Ärkeängeln Gabriel via Linda Dillon, 1 april, 2017

Ärkeängeln Gabriel via Linda Dillon, 1 apr 2017

Kanalisering ~ Ärkeängeln Gabriel: ”Samarbete kommer före Kärlek”

 

Kanaliserat genom Linda Dillon, Kärleks Rådet

 

Beskrivning: Ärkeängeln Gabriel delar den sanna innebörden av samarbete för att flytta in i enhet av Kärlek och Fred inom den kollektiva kulturen.

Hälsningar, jag är Gabriel. Jag är Gabrielle, kärlekens lilja, sanningens trumpet, budbärare för EN. Söta änglar, älskade varelser av ljus, barn, tjänare, vår kära Moders följeslagare, välkomna.

Idag kommer jag att tala om samarbete ett mycket tråkigt ämne. Det är ett lågprofilerat område, som inte får särskilt mycket uppmärksamhet, men jag vill fästa er uppmärksamhet på detta viktiga område.

Vad är samarbete? Det är kärlek i praktiken. Det är uttryck för och erfarenhet av kärlek. Det för in en upplevelse i formen av att vara levande, att vara gudomlig.

Ni måste förstå att samarbete är mycket viktigt för både oss och Moder Jord. Det finns många fler riken, fler universum, fler verkligheter och även om ni finns i en verklighet, som definieras av tolv dimensioner och tolv plan inom var och en av dessa dimensioner, finns det också många andra dimensionella realiteter. Men jag tänker börja med 144 och den 13:e Oktaven, vilket är tillräckligt mycket att ta itu med. Här finns samarbetets kärna.

Kärlek är välkomnande, omfamnande, godkännande, den sanna förståelsen och visdomen av er själv och av andra, men, älskade, bara när ni har upptäckt och verkligen expanderat er verklighet till den ni är.

Så under tiden, som jag talar om samarbete på planeten, hela universum och med varandra, börjar jag först med samarbetet med ert eget heliga själv.

Käre Joe, du frågade mig om vad du ska göra med din fysiska kropp? Detta är en fråga som har plågat människor under eoner … Okej, jag är här. Jag har denna form, vad ska jag göra? Och naturligtvis är vårt svar alltid detsamma … njut av er fysiska upplevelse! Ni är änglar som formar en dans på er planet, vilken är en ärkeängel. Ni har fått allt och samtidigt har ni dessutom fått en av de allra största utmaningarna.

Ni har kommit till en planet, där i princip betydelsen av samarbete glömts bort, generositet, att dela … inte individuellt utan som en kollektiv kultur … och ni blir ombedd att läka det. Ni frågar er: ”Vad är kärlek?”

Kära hjärtan, jag föreslår att före den fullständiga kärleken kommer samarbetet. I tidigare diskussioner om språk, har er stjärnfamilj delat med er att före ”Saedor”, som är full insyn och hjärtats röst, kommer ”Perro”, som presenterar fakta.

Samarbete grenslar båda två. Den ger er tillräckligt med information, så att ni kan förstå er själv och andra. Sätta detta i ett sammanhang, som gör det möjligt för er att fortsätta. Men ni kan inte gå vidare, inte i enlighet med Moder Jords plan – (vilket verkligen är allt vad vi sysslar med) – ni kan inte fortsätta, om ni inte samarbetarfullt ut med er själv. För då lägger ni beslag på och rånar bokstavligen Peter, för att betala Paul, vilket aldrig kommer att fungera.

I många traditioner och religioner har självuppoffring setts, som en mäktig dygd. Min syn är att när ni offrar er själv, stänger ni av kärlekskranen, ni stänger av anslutningen till ert högre jag, ert universella själv och er kropp. Varför skulle ni äventyra ert älskade själv under några omständigheter?

Samarbete innebär att ni fortsätter på ett sätt som befäster, fostrar, kapitulerar, tar väl hand om ert väsens helhet, så att ni har tillräckligt med energi för att gå vidare med ert uppdrag och syfte. Detta kommer alltid att vara i samklang med och i interaktion med andra, oavsett om det är en eller en miljard, vilket inte har någon betydelse. Det kräver Energi. Om ni svälter er själv, genom självuppoffring, eftersom ni då kan känna er helgonlik, då har ni verkligen valt att gå fel väg, ni har gått ner att kaninhålet.

Nu är jag en praktisk ärkeängel, vilket har danat mig och gett mig förmånen att vara den centrala förvaltaren av Moderns Universum. Så jag frågar er, ”Vad betyder samarbete för er och hur ser det ut, speciellt med avseende på ert heliga själv?”

Älskade, det betyder att ni lyssnar, uppmärksammar och faktiskt gensvarar på budskapet. Många av er säger: ”Jo, jag lyssnar på mig själv, på mitt högre jag, mitt universella själv, på min kropp hela tiden.” Då säger jag, ”Bravo! Ni gör ett fantastiskt arbete, ”Men söta änglar, när ni lyssnar och när ni får denna information, när ni tar emot meddelande – antingen subtilt eller dramatiskt – hur reagerar ni?

