En Som tjänar och Ashira via James McConnell och Susan Sammarco, 13 november

TIBET-ONE-WHO-SERVES-3

En Som tjänar och Ashira via James McConnell och Susan Sammarco, 13: november

 

”En som tjänar”

Hälsningar! ”En som tjänar” är här. Intressant tid, eller hur?

Njut av dessa tider. Ni ser er omkring och verkar förvirrade, förvirrade av alla dessa saker som händer. Och vi säger, njut av det. Njuta av tiden ni befinner er i nu. Det är en underbar tid eftersom det är en öppning. Det finns en öppning till en ny Gyllene Tid som ni är på väg mot, just nu.

Kan ni föreställa er hur länge ni har väntat på det här? Vi talar om liv och livstider, när ni har undrat när den sista tiden skulle komma.

Och nu är ni där. Ni har upplevt ett val som vi sagt inte skulle bli som det brukar. Vi berättade inte vem som skulle vinna, eftersom vi verkligen inte visste vem det skulle bli. Det var inte skrivet i sten eller något sådant. Det är alltid baserat på sannolikheter. Var och en av er arbetar sig igenom denna process. Denna process med att föra ut sanningen. Detta speciella val fick sanningen att komma fram. Många sanningar.

Vi vill nu säga att detta är bara början. Vi har tidigare använt oss av en analogi om vattenledningar som sprungit läck här och där. Och innan, de mörka krafterna, Kabalen, kunna täta rören har dessa läckor börjat dyka upp mer och mer och mer. De kan inte längre täta dem.

Så vi berättar nu för er att dammluckorna är på väg att öppnas. Ni kommer att förstå när sanningen kommer fram. Med full kraft. Det är vad det handlar om, inget mer av hur det tidigare varit. Det är sanningen som kommer fram. Sanningen skall göra er fria.

Yeshua sa detta för länge sedan, eftersom han visste att dessa tider skulle komma. Sanningen skulle sätta er alla fria. Vi talar inte bara om USA, vi talar om hela världen. Hela världen tog del av detta val, och var intresserade. De ville veta vad som skulle hända. De visste i djupet av sig själva, vad konsekvenserna skulle bli.

Detta var början på öppningen av dammluckorna. Detta var början av dominobrickorna. Vi har talat om en mindre mängd dominobrickor som fallit. De första var Brexit. Nu har nästa omgång fallit. Ni har upplevt det och ni kommer att uppleva mer.

Den särskilda källan för information som kallas ”Wikileaks”, är bara början. Det finns så mycket mer som kommer att komma fram, runt om i världen. I detta land (USA), ja, men också runt om i världen. Denna speciella händelse leder till större händelser, och fungerar som en väckarklocka till resten av världen. För att väcka upp folk. Folket reste sig och talade, ingen mer makt som den brukar vara, ingen mer maktfullkomlighet. Ingen fortsättningar på hur det varit i regeringen. Inte längre! Vi är färdiga med detta.

Folket talade. Och ni är folket. Ni är Ljusarbetarna. Ni är de som kom hit för att skapa denna process, för att sanningen skulle komma fram. Och förstå det alla, ni är sanningen. Ni är sanningen.

Vi är redo för frågor nu.

Fråga: Hur snart kan vi förvänta oss att sanningen avslöjas offentligt?

”En som tjänar”

Min kära syster, det är redan avslöjat offentligt. Mycket har redan kommit fram och kommer att fortsätta att komma fram. De olika läckorna som berättat, har varit målmedvetna. Det var en del av iscensättningen, som vi har berättat om många, många gånger. Allt är iscensatt.

”Ashira”

Fast, jag är inte riktigt säker på att vi kommer att ge andra svar än det vi redan gett, om att efter ”Händelsen” kommer ni att förstå att allt har förändrats.

Fråga: Finns det någon sanning i det jag läste om att St. Germain sände ljus över Mr Trump?

”En som tjänar”

Vi kan berätta att det inte var en direkt belysning, som du tänker dig den. Det var mer som en överskuggning. Det stämmer, eftersom detta land är St Germains baby. Det bidrog, eftersom landet är grundat av St Germain. Han är mycket engagerad i det. St. Germain planerar att tala med denna grupp, mycket snart, eventuellt i nästa vecka. Han kommer att berätta mer, och kan också komma ta upp det här ämnet.

Men förstå att denne Donald Trump är där av en anledning. Han är avsiktligt där, det kunde ha gått åt andra hållet, men blev så på grund av alla människors riktade medvetande; det är inte de

Uppstigna Mästarna, Galaktikerna eller Agarterna som uppför denna show, det är ni. Era kollektiva medvetanden skapar allt detta. Era kollektiva medvetanden sa, nu är det nog! Vi ska inte inte att ha samma styrning som förut.

Därför valdes Donald Trump. Om han kommer att företräda er, på ett sätt som ni vill, har inte kunnat ses av oss. Mycket kan fortfarande hända. Det är många saker i luften, skulle man kunna säga. Men det som händer hela tiden, är en fortsättning på orkestreringen.

Det är inte St. Germain som inkarnerat som Donald Trump. Det förekommer en liten överskuggning, ja.

”Ashira”

Vi vill tillägga, att det finns så många Ärkeänglar, Uppstigna Mästare och Galaktiker som har ett ord med i spelet hos människor runt om i världen. Ni kanske tror att den eller den individen har påverkats av den eller den entiteten, eller så. Sanningen är att vi är involverade med att ge hjälpande ord, och driver på i en viss riktning, för att hjälpa till med slutförandet av vissa saker.

