Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 23 oktober

 

 

Teamet

Caroline Oceana Ryan ~ Meddelande till Ljus ~ 23 okt 2015

Ett meddelande till Ljus – 23 Oktober, 2015

 

Från våra vänner, de femte och sjätte dimensionella varelserna som kallas Kollektivet kommer de senaste riktlinjerna för Ljus:

Hälsningar, vänner! Vi är glada att få möjlighet att tala med er i dag igen.

Det skulle vara svårt eller omöjligt att katalogisera och granska allt, när så mycket förändras i er värld.

För nu kommer förändringarna och i sådan dramatisk omfattning att era sinnen knappt kan ta in allt.

Det ni inte informeras om utifrån kan ni ändå inte uppfatta inom er, men med förändringarna, som sker bakom stängda dörrar, absorberas energier, inte bara av det kraftfulla Ljuset utan också den intelligens som nu översvämmar planeten.

Det blir allt mer omöjligt för er intuition eller ”heart-mind” att inte vakna till vad som sker. För de metoder som använts av de mörka hattarna i årtusenden, för att sätta ett ”tak” på det mänskliga medvetandet och den allmänna medvetenheten, löses snabbt upp och monteras ner.

Detta är inte allt vi gör. Ängla världarna kan nu i den aktuella energi och astrologiska omgivningen höja vibrationen av sin kärleksfulla omvårdnad av er planet och alla dess innevånare. Bara detta bidrar till att lösa upp och avveckla de gamla strukturerna, men det är inte hela historien.

För varje gång ni mediterar och ansluter er mer fullständigt med ert högre jag, varje gång du undertecknar en online-petition, som kräver en rättvis och medkännande behandling av Jorden och Hennes Väsen, som en fin Ljusarbetare har föreslagit, ”anta NESARA Nu!” i kommentarsfältet – varje gång ni tackar för allt ni har, lyfter era vibrationer till en högre nivå, lossar ni den tredje dimensionens grepp ytterligare, som har hållit fast er så länge.

Vi skulle kunna säga att en av de bästa och finaste (och roligaste) saker ni möjligtvis kan göra nu, är att tänka på att ni nu lever i den femte dimensionen. Varför ska ni vänta tills någon ”myndighet” eller expert informerar er om att allt är bra, att ni är i den femte dimensionen och nu vet att fred, överflöd, fri energi, yttrandefrihet, hälsa och välbefinnande, som ni har drömt om för er själva och alla på jorden?

Varför skulle ni behöva ett meddelande, för att tala om för er vad ert hjärta redan tillkännagett så tydligt i era drömmar, i era inre känslor och visioner och era nattliga eteriska resor till era själsgrupper och Galaktiska vänner?

Varför vänta tills en president eller någon annan tillkännager ”Vi är inte ensamma”, även om det är en vacker vision och en som är värd att ha, när er egen skapares förnuft säger er att allt håller på att förändras snabbare än ert logiska sinne någonsin skulle kunna förstå?

Eftersom ni stiger upp alltmer, från Jord medborgare till att bli Galaktiska medborgare, flyttar ni in i den plats där ni kommer att accepteras i intergalaktiska konfederationen av världar, vilket kommer att kännas helt naturligt även om ni nu anser det är konstigt.

Ni behöver inte någon ”officiell” bekräftelse på att det finns människor, som lever inuti i Mars (eller inuti solen eller andra planeter).

Ni behöver inga ”officiella” tillkännagivanden, som förklarar förekomsten av en skuggregering, ett hemligt rymdprogram eller att förklara sambanden mellan organiserad religion, företag, biljonärer och regeringarna att de har samarbetat så länge.

Ni kommer att ha anslutit er med en högre aspekt av er själv och alla andra på er vibrationsnivå eller frekvens och som ni gör nu kommer ni att intuitivt ha absorberat sanningen i varje enskilt fall.

 

Förstå att i den Nya Jorden, som ni snabbt skapar, kommer ingenting att döljas.

Vad ni tänker och tror om någon annan kommer att höras tydligt och era avsikter läses klart och tydligt, utan inblandning från social träning, logiska sinnet – tal eller andra falska förväntningar.

På denna nya plats, kommer ni att känna varandra genom vibration (frekvens), precis som ni väljer er mat genom sin vibration (frekvens) (det som inte är skapat av en plasmagenerator).

Precis som ni kommer att välja era vänner, er plats för gemensamt engagemang (tidigare känt som arbetsplatsen), era meditationsplatser och utforska naturen och era platser att samtala med varandra. Det blir inga dolda frekvenser, utom de som är mycket högre än vad ni för närvarande kan förstå och ändå kommer ni att fortsätta uppstigningen och med tiden, förstå det också.

Introduktionen av Dr. Keshes ”Fri Energi” enheter till världen, gör mycket mer än att hitta sätt att försörja er med energi, mat, vatten och även fred till jorden.

Han introducerar tanken att elektromagnetiska frekvenser är inte bara något som ska utnyttjas till energiproduktion. Frekvenser är en metod genom vilken allt är skapat och allt är känt.

Allt eftersom ni klättrar uppför denna vackra uppstigning och kommer ihåg vem ni är och varför ni kom hit, kommer ni att slå följe med honom i att förstå inte bara de nämnda användningsområdena utan också innebörden av mekanismen av ”Fri Energi” och allt det förebådar.

Det är därför så många nu lockas att leva på vissa platser på jorden, plötsligt lämna sin bostadsort eller sitt jobb, en gammal relation (eller två), för att frigöra gamla föremål de en gång älskade och fungerat med.

Det är därför så många dras till kristaller och andra gåvor från klippor och mineralriket eftersom dessa håller intelligens, som ni allt mer absorberar, förstår och samtalar med.

Som vi säger, snarare än ”vänta” – har ni har hört oss säga det förut – vet och känn att ni redan är där, i den meningen att den Nya Jorden bygger och skapar sig själv på ett sätt som om ni vill, ni kan bli fullt medvetna om utan att behöva någon som ”informerar” er om detta.

Den här gången, är ni inte mottagare och arbetar efter någon annans plan, nu är ni själv designers, byggare, uppfinnare och Ljuset, som formar alla dessa nya skapelser.

Ni styr detta vackra rymdskepp som rusar genom rymden. Nu håller vi ut vår hand med glädje, vi ser hur ni sträcker ut er för att förstå och fortsätter att stiga. Tar er plats bland oss och gläder er över allt ni har och allt ni får.

Namaste! Vi är med er och mer och mer vet ni vår närvaro.

 

Copyright 2015, Caroline Oceana Ryan

Om du återpublicera, vänligen behåll integriteten i denna information genom nytryck precis som det är här och med länkar till det ursprungliga inlägget

Du gillar kanske också...