Sanat Kumara via Merdith, 18 juni

Sanat Kumara

Sommarsolståndet! Fira Återkomsten till Kärleken

Meredith Murphy

Hälsningar Älskade Själar!

Jag är Sanat Kumara och jag är med er här i denna kommunikation, för att dela med mig till er om denna tid i er värld. Om det kommande Sommarsolståndets justering. Om era liv – vad som är på gång, vad som är möjligt, vad som är viktigt och vilken aspekt som kunde vara den viktigaste för er, i det som ni nu upplever. Upplevelsen av Kärlekens återkomst.

Kärleken återvänder till Jorden i våg efter våg av högre frekvenser som förankrar sig här. Naturligtvis är allt gjort av gudomlig ljusenergi, som är kärlek, men de högre kärleksfrekvenserna, kärlekens kvalitet som ni upplever som den emotionella upplevelsen av kärlek, det är det som vi talar om när vi säger att kärleken återvänder. Kärleken återvänder till Jorden när ni alltmer förkroppsligar aspekterna av högre frekvenser i er varelse.

Detta är ingen liten grej. Att allt detta sker gör livet mycket behagligt.

Ni lever i ett fantastiskt scenario. En upplevelsevärld där planerna växlar. Sätten på vilka de omvandlande vibrationerna förändras. Förhållandet till medvetandet förändras. Allt detta förändras i er upplevelse, på det här sättet och när det gör det så blir kärleken mer lättillgänglig för er i denna upplevelse av att känna mer av kärlek, ni känner er mer levande. Mera hopp finns tillgänglig på Jorden, för sinnet av potential inom det mänskliga livet håller på att öppna sig.

Detta är en förlängning, en återspegling av sättet på vilket Jordens energifält också har öppnat sig upp. Hela sättet på vilket Jorden energimässigt är närvarande i galaxen, har förändrats och fortsätter att förändras. Det håller på att bli en upplevelse av ett mer upplyftande energiscenario.

Varför är det så?

För det första så har det i er värld under en tid nu förekommit en kraft som handlar om positivt tänkande. Om vikten och fördelarna med positivt tänkande. Denna uppfattning är, trots sina nackdelar, i grund och botten positiv! Det har i grunden sina fördelar att ha positiva tankar om livet och för att ni som art håller på att lära er detta, är ni mer medvetna om nyansen i era tankar. Er sinnesstämning och sättet på vilket era tankar kan leda till den och hur allt detta även påverkar er kropp. Sambandet mellan sinnet-kroppen är tydligt erkänd. Detta håller på att omvandla uppfattningen om hur det är att vara människa och vad som är möjligt för mänskligheten.

Det är viktigt för er att förstå att ni lever i en tid av stor förändring och att själva ert liv är navet – rotationspunkten på vilken denna förändring skapas och kan upplevas. Ni är de människor med band till det förflutna och ni bygger broar till framtiden. Ni föregår med nya exempel på vad det innebär att vara människa. På er Jord finns fortfarande de som inte har vaknat upp till sin inre förbindelse och som är fullständigt fångna av sina sinnesupplevelser. Sedan finns det de av er som smälter in och förenar sig till något alldeles nytt och utvidgat. De av er som arbetar mer villkorslöst med upplevelsernas egenskaper här och låter er själva lära er hur ni skall bli friare.

Ni ser över er släkthistoria, ert genetiska ursprung och era själsfamiljeband när ni i en förkroppsligad form blir alltmer fria. Vi har tidigare talat om dessa saker för er och ni kanske är bekanta med dem alla. För att ni lever i en tid av ofantlig transformation och övergång, fortsätter vi ändå att påminna er om de fantastiska förändringar ni håller på att skapa och sammanhanget i er erfarenhet, för att hjälpa er att hålla er fokuserade på tydligheten i upplevelsen. Vi önskar att ni tydligt ser hur mycket ni håller på att ompröva och hur mycket ni är i förändring. Vi vill att ni skall ta till er detta och använda det för att bli ännu mer kärleksfulla och villkorslösa i relation till er själva, som ni vet är en verkligt viktig nyckel till det medinflytande för vilket ni öppnar er upp.

Idag hälsar vi er också och vet att energierna på er planet den senaste tiden har varit mycket höga och Sommarsolståndet infaller denna vecka. Det är en tid av underbara möjligheter och för er, att använda er av dessa energier genom att komma samman för att känna av sambandet med jorden, med himlen, med solen, med varandra och med allt som ni är. För att leva ut er sammankoppling med varandra. För att öppna er upp för den magiska upplevelsen av medveten multidimensionalitet, tillsammans, och att fira skiftena och förändringarna i era liv. Sommarsolståndet kanske också för er symboliserar hur mycket ljus ni släpper in. Hur det ibland verkligen ebbar ut och andra gånger befinner sig på en så hög nivå att ni inte kan tänka er att hålla mer energi. Ändå är allt detta en del av er rörelse genom rymden. En rörelse som ni använder helt avsiktligt för att dämpa er energikapacitet och öka ert förkroppsligande.

Det är underbart och inspirerande att skåda och vi gläder oss åt varje tillfälle vi får för att dela det med er och att fira er framgång.

När vi går vidare i detta meddelande har vi en sak till vi önskar dela med oss denna gång och detta är troligen den viktigaste gåvan vi kan ge er: kära ni, ha roligt. Låt er själva vara fria. Lek mera. Låt er själva välja att vara fria och se hur det förändrar era liv. Se hur mycket mer blir möjligt än ni trodde var fallet när ni växte upp. Låt er själva göra de val som ni önskar närhelst ni känner er redo. Tyck inte att ni kommer försent till leken, för det är just den leken ni är med i – en som mognar och förändras och ni ville att det skulle vara så. Att ni hela tiden öppnar er upp för nya sätt att vara och några av dem kommer att återerövra saker som ni för länge sedan slutade upp med, för nu är ni mer hela och kan börja med dem igen, med barnslig omedvetenhet och utan någon som helst oro över det som ni skulle kunna kalla föråldrande, eller att vara för gammal eller vadsomhelt.

Det stämmer att allt har sin tid och ändå stämmer det inte alls. Det är poetiskt att säga: ”den perfekta tiden är inne”. Det är ett underbart sätt att vara i fas med livet. Av att vara helt närvarande. Det är också underbart att bli överraskad av sakers tajmning. Att få saker att återvända som ni trodde var förlorade. Att gilla något som ni trodde att ni hatade. Att känna er öppna för något som ni trodde var över. Att upptäcka att ni är intresserade av något ni aldrig ”vid er ålder” skulle kunna tänka er. Allt detta är fräscht och levande och av bara de orsakerna, är det värt att fira och njuta av det.

Låt er själva ha roligare. Och allt som det kan innebära för er. Att ha roligt är viktigt och det är mer av en nyckel för att leva fullt ut än vad ni typiskt erkänner och vanligen gör. Så varför inte göra det under detta Sommarsolstånd? Uttala er avsikt att bli soligare. Lyckligare. Helare och att komma dit genom att ha mer roligt. Det är en giltig väg det vet ni väl? Till allt som ni är och till allt som finns. Glädje. Den obesvärade vägen till sammankoppling. Vad gillar ni den tanken?

Vi älskar er väldigt mycket och vi firar med er, er pågående återkomst till ert hela väsen och medan ni befinner er här – i denna vackraste och mest överdådiga värld, som har mycket skönhet och en så storartad och ständigt expanderande potential.

Jag är Sanat Kumara.

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...