När ni är trötta, vilar ni? När ni är utmattade, säger ni då, ”Bara en timme till?” När ni bokstavligen längtar efter att gå ut, ta en promenad och få en nypa frisk luft, säger ni, ”Jag väntar till en annan dag eftersom jag just nu är så upptagen?”

När era barn vill leka, kan och samtycker er kropp till detta eller är ni i så dåligt skick att ni inte längre har tillräcklig energi för att leka på golvet och fara runt? Även om barnen inte är där eller är tillgängliga, får jag föreslå att ni kryper på golvet och snurrar runt i ren glädje? Samarbete är samarbete med varje del av er varelse. Nu är det inte så att ni alla är helt i kontakt med er interdimensionella varelses verklighet. Inte heller är alla helt i kontakt med det undermedvetna eller omedvetna. Vad jag ber er om, vad jag föreslår och pläderar för är att när ni lyssnar till ert medvetna budskap, som:

–  ert högre jag matar er med

–  ert universella själv ständigt matar er med

–  er kropp matar er

–  er emotionella kropp matar er med

–  er kausalkropp matar er med

–  er mentala kropp matar er med

och ni svarar med vänlighet, generositet, mjukhet, då kommer ni att ha den nödvändiga balansen, jordningen och integrationen att röra er framåt. Därifrån kan ni hoppa in i ert inspirerade själv och återgå till vad ni verkligen vill göra.

Men på denna nivå av samarbete med milt, lysande, magnifikt och utökat själv är det nödvändigt … ja, nödvändigt att integrera era energinivåer, vilket är obegripligt för er … Jag säger det inte i nedsättande mening, utan jag säger det med utgångspunkt i de energier vilka ni upprätthåller, integrerar, förankrar och expanderar er till.

Ni behöver inte ha den vetenskapliga basen för att kunna förklara eller förstå. Om ni var kärnfysiker skulle ni kunna komma ganska nära. Barn, ni har hört mig gång på gång tala om implosion / explosion och om det som just nu händer hela tiden med en katalytisk hastighet

Ni förbereder er … ni säger: ”Gabrielle, käre Gabby, jag är trött på att höra dig prata om förberedelser och rensning”. Ni förbereder er. Ni är i beredskap. Vad betyder det? Söta änglar, ni måste vara tydliga och ha en renhet i er kärlek till alla delar av ert väsen i er förening, ert samarbete, er integration.

Eftersom Modern aldrig har sagt: ”Gå, gå mina söta änglar och var formen / kroppen. Förresten, ge inte någon uppmärksamhet till formen, koncentrera er bara på det andliga. Ja, ni har känslor, men uppmärksammar dem inte, uppmärksamma er andliga eller er fysiska kropp. Ni kommer att ha lysande, magnifika tankar, ni kommer att upptäcka meningen med universum, men bry er inte om det.”

Det har alltid varit allt ovanstående och det fortsätter på ett sätt, som är långt utöver den tidigare och nuvarande mänsklighetens erfarenheter … att vara allt detta ovanstående plus, plus, plus, plus. Jag uppmärksammar er på detta, som er syster, som er förmyndare, som en kärlekslilja för att jag bryr mig om er och älskar er djupt. Jag vill inte att ni ska komma till starten, höra startpistolen, börja springa och bara efter fem minuter falla samman, eftersom ni inte har samarbetat med alla delar av ert väsen, för att ni inte har uttryckt kärlek, accepterat, överlämnat er, välkomnat alla delar av vem ni är.

Så om det av någon anledning finns något, som ni trodde togs om hand, på grund av rädsla, på grund av ilska, på grund av ånger eller någon av de gamla anledningarna, om det finns något som ni anser att ni inte har klarat ut, ta en stund och bli helt enkelt kär i er själv, samarbeta med vad som än kommer upp till ytan, vad som än fångar er uppmärksamhet, vad som än har varit utom synhåll.

Älskade, i detta det djupaste samarbetet, samarbetar ni med Modern och Fadern, samarbetar ni med er del i utvecklingen av Moderns plan. Ni samarbetar med hela Kärleks rådet som bjuder in och kallar på er, det har vi alltid gjort; vi är en helig union och vi samarbetar mer med er än ni vet.

Från denna nivå, som är en fundamental grund för fred, för det är vad samarbete är, det är fredsbringaren. Utifrån detta skapar ni familj, relationer, samhällen, städer, fredliga nationer. Men där det finns friktion, där det finns konstant kaos finns det ingen kreativitet, där finns det bara nedmontering och förstörelse. Så vänd er inåt mina älskade, vänd er mot briljansen, vänd er mot det mjuka gula med ett stänk av blått och träna samverkan.

Gå i frid med min kärlek och gå, söta änglar, med min glädje. Farväl.

Channeled av Linda Dillon© 2017 Kärledsrådet, AB.

Http://counciloflove.comDetta kanaliserade material är skyddat av upphovsrätten. Vi uppmanar er att dela det under förutsättning att det används i sin helhet, att inga ändringar görs, att den är kostnadsfri, och att upphovsrättsmeddelandet, kanalen nämns, webbplatslänk och där detta uttalande är publicerat.

 

 

Du gillar kanske också...