Ashtar via Susan Leland, 27 oktober

images

Ashtar;

Stråla Kärlekens Ljus för att Skingra all Rädsla!

27 oktober 2015

Kanal: Susan Leland

 

“Hälsningar, älskade familj! Vi är så Glädjefyllda över att vara här med er. Och dessa tider är faktiskt de mest fantastiska, underbara, mirakulösa som planeten Jorden någonsin har sett! Och jag berättar det för er att eftersom det gäller för er att kliva in i vetskapen om – inte bara den intellektuella vetskapen, utan det handlar om att öppna era hjärtan också. I själva verket är det där era hjärtan är som man tänker utifrån i denna nya värld, i denna Gyllene Tidsålder!

“Vi vill säga så här nu – vi förstår att detta är en känslig tid för många av er, eftersom ni har obalanser som uppstår i era liv. Det kan vara inom era egna varanden, det kan vara det ni ser runt omkring er, inom era familjer, eller världen som helhet. Allt är inte som det verkar vara! Och ändå finns det fortfarande en hel del av vad ni kallar RÄDSLA i världen, och vi kallar detta ”Falska Bevis som Verkar Äkta.” Nu har ni hört den stora säga, “Hela Världen är en scen,” och det har aldrig varit mer sant eftersom finns agerande – och utagerande – som pågår på alla nivåer på denna planets existens, nedan, på och ovan! Men, den stora förändring är på gång eftersom ni har rest er upp och sagt, “Låt oss få det gjort !!!”

“Nu vet vi! Vi vet att rädslobaserade program har ökat, ökat, ökat under årtusenden, och det har gjorts många försök av dem som kör dessa program, ska vi säga, att släcka kärleksljuset på denna planeten. Många, många, många människor har lämnat sina kroppar och en hel del av dem genom våld. Och, naturligtvis främjar, förbättrar och stöder detta bara ännu mer rädsla på planeten.

“Vi har diskuterat detta i detalj tidigare , så detta är mycket kortfattat. men ändå, om ni kommer att ta den rätta vägen och ta en titt på händelserna 9/11: Och 9/11 begicks främst för att stoppa offentliggörandet av NESARA , som skulle ha släppts den morgonen från World Trade Center. Ytterligare kommunikationscentra hade satts upp. Åh, ska jag säga, det behövde göras från det området i Pentagon som hade avspärrats, förmodligen för renovering, så att marinen, och Navy Seals i synnerhet, kunde inrätta ett centrum som Meddelandet skulle härröra från. Tornen innehöll datorerna med det helt nya banksystemets setup. Naturligtvis förstördes de. Det fanns ett stort kommunikationscenter i den ganska dunkla platsen i Pennsylvania. Dunkel, om ni nu kan tillåta det faktum att det hade ett stort “X” målat på den. I alla fall, alla berörda i 9/11 gjorde världen en stor tjänst eftersom de förde fram många, många frågor! Bland dem fanns det de som tog en titt på rädsla, för att möta den rätt i ansiktet!

“Vad tycker du om ”Patriot Act” och allt som har kommit från det? Nu var den avsedd att göra en sak och det var att styra – kontroll med hotelser, styra med rädsla. Och titta på var ni befinner er nu! Ni är faktiskt i processen, inte bara att omvandla, förändra era egna kroppar, utan ni tänker med era hjärtan och ni skickar kärlek till just dem som begått detta – vi kommer att kalla det för en landsförrädisk handling, vilket är en bra definition för det, är det inte det? Och det är inte en dom. Det är helt enkelt vad det är! Den var avsedd att kasta er in i rädsla, men ni kastar bort rädslan. Planeten blir ljusare och ljusare i varje ögonblick, i varje nanosekund. Och det är för att ni gör det ni gör !!!

“Nu vet vi att det är en salig blandning. Vi gillar det uttrycket! Det förklarar en hel del, inte sant? Och vi vet att en del av er har känslan av att ni har satts i blandningen och skakats runt i hela ert varande. Och det är en mycket bra liknelse att använda för er! Men vi kommer att berätta detta: Det är allt som kommer ut – Hög Vibrationell, Hög Dimensionell, Fantastisk Energi !!! Det är Förändringens energi, och ni återupplivar er med det! Och ni går mot förståelsen över att er huvuduppgift, som ni kom hit för att göra – som en, skall vi säga, mycket ärad deltagare i de förändringar som är på väg och som redan pågår – är att vara i ett uttryck för Kärlek! !!

“På planeten Jorden finns det många, många definitioner av kärlek. Personligen tycker jag den som Sananda gav när han kom in i kroppen som Jeshua och hans definition är enkelheten själv och det står för, “Kärlek är motsatsen till rädsla.” Nu ser ni det i Hans Kurs * om ni är intresserade av att kolla upp det för att se till att Ashtar fick till citatet rätt. Jag gjorde det!

“Så vad jag säger till er är, ju mer ni väljer Kärlek – och vi pratar om Hög Dimensionell Kärlek – Hög Dimensionell Kärlek är ovillkorlig. Den är evig. Den är oändlig. Det kan nås från Ljusets riken. Det har ingenting att göra med att vilja eller behöva något. Det har att göra med att vara fullt, fullt invigd i er egna Gudomlighet och därifrån komma åt den Kärleken oavsett vilket kärleksfullt syfte ni än har !!

“Den här typen av kärlek kan existera i varje relation, så länge som förhållandet inte har någon rädsla för det. Ni förstår, rädsla är mörkret. Den är orsaken till hur ni kan känna er så ensamma och så rädda mitt i mörka natten, till exempel. Kärlek lyser in i det mörkret, om ni tar in den och låter den – utstråla den – och den skingrar rädsla !!! Ni har hört exemplet: Ni har två rum, sida vid sida, med en dörr som förbinder dem. Dörren är stängd. Ett rum har lamporna påslagna; det andra rummet är i mörker. Vad händer när ni öppnar dörren? Flyttar det mörka in i det upplysta rummet som någon slags dimma, en ond dimma? Nej, självklart inte! Ljuset kommer in i det mörka rummet.

