Ärkeängeln Gabriel via Shelley Young, 29 oktober

angelgabriel2

Ärkeängel Gabriel

via Shelley Young

29 oktober, 2015

 

Njut av det som utvecklar sig

Hälsningar, Kära Ni, vi är så glada över att få vara med er idag. Vi hedrar er för att ni har kommit hit för att förankra den här gruppens energier, och när vi säger den här gruppen, så menar vi inte bara de som nu befinner sig i detta rum, utan också de som vid en senare tidpunkt kommer att få ta del av detta budskap över internet. Vilka strålande tider ni befinner er i! Vilken massiv acceleration ni har fått uppleva på er planet. Vi har kallat detta ’upptäckternas år’ och nu börjar ni verkligen känna av frukterna av era mödor. Ni börjar känna det som ni har förberett er inför, under så lång tid. Ni börjar upptäcka energier som aldrig förr, känsligheter som aldrig förr, förmågor som aldrig förr. Vi förstår att det kan kännas upp-och ner ibland, men ni befinner er i en så storslagen fas av ert självupptäckande just nu, tro det eller ej, men ni kommer förtjust att blicka bakåt på dessa härliga tider, fastän ni inte just nu kan föreställa er det.

Det som vi önskar tala om för er idag är ett sätt att fördjupa er glädje över var ni har landat och de skapande tider ni befinner er i och vi önskar kalla detta att ni ska ’njuta av det som utvecklar sig’.

Ni förstår, många människor på er planet har anpassat sig till att ha bråttom – alltid rusande från det ena stället till nästa, att aldrig vara helt närvarande, att hela tiden vara på väg, på väg, på väg, helatiden strävande efter att komma fram någonstans och helatiden dömande det som sker runtomkring dem. Det här fungerade rätt bra för er så länge som ni hade olika uppfattningar om vad framgång betydde i era liv, och det var också ett sätt att hålla er mycket omedvetna, att fortsätta distrahera er själva bort från sanningen och det underbara som ni verkligen är.

När ni blir alltmer upplysta och upptäcker mer och mer av de gudomliga varelser som ni är, när ni börjar minnas era strålande jag, så vill vi uppmuntra er till att börja njuta av det som utvecklar sig i era liv, i er upplysningsprocess, i de accelererande energier som ni befinner er i och de energier som ni rör er mot, medan ni fortsätter att skapa under denna storslagna tidsålder av upplysning. Låt oss ta ett ögonblick att utforska vad det kan innebära.

När ni njuter av något så blir ni otroligt närvarande. Om ni hade en läcker bit cheesecake framför er, så skulle ni omedvetet kunna mumsa den i er mycket snabbt och sedan inte ha kvar mycket av upplevelsen. Men ni skulle också kunna ta er tid och njuta av varje tugga, och tillåta er hjärna, hela er kropp, att uppleva den fullständiga upplevelsen av smaken, konsistensen, läckerheten, gåvan, magin, nöjet av allt som denna cheesecake innebär.

Vi uppmanar er att närma er era livsupplevelser på samma sätt. Ni har jobbat otroligt hårt för att komma fram till den plats, där ni nu befinner er på er resa. De flesta av er har uppnått mer tillväxt under de senaste tre åren av er linjära tid än vad ni under många livstider sammantaget har uppnått.

Vi förstår, när ni befinner er i en allt snabbare ökande rörelse, att det kan vara svårt för er att hämta andan, men när ni fattar ett medvetet beslut att njuta av det som utvecklar sig, så är det som om ni automatiskt åstadkom att ni själva kan ta er till det ögonblick som är nuet. Ni rör er in i ett fält som befinner sig bortom tiden. Ni omfamnar fullständigt magin i Nuet och genom att ni gör det, så förankrar ni upplevelsen av utsökthet, av närvaro, av glädje, i era livsuttryck.

Vidare, när ni börjar se era livsuttryck som något ni ska njuta av och uppskatta, så släpper ni helt taget om uppfattningen att livet är en börda eller ett kors som måste bäras. Genom att ni gör det, så har ni skiftat potentialerna för er morgondag. Ni har förankrat er i en energi som kan garantera lyckan i allt ni gör, om det så är att ni roar er, bara sitter ner, skapar, mediterar, arbetar eller umgås med andra. Ja, till och med detta kan ni finna svårt, för när ni väljer att njuta av det som håller på att utveckla sig, så finns det en aspekt av förväntan om att saker och ting ska vara njutbara, att saker och ting är underbara och universum kan enbart uppfylla denna förväntan.

