SaLuSa, 13 mars, 2015

Kanal: Mike Quinsey

13 mars, 2015

 

En hel serie av förändringar ligger inför er nu när de mörkas planer har stoppats. De kan inte längre diktera Mänsklighetens framtida riktning, och kan enbart ge upp sin position till Ljuset. Det har betytt att framsteg nu kan ske mer eller mindre ohindrat, och aktiviteter kan göras mer öppet och göras kända för er. Det finns mycket att göra och våra planer är att producera resultat så snart som möjligt. Hitintills har vi varit försiktiga då det gäller dem, men nu kan vi låta er veta utan någon större fara. Ni kommer också att se hur fler av våra skepp rör sig öppet i ert luftrum, medan vi tidigare har haft våra mantlar av osynlighet aktiverade för att undvika konfrontationer med era farkoster. Vi väntar nu på erkännande från era politiska ledare, men vet att de är rädda för att avslöjas för vad de verkligen är. Med tiden kommer dock allt att avslöjas och ingen individ kommer att kunna gömma sig. De högre vibrationerna är ingen plats för att vara för mer ringa Varelser, då det kommer en punkt då enbart sanningen kan existera. De mörka har fått sin dag och trots allt ni känner till om dem, såsom med alla andra själar, så erbjuder vi dem tillfället att vända sig till Ljuset utan några beskyllningar. De kommer dock att ha en lång väg att vandra innan de fullt kan återfå sin position inom det.

Som ni utan tvivel har insett så är vårt främsta intresse att se hur varje själ återgår till Ljuset, och de kommer att få alla möjligheter. Ni kan lägga märke till att vi inte talar om bestraffning för vilsegångna själar, utan medlidande genom att ge dem alla chanser att återgå till Ljuset. Ingen är bortom försoning, förutom att de vägrar att acceptera möjligheterna vi ger dem. Ni har alla vid något stadium gått på båda sidorna av Ljuset och få av er har det sämre på grund av denna erfarenhet. I själva verket är ni stärkta av dem och kan bättre hjälpa dem som har följt i era fotsteg. Nu vet ni varför vi alltid har bett er att inte vara dömande vid alla sådana tillfällen. Ni har ett uttryck ”i Guds nåd går jag” och däri ligger en stor sanning, så var goda att inte döma de som är vid andra stadier i deras utveckling.

 

Ni är alla stora själar som varit i ”Helvetet” och kommit tillbaka igen, och med detta hänvisar vi till era liv i de lägsta vibrationerna där Ljuset nästan är borta. Ni har dock överlevt för att bli stora varelser även om ni inte än förstår den fulla betydelsen av det. Att bli så separerade från Ljuset har givet er en gigantisk uppgift att finna er väg tillbaka. Ni tog dock på er denna möjlighet med stort självförtroende då vi lovade att vi alltid skulle vara där för er. Vi är naturligtvis inte de enda, då själar från hela Universum har önskat att vara en del av utmaningen och gynnas från erfarenheten. Förstå att ni har inkarnerat många, många gånger för att spela er roll i det stora äventyret som nu avslutas. Ni har spelat er roll på vilken som helst sida som bäst skulle tjäna er intressen och utveckling. Allt liv utvecklas kontinuerligt till att alla själar återgår till Gudom, varifrån de kom. Låt inte detta oroa er då ni har en lång lång väg att gå innan någon liknande fullbordan närmar sig. Det slutliga är att återigen bli Ett med Gud.

 

Var och en av er spelar en större roll med att föra Ljuset till Jorden, mycket mer än ni omedelbart skulle inse. Vi hör era frågor såvida ni kunde göra mer då ni känner att ni har mycket att erbjuda, inse dock att era färdigheter är kända för oss och vi är nöjda med vad ni nu gör. Håll bara Ljuset starkt skinande och vi kan inte be om mycket mer från er. När ni betänker antalet Ljusarbetare som gör sin del för att föra in den Nya Åldern, så ha inga tvivel om att er framtid är säkrad. Om ni är kallade att göra extrauppgifter så är det därför att ni anses vara en av de själar med den nödvändiga erfarenheten och kunskapen för att göra så. Kom också ihåg att när saker och ting verkligen startar upp så kommer det att finnas tillräckligt för alla, vilket håller er engagerade. Vi känner till era attribut och vad ni gör bäst, så det blir inga fyrkantiga pinnar i runda hål. Gläds, det verkliga arbetet börjar snart och allt som ni har väntat på kommer gradvis bli verklighet.

 

Sätt ert sikte på allt som är gott och hälsosamt, och om ni attackeras av de mörka så se dem i Ljuset och gå bara vidare på er väg. Det finns ingen anledning till att engagera sig i argumentering, så säg bara vad ni har att säga och gå vidare. Visa er själva att ni har självförtroendet att hantera vad än ni ställs inför, och ge inte in till provokationer. En del säger att det är lättare sagt än gjort, men ni måste vara förberedda för vilken situation som ni än konfronteras med. Att ge in till energier av rädsla resulterar i att sänka era energier, och de mörka när sig på dessa energier. Kalla på den källa av Ljus som tilltalar er under sådana förhållanden, och vet att ni kommer att hjälpas. Ni har fler själar som går på vägen med er än ni någonsin kan tänka er.

 

Den Galaktiska Federationen får större frihet att hantera saker och ting som kommer upp. Hitintills har vi strikt lytt under Hierarkin som har varit ansvarig för den stora planen att återföra er till Ljuset. Som vi har sagt mer än en gång så opererar vi mestadels med våra mantlar av osynlighet i funktion. Vi har inte satt oss själva i risk att orsaka en incident, då det kunde involvera oskyldiga offer. Vi söker inte konfrontation med de mörka och skulle hellre göra undanmanövrar för att hålla fred. Vi skulle i annat fall lätt hantera alla problem, då vi har avancerat skydd som ni inte för närvarande kan ana er till. Det används bara som sista åtgärd då vi inte försöker att förstöra de mörka, utan skydda er från dem.

 

Jag är SaLuSa från Sirius, och vilken glädje det ger mig att fritt tala med er. Många av er har så att säga ”mognat” och vaknat upp till vad som krävs av er som en Varelse av Ljuset. Tillsammans är vi nästan vid slutet av en lång väg, och vi tackar er för er ihållighet och hängivelse ill Ljuset.

 

Tack, SaLuSa.

 

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

 

Ursprungssajt:

http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Du gillar kanske också...