Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 11 november 2016

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel

11 november 2016

Kära Ni

Från tidernas begynnelse har det funnits klara stunder när Portalerna för Uppvaknande öppnas för individer som vill avancera. 11:11 Portalen är en kollektiv, högvibrationell portalöppning för att hjälpa utvecklingen av medvetandet på jorden i denna tid.

Att kliva genom portalen i bildlig mening låter föra er in i ert mest Utvecklade Själv, i enhet med Allt Som Är. Vi kommer att ge förslag och visualiseringar så er fantasi kan hjälpa er att skapa ett vackert scenario för att ta er an denna Ljusfyllda ritual. Ni har blivit kodade inom er för denna stund av uppvaknande. Det är ytterligare ett steg i utvecklingen av medvetande, ett med stor styrka och hjälp. Ärkeänglarna står i portalen för att hålla er i styrka och mod.

Sedan digitala klockor blivit vanliga i användning, har bilden av 11:11 blivit mer bekant. Vad den representerar är mindre känt. 11 har länge varit det antal av Ängladimensioner som erbjuder hjälp till dem på Jorden. När de två 11:orna ses tillsammans blir 11:11 en portal symboliserande att Himlen kommer till Jorden, precis som topparna på ett högt berg sträcker sig från jorden mot himlen.

Den viktigaste betydelsen av 11:11 är dess tillgänglighet som Portal till högre medvetande, ett ögonblick i tiden då Ljusets Änglar kan ta era böner och goda avsikter och hjälpa till att manifestera dem på Jorden. Närhelst 11:11 gör sig känd fungerar den som en daglig påminnelse om att ta en minut till att hålla era drömmar i ert hjärta, bekräfta hjälpen tillgänglig från Änglarnas Sfärer och ha modet att försäkra er vilja att röra er mot nya dimensioner av Kärlek. Genom ett kraftsamlande under de senaste 25 åren är en ny nivå av Enhet med ert Änglalika Själv tillgängligt, i denna tid som erbjuder en underbar stund av uppstigande befrielse från gamla mönster.

De nya möjligheter som finns tillgängliga bortom 11:11 Portalen är större medvetande och den djupare sanningen i era val och möjligheter. Många kommer att göra ett val av den gamla vägen, men de som attraheras av denna tid av Nåd kan dra nytta av möjligheten att sväva, starkt bemyndigade av Änglarnas Sfärer. Denna handling i harmoni med Gudomligt Ljus kommer att accelerera utvecklingen av medvetandet.

Filtrering och Rubbningar

Det är en tid av filtrering och rubbning. Energin i nya uppfattningar av verkligheten filtreras genom energicentrat i era kroppar. Rubbning sker när dessa nya uppfattningar når kodningen i det imaginära systemet i era kroppar på sätt som får er att förändras, likt metamorfosen av en caterpillar till en vacker fjäril.

Universum kommer att göra allt för att få er uppmärksamhet och uppmuntra er till att fullfölja er Själs öde. Rubbning är obekvämt i dess olika uttryckssätt och får er att känna stor nervositet. Men vet att alla sådana katalysatorer är utformade av er själ för att föra er till en ny nivå av utveckling. Eftersom hjälpen från Änglasfärerna är så tillgänglig erbjuder denna portal i tiden en behagligare övergång så ni kan se klarare på den värld ni väljer att skapa på Jorden och hjälpa i dess utveckling.

11:11 Portalen till det 5:e dimensionella skiftet av Åldrar tillåter ett harmoniskt flöde av Gudomlig Kärlek in i er varelse. Detta kan påverka amygdala i temporalloben i er hjärna på sätt som lugnar dess flykt eller kamp center och får den att återta dimensionerna i er original blåkopia. Över tid har detta rädslocenter blivit överstimulerat av stress, trosuppfattningar och elektroniken i denna tid. Mycket av det som kallas ”information” är avsett att öka flödet av rädsloenergi till detta center i hjärnan så att det växer i storlek. Den resulterande svallvågen av obalanser, sådana som panikbeteenden, PTSD eller allvarligare psykiatriska tillstånd har blivit uppenbart skenande.

Flödet av Gudomlig Kärlek genom varje person kan skapa en expansion av uppfattning, som om en slöja dragits undan så att en ny klarhet gryr. Denna ökning av klarhet manar fram en känsla av frigörande och frihet i andligt uttryck inom er varelse. Böner för Jorden att motta en positiv förmån från detta ögonblick i tiden kommer att vara mycket välgörande. Att släppa trycket från 11:11 Portalen liknar början på en hästkapplöpning där hästarna hålls framför grinden. Då grinden slås upp böljar rå styrka framåt och instinkter tar över. Råheten i denna kraft kräver noggrann träning och vägledning så att den rör sig i riktningar som låter målen uppnås och belöningar mogna. Era böner hjälper denna process.