När ni kommer fram med avsikten att njuta av det som ni får uppleva, så visar ni er i er högsta anpassning. Ni väljer att med alla delar av er själva vara helt och fullt närvarande. Ni omfamnar flödet. Ni börjar se gudomlig perfektion i allting som sker runtomkring er, vilket tar er bort från dömandet gällande er uppfattning huruvida flödet överhuvudtaget rör på sig. Det tillåter er att uppleva den djupa uppskattningen för exakt hur ert liv presenterar sig för er. Det är att välja att se magin som finns i överflöd runtomkring er, om ni bara har ögon att se med.

Detta behandlar ert liv som en fullständig delikatess som är oerhört värdefull, som en skatt som ni kan glädjas åt. Detta tar er in i ett område av djup acceptans och i denna acceptans kommer ni att finna frid.

Låt oss presentera det för er på följande sätt. Om ni någonsin har haft ett älskat barn i er vård, så förstår ni att ni helt kan glädjas över vilken utvecklingsfas det än befinner sig i. Ni kan förundras över barnet när det lyckas fundera ut hur det ska använda sina små fingrar och händer för att fatta en sak, eller ni kan beundra det när det börjar lära sig att röra sin kropp, att vända sig och krypa, hur det ska komma upp till stående och lära sig gå.

När ni befinner er i djup glädje av att betrakta barnets utveckling, så förstår ni att det inte finns något som behöver skyndas på, inte heller finns det något som ska bromsas upp eller saktas ner. Ni förstår att det handlar om utveckling på ett sätt som är helt perfekt för barnet och på grund av den betryggande vetskapen kan ni helt enkelt le och villkorslöst älska barnet i dess utvecklingsprocess.

Vi önskar komma med två förslag. Vi skulle önska att ni börjar använda samma synvinkel gentemot er själva. Att älska er själva så fullständigt, att ni vet att ni kommer att röra er i den takt som är gudomligt perfekt för er, och sålunda börja njuta av er egen utveckling, och slutligen sannerligen acceptera er själva som de mästare ni är på er egen gudomliga väg. Detta kommer att tillåta er att slutligen komma igång med att fira er själva i er gudomlighet, i er egen gudomliga process.

Vi bjuder också in er att ta densamma principen och applicera den gentemot andra. Om ni med samma säkerhet som ni vet att ett barn kommer att lära sig att gå, att varje person som ni möter på ett perfekt sätt rör sig mot det som de kom till denna planet för att uppleva, så kan ni släppa på er förtöjning till hur ni tror att det borde se ut och i stället njuta av deras utvecklingsprocess. Ni kommer att vara tålmodiga och kärleksfulla när ni ser att de är fullständigt kapabla och ni kan njuta av att se deras utveckling äga rum.

Att njuta av det som vecklar ut sig tillåter en också att visa sin fulla tillit och tro på universum. Att ert högsta jag, era guider, era mästare, era änglar, hela universum brer ut sig på ett sätt som är fullkomligt och gudomligt perfekt för alla inblandade. Ni kommer att sluta leta efter saker som är fel och i stället villkorslöst älska allting som det är. Kära Ni, hör oss när vi säger att tiderna nu är inne som ni i tusentals år har väntat och hoppats på att få uppleva.

Om ni väntar på att få se på en föreställning, en mycket speciell föreställning, till vilken ni har parkettplatser, så skulle ni väl inte önska påskynda föreställningen och önska att den redan var över? Ni skulle vara så hänförda över att få vara där, att ni skulle insupa hela upplevelsen och uppskatta och gilla den. Det är exakt i en sådan tid som ni nu befinner er. Hela universum ser på just av den anledningen.

Ni är de som hedras. Ni är markpersonalen som frivilligt kom hit och utförde precis de förändringar som ni så otroligt väl är i färd med att skapa. Önska er inte för snabbt genom dessa underbara tider, Kära Ni! Precis som ett barn växer och upplever sin växtvärk, så glöms den lika snabbt i ett nafs. Fundera inte på era besvär, över era uppstigningssymtom. Se dem i stället som ett bevis på att en djup, ofantlig, bestående förändring håller på att äga rum både inom er själva och på er planet.

Ni är både föreställningens stjärnor och publiken och ingetdera kan ske utan er. Det är därför ni blir så hedrade, så uppskattade, så älskade bortom alla gränser, för allt som ni gör och allt som ni kommer att fortsätta göra. Njut av dessa tider, Kära Ni, de är i sanning menade att njutas av. Det var det vi önskade dela med oss av idag. Det var ett sant nöje.

Ärkeängel Gabriel via Shelley Young.

trinityesoterics.com
Övers: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...