling. Till och med när ni blev förargad på er själv på grund av något i ert hem eller något ni gjorde, så är det en del av er uppstigningsprocess. Där ni satt och beundrade den allra vackraste blomman och kände en djup sammankoppling av frid, så är det en del av er uppstigningsprocess. Livet, så som ni känner till det på Jorden, är er uppstigningsprocess, det är er uppstigningsresa och det är dags för er att framkalla jordande och sammankopplande.

När ni kopplar in er så syntetiserar ni, Skaparen handlar allt om syntes, för Skaparen önskar sammansmälta aspekter av Skaparen för att skapa något nytt och väcka upp en ny begynnelse. Varje gång ni upplever en uppstigningsprocess och ett uppstigningsuppvaknande eller en aktivering, så har ni upplevt en syntes av Skaparens energier inom er varelse och naturligtvis så är Skaparens energier era energier, alltså en syntes av ert gudomliga själv inom er varelse. När ni upplever en djup sammankoppling med en annan varelse, eller ni kanske har en konversation som verkligen tänder upp er passion eller er salighet. Uppmärksamma att detta är en syntes av Skaparen inom er själv och den andra varelsen, det är inte ni två som syntetiserar och blir ett, fastän ni är det. Det är en aspekt av er själv och en aspekt av den andra som är en Skapare, som tänds upp och syntetiseras, därför skapar det en ny energi som ger bränsle och energi till, samt laddar upp er bägge två.

Jag uppmuntrar er att kontemplera syntes, syntesen i Skaparens energi och jag bjuder in er till att uppmärksamma huruvida varje upplevelse i er verklighet är en process av syntes. Jag tror att ni kommer att upptäcka att det är så.

När vi jordar oss, förkroppsligar och manifesterar, så kan vi uppmärksamma att detta är en frigörelse. Ja, det är också en syntes, för Skaparens energier smälter samman med er varelse, smälter samman med det som ni önskar manifestera, har manifesterat eller vadhelst ni förkroppsligar eller blir. Men det förekommer även ett frisläppande och vi uppmärksammar detta frisläppande, i synnerhet i jordandeprocessen, för medan syntesen äger rum, så sker en frigörelse av gamla energier, gamla perspektiv, gamla vanor och tankeprocesser. Detta frisläppande möjliggör att en ny förståelse, som vi skulle kunna benämna upplysning, kan framträda. Därför uppmärksammar vi jordningen och när vi säger jordning så menar vi förankrande till Jorden, förkroppsligande, samt manifesterande. Jordningen möjliggör upplysning, för den stöttar Skaparens syntes och skapar en frigörelse, ett släppande av allt som ni inte längre behöver acceptera under ert följande steg av gudomlighet. Det följande steget av er sanning och Skaparen. Jag önskar uppmuntra er till att uppmärksamma denna process av frisläppande inom er jordning. Jag bjuder in er till att föreställa er att ni själv jordar er till Jorden, in till Moder Jord. En jordning kan helt enkelt vara en process av att sända energi till Moder Jord, från er varelse, från ert hjärta. Det kan vara från ert rotchakra eller era fot-chakran, det kan vara från era händer eller chakrana i handflatorna. Det finns inga bestämda regler för hur ni ska jorda er, vissa människor föredrar att lägga sig på golvet. Det är upp till er att upptäcka det bästa sättet för er att jorda er och när ni kontemplerar vad jordande är och betyder för er, så börjar ni verkligen uppmärksamma hur ni med större framgång kan jorda er. När ni jordar er, så önskar jag att ni ska vara öppensinnade för processen av frisläppande. Ofta uppmärksammar människor inte frisläppandeprocessen, för att de är så involverade i processen av syntetisering och att ta emot, så att processen av frisläppande helt enkelt passerar förbi dem med extremt litet uppmärksammande.

När ni upplever en jordning, bara håll en tanke om att det är något som släpps fritt och i denna tanke kan ni få inspiration gällande vad ni släpper taget om. Det skulle kunna vara ett perspektiv, en tanke, en känsla, eller kanske ett sår. Uppmärksamma att det är frisläppandet som låter er gå framåt.

Detta tar oss även till en annan fråga. Vad skulle ni släppa taget om inom er varelse eller till och med inom er verklighet som skulle kunna skapa en plats för upplysning, insikter eller ett nytt perspektiv?

Sanningen är att ni omedelbart vet svaret, för detta svar har väntat på att ni ska uppmärksamma det, men kanske ni inte har velat lägga märke till det. Men när jag ställer er denna fråga, så dras ni till att uppmärksamma den. Ni kanske distraherar er själv genom att tänka att ni inte känner till svaret. Det är bara er hjärna som distraherar er, vet ni, och vad jag bjuder in er till att göra är att utöva detta, vadhelst det är som behöver släppas taget om. Låt det släppas under de följande 24 timmarna och var öppen-sinnade till att uppmärksamma det skifte som äger rum. Var också öppensinnade till hur utmanade det ibland är att släppa taget när ni håller fast vid det som behöver frisläppas.

Sålunda dyker en ny fråga upp.

Vad är det som i sanning tillhör dig? Tillhör dina tankar dig? Tillhör dina känslor dig?

Och så skulle vi kunna fortsätta med dessa frågor. Vem är du? För att förstå ifall något tillhör dig, så måste du veta vem du är.

Låt oss inte gå alltför djupt in i dessa frågor. Men jag önskar helt enkelt tända upp några gnistor av inspiration och upplysning inom er varelse. Och naturligtvis så har jag delat med mig av en övning till er för att stötta er under denna uppstigningstid, vänligen var medvetna om att jag är närvarande för att ständigt stå till tjänst.

Jag tackar er.

 

Jag Är Master Djwhal Khul.

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...