Belöningarna från denna tid är de allmänt förekommande för ett hjärta sökande Enhet, Frid och Harmoni inom er varelse. Tillgång till dessa upphöjda tillstånd existerar bortom Portalen. Ärkeänglarna står närvarande hållande Ljusets styrkor som pelare i portalen. Ni kan göra anspråk på detta bemyndigande av Gudomlig Kärlek att använda i ert eget liv.

Avsikten med 11:11 Bemyndigandet

Den större avsikten med detta 11:11 bemyndigande har alltid varit att grunda Gudomlig Energi i Jordens djup så att den planetariska utvecklingen skall segra. Då miljoner av uppvaknade människor får tillgång till det Gudomliga Ljuset genom Portalerna, blir resultatet att Enhetsmedvetande är kraften som genomsyrar hela mänsklighetens hjärtan. Tvivla aldrig på miraklet i Spontan Utveckling som en kreativ möjlighet för det 5:e dimensionella skiftet på denna planet. Att be om mirakel i denna tid är mycket lämpligt.

11:11 Portalen öppnar vägen mot mästerskap inom självet. Ärkeänglarna står redo att välkomna er till den nya kreativa kraften av upphöjt medvetande. Att omskola och vägleda de rädslofyllda tankar som plågar era dagar ligger bara en bön bort. Varje bön höjer er energifrekvens och kan vara den som frisläpper den kritiska massan för Spontan Utveckling på planeten. Föreställ er att er bön blir vändpunkten – nyckeln som passar i låset till Enhet. Den följande bönen kan användas närhelst ni ser 11:11 i klockan.

Gudomlig Närvaro, Allt Som Är och Ljusets Ärkeänglar:

Då jag förbereder mig att bli vägledd genom denna 11:11 tidsportal ber jag att Ljuset av Gudomlig Kärlek rensar all disharmoni i mitt energifält. Jag släpper villigt bördorna av gamla trosuppfattningar så jag kan stå rak och fritt röra mig genom portalerna till Enhetsmedvetande.

Inom utrymmet av mitt rensade energifält ber jag att det fylls med kraften i Gudomlig Kärlek, Harmoni och Frid. Jag ber att få mottaga och utstråla styrkan och modet att förkroppsliga detta Gudomliga Ljus och grunda närvaron av Kärlek, Frid och Healing i Jorden som hjälp i dess utveckling.

Jag ansluter mig till Änglarnas styrkor och de miljoner som arbetar i Guds Ljus då vi leds genom 11:11 Portalen. Jag vet att då en lyfts upp blir alla upplyfta. Jag låter nya mönster av upphöjd Ljusenergi gå in i min mänskliga struktur för fulländning av Enhet – i förening med det Gudomliga inom mig. Jag litar på att kärleksfullt medvetande av nya möjligheter i mitt liv ges mig i varje stund, med varje hjärtslag. Jag vaknar upp i ditt Ljus och omfamnar de Gudomliga Gåvor som erbjuds mig nu med yttersta tacksamhet. Ni ger mig den Gudomliga Anslutningen till högre liv och jag tar tacksamt emot detta. Jag är hedrad att få förankra detta Ljus i Jorden då närvaron av naturen inväntar min medvetenhet.

Håll mig i Kärlek och vägled mig när jag kliver genom denna portal till 5:e Dimensionellt medvetande, så jag kan använda din Gudomliga Kärlek till att föra högre Liv, Frid och Glädje genom min varelse och vara en välsignelse för Jorden.

För detta och alla dina välsignelser säger jag, Tack, Tack, Tack.

Så är det. Amen

De nya nivåerna av 5:e Dimensionellt medvetande som finns tillgängliga bortom denna Portal kan påverka alla aspekter av er varelse. Detta sker när ni ser 11:11 i en klocka. De bemyndigade frekvenserna av denna gynnsamma 11:11 dag fortsätter hela veckan.

Ni erbjuds en stöttad och befriande väg genom dessa upphöjda portaler, till nytt territorium för er Själs tillväxt på Jorden. 11:11 Portalen är ett extraordinärt ögonblick i tiden, det Gudomliga Ljuset som orsakar utveckling inom er i detta ögonblick är en gåva från en Tidlös Verklighet som är i harmoni med Allt Liv.

Och så är det.

Shanta Gabriel för Ärkeängeln Gabriel

 

Copyright: November 11, 2016
http://www.ShantaGabriel.com

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

Du gillar kanske också...