Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 17 juni

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel, 17 juni 2016

Via Shanta Gabriel

Din Själs anpassning till den Gudomliga Unionen.

 

Koderna för ett Enhetligt Medvetande håller på att vakna upp på Jorden i större omfattning än någonsin tidigare. Under Sommarsolståndets fullmåne, kommer ert medvetande att anpassa sig till er Själs Högsta Öde.

Närhelst en samling av Ljus inträffar kan Ärkeänglarna gå igenom den gudomliga portal, som är skapad för att föra ner Himlen till Jorden. Alla de som ber om att få vara i denna kraftfulla gruppering med sin Själ, kan uppleva Ljusfrekvenserna som får den Gudomliga Enigheten att manifesteras.

Solståndet och aktiveringen av fullmånen den 20 juni, inleder en ny säsong med uppvaknande, och skapar en våg av befogenhet för det Enade Medvetandet att vakna upp inom alla själar på Jorden.

Vilka är de gåvor ni har tagit med er till planeten för att dela med er av? Vilket är det gudomliga budskap er själ har lovar att förankra på Jorden? Ni behöver inte känna till detaljerna för att ta emot detta erbjudande från ert Högre Jag.

Den Gudomliga Unionen är bara en av de gåvor som introduceras under denna aktivering av fullmånen. Med solen vid årets högsta punkt och månen i sin fullskalighet, är den maskulina och feminina energin på samma nivå för att låta den Gudomliga Unionen manifesteras.

För alla dem som har åtagit sig att förankra Gudomlig Kärlek och Enhet på Jorden, öppnar sig en Ljusportal den 20 juni för att förankra de själsgåvor som ni hade med er in i detta livet. Ni kommer nu att få möjlighet att ta emot dem på ett nytt sätt. Förankringen av dessa gåvor i er mänskliga kropp är det bemyndigande som erbjuds er just nu.

Vid Sommarsolståndet, den 21 juni 2014, kom själsgåvorna in i era liv, men det dröjde ända till slutet av 2015 innan de integrerades. Nu med denna kraftfulla fullmåne kan ni förankra er Själs gåvor genom er fysiska kropp, så att ni kan uppfylla er Själs Öde i detta liv.

Ärkeänglarna har åtagit sig att hjälpa det Enhetliga Medvetandets Ljus att vakna inom hela mänskligheten. Be om att ni får ta emot er Själs gåvor och förankra dem medvetet genom er mänskliga kropp. Gör det och ni kommer att få ta emot dem.

När er Själs högsta visdom arbetar i er kropp, kommer nya realiteter fram i ert medvetande. Nytt liv i den femdimensionella frekvensen innehåller en kraftfull allians med er själs visdom och en djup och nära kontakt med Jordens visdom.

Låt er omfamnas av Ärkeänglarna och vet att kraften inom dessa Ljusläror är med er, oavsett var ni befinner under Sommarstolståndet. I detta gynnsamma ögonblick i skapandet av nytt liv på Jorden, förankrar de på det norra halvklotet det starkaste Ljus ni någonsin fått ta emot. Samtidigt kommer de på det södra halvklotet att väcka upp nytt Ljus för hela mänskligheten.

Ärkeänglarna hjälper till med processen, så att ni kan förankra den Gudomliga Unionen i er kropp och föra in Himlen till Jorden under Sommarsolståndet den 20 juni. Det kommer att bli en enastående Portaluppställning, som kommer att assistera er så att ni kan förankra de gudomliga egenskaperna som finns representerade i er Själs gåvor.

Det är viktigt att ni träffas och firar med andra så att mottaglighetens omfattning och uppvaknandet kan multipliceras maximalt. Dessa enorma gåvor från Ärkeänglarna kommer att medföra en skur av Kärlek till hela mänskligheten under denna fantastiska tid.

Bjud in er Själ att ta med era gåvor i denna livstid, så att ni kan vara den gudomliga representant ni så gärna vill vara. Det finns enormt stöd för er att skapa de förutsättningar som kommer att låta er manifestera dessa gåvor på Jorden nu. Ni är inte ensamma i den här processen.

Var medvetna om att ni är välsignade och får stöd när ni går igenom denna Solståndsportal. Föreställ er att det finns Ärkeänglar på båda sidor om Portalen. Ha tillit när ni fokuserar på Själens anpassning i djupet av er varelse, och omfamna aktiveringen av det Enhetliga Medvetandet i er fysiska kropp vid denna otroliga tid i historien.

Kom ihåg att allt är riktigt bra. Och så är det.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

http://thegabrielmessages.com

You may also like...