“Så, var ni än hittar någon bit av mörker av det slag som jag hänvisar till – Jag pratar inte om, ni vet, den svarta färgen eller nåt sånt. Jag talar om var ni uppfattar mörker i världen, där ni känner rädsla som härrör från någon eller från era egna Gudomliga Jag. Det är 3D-illusionen som varit den motiverande katalysatorn genom, åh, de senaste tretton tusen åren i historiken på planeten Jorden – rädsla, massor och massor av rädsla! Och ni har haft stora lärare, en del av dem kända, de flesta av dem inte kända – äldste, kloka, små barn som föds med Ljuset som skiner igenom deras hjärtan !!!

“Under hela er historia har ni haft dessa Ljusvarelser. Vad tror ni att de kom hit för att göra? De kom för att belysa mörkret, för att lysa upp, och för att skingra de farhågor som verkligen skapade mörkret. När en person befinner sig i rädsla, skiner deras Ljus lite mindre ljust, eftersom rädslan dämpar ljusstyrkan. Det betyder inte att Ljusen är helt borta! Tro inte detta för någon i en människokropp. Alla i en människokropp har ett ljus någonstans!

“Och så gäller det, som vi säger, att sätta fyr på det Ljuset och förstärka det! Och det inte bara skingrar rädsla, utan det väcker upp alla till dit ni redan är på väg. Det finns ingen återvändo. Nu kan ni hoppa av, som en individ, om ni vill, och helt enkelt inte tillåta Ljuset att komma in, och ni kan gå till den gamla planeten Jorden och uppleva mer 3D scens agerande, om ni så väljer. Jag personligen, rekommenderar det inte!

” Ashtar Command är här för att underlätta allas resa in de Högre Världarna, och resan börjar med ert 3D-jag, och de flesta av er är ändå inte riktigt 3D längre!!! Jag kommer att dela den biten av ljuset med er. Det handlar om att fortsätta att flyttas upp och då ni gör så, då ni strålar, lyser ni upp allt som är mörkt utanför era egna Gudomliga Jag!

“Så låt oss skingra rädslan genom att tända upp, visa det för vad det är med Kärlek, Kärlekens energi och tillsammans med det, Medkänsla och Förlåtelse som Mästarna ** precis har talat om! För om ni känner rädsla när ni ser någon annan som bär mörker, eller kanske uttrycker mörker på något sätt – när ni känner rädsla så, låt oss bara säga, utsätter ni er själva till nedtoning av er egen ljusstyrka. Det vill ni inte göra, eller hur? Ibland händer det, men kom ihåg vilka ni är, gå in i era hjärtans-utrymmen, och låt dessa tankar som kommer därifrån bära er helt igenom, längs era stigar !!!

“Ni vet, Sananda gör ibland några sessioner, och han visar alltid en vision av en tidslinje som är lätt att se. Och vi berättar detta – från detta nu ögonblick längs era framtida tidslinjer, finner ni att det ser ut som det slutar i en ljus låga av Gyllene Vitt Ljus. Vad tror du det är? Nej, det handlar inte om att ni får kärnvapen eller något liknande! Det är er Uppstigning i ljuset så att ni blir helt Ett med Ljuset !!! Nu händer inte detta precis över natten i väldigt många fall, eftersom ni har den Gyllene Tidsåldern att njuta av.

     “Och så är det att NESARA, tillkännagivandet av NESARA – eftersom det redan är en lag – NESARA inviger guldåldern !!! Och jag lovar er, det är en sådan fantastisk – mirakulös, om ni så vill – förändring vad gäller livsstilen på Planeten Jorden. Nå, jag ska bara säga, håll ögonen öppna! Det är inte något ni verkligen vill missa om ni är i samklang i era hjärtan och vet att ni har åtagit er att bistå i framförandet !!!

“Och förresten, låt oss få den petitionen *** där människor kan finna det, ska vi? Vi vill att NESARA petitionen undertecknas därför att ni öppnar era hjärtan. Tiderna har förändrats – det var en tid när de inte gjorde det. Även om denna Ashtar On The Road gruppen inledde en ansökan om detta för flera år sedan. Den gick inte speciellt långt. Tja, jag kommer att berätta detta – människor som får dessa upprop lyssnar nu, och de vet att de inte kan ignorera det, eftersom NESARA kommer att lysa upp världen på ett sätt som kommer att vara det största av firanden! Och det är för alla! Det är inte bara för USA. Den är för hela världen. Och den öppnar upp vägen för den Gyllene Tidsålderns livsstil att fullföljas i alla aspekter !!!

“Så, signera det uppropet. *** Älskade Fran kommer att göra det tillgängligt. *** SIGNERA DEN! Låt oss gå vidare med den! Höj era röster från era Hjärtan! Låt era Ljus skina. Vi är i detta tillsammans. Vi samarbetar tillsammans och vi tackar och hedrar er alla, älskade familj, älskade befälhavare, Kära besättningsmedlemmar, Bröder och Systrar till Ashtar On The Road. Och så är det! Vi tackar er från våra hjärtan till era. Salut! ”

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

*   A Course in Miracles, published by the Foundation for Inner Peace

** Tara and Rama’s Report audio at bottom of this page (transcription later):

http://www.ashtarontheroad.com/ashtarteleconferences.html

***NESARA petition http://petitions.moveon.org/sign/nesara-1

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-love-dispels-fear.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, October 27, 2015. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

 

You may also like...