Ni kanske tycker att detta är mer som att någon får hjälp, utan att de är medvetna om det, vilket förmodligen är det bästa just nu. De kommer att veta att de i framtiden kan kalla på oss, och de kommer att bli mer medvetna om den effekt som vi har haft i skapandet av framtiden, genom er.

Fråga: Jag har en fråga om upploppen. Vad kan vi göra för att hjälpa till?

”Ashira”

Skicka ljus. Skicka kärlek. Det är vad ni kan göra för att hjälpa till. Ni bevittnar just nu upplopp, offentligt tumult, men människor kan få budskap under tiden. Det kan göra att människor blir uppmärksamma. Det kan få människor att ändra sina sinnen.

När ni förstått sanningen i detta, och folk börjar tänka, vill jag bara att de här ska försvinna, och att ni medvetet skickar dem ljus och kärlek. Tänk på att att de inte är bra eller dåliga, de vaknar upp som människor! OK?

”En som tjänar”

Var ljuset, och som Gandhi sa, var den förändring som ni vill se i världen. Var denna förändring.

Var ljuset. Dela med er överallt där ni kan. OK?

Fråga: Varför får vi energiblockeringar ibland under Uppstigningsprocessen?

”En som tjänar”

Först och främst för att ni antar att det finns problem ni måste ta er igenom. Att det finns blockeringar att ta sig igenom. Men så är inte fallet. Dina blockeringar är annorlunda än andras blockeringar. Dina problem är annorlunda än andras problem. När du ser det från högre vyer så finns det inga problem. Förstår du?

Ni har inte några blockeringar. Det är bara era sinnen som skapar dem. Ni skapar blockeringar som inte finns. Så använd sinnet tillsammans med hjärtat, så att hjärta/sinne-anknytningen förstår att det inte finns några blockeringar. Det finns ingenting som håller er borta från ert Högre

Gudssjälv. Ni och ert Högre Gudssjälv är ett. Som Jeshua sa: ”Jag och Fadern är ett.”

Tänk på detta. Om ni fortsätter att känna så, kommer ni att framkalla alla dessa blockeringar, eftersom de inte fanns där från början. Precis som i ”The Matrix” så finns det ingen sked. (Det finns inte, övers. anm) Förstår ni?

Vi tycker att det finns mycket goda energier här i dag. Mycket goda energier!

Fråga: Ibland får jag en massa meddelanden och sedan blir det tyst i en vecka. Det gör mig förvirrad.

”En som tjänar”

Du är för hård mot dig själv. Du är alldeles för hård mot dig själv nu. Släpp det. Följ med flödet. Det är vad det handlar om. Alla dessa meddelanden handlar om situationen nu. De är för alla, inte bara för den som ställer frågan.

Släpp det. Låt det vara. Allt det som händer beror på att det måste hända. Allt som händer är perfekt just nu. Det är iscensatt. Ju mer ni inser detta, ju mer kommer ni att inse att det inte finns någon ”sked”. Det finns inget som blockerar er. Det enda som blockerar er, är ni själva. Förstår ni?

”Ashira”

Du, och många i det här rummet kan känna att flödet kommer under en vecka eller två, eller till och med under en månad, och sedan verkar det som om allt blir tyst. Det verkar som om allt har stängts av, men det har det verkligen inte. Ni är bara inte på samma vibrationsnivå. Ni är precis där ni behöver vara, och gör precis det ni behöver göra, hela tiden.

När ni är i flödet, njut av det. När saker och ting inte flödar, njut av den lugna stunden. Njut av era meditationer och sänd ut. 

”En som tjänar”

Det är också det som kallas en energi och en vila. Hela universum fungerar på detta sätt. Energi och vila. Även i början av skapelsen var det så här. Energi och vila. Vilade Han inte efter skapandeprocessens dagar? Den sjunde dagen. Energi och vila pågår i allas liv nu.

Ena minuten befinner ni er i ett energitillstånd, allt är fantastiskt och ni är i flödet. Plötsligt ändras allt och då är ni i ett tillstånd av vila. Ni förbereder er för nästa energi som kommer hit.

Fram och tillbaka. Fram och tillbaka. När ni flyttar upp i de högre vibrationerna mer permanent, kommer ni att vara i energistadiet mycket mer än ni är nu. Men mer beträffande det som gäller att allt är bra, att allt är på en hög nivå för er.

Fråga: Valet nu då, hur påverkar det den Nya Republiken som kommer?

”En som tjänar”

Det kommer fram. Allt kommer fram. Det är en del av processen nu. Ni har just har kommit igenom detta val, vilket är en del av processen. Det är en del av orkestreringen. Det är en del av den stora planen i jobbet här. Det är en aspekt av det hela bara.

Ni är på väg mot Republiken. Ingen kommer att stoppa den. St. Germain skulle aldrig tillåta att detta stoppas. Förstår ni? Det gäller för alla oss också. Så allt händer precis som det är tänkt. Även bortom det ni kan förstå, eftersom det är så mycket större än vad ni kan förstå just nu. Men det kommer att tillkännages, och allt kommer att gå igenom, eftersom det måste.

Fråga: Har hört talas om att Jordens Uppgradering/Examinering har skett. Vad kan du berätta om det?

”Ashira”

Jordens Uppgradering/Examinering. När ni flyttar er framåt ytterligare i denna Uppstigningsprocess, kommer det olika etapper som skall erkännas. När det gäller jordens Uppgradering/Examinering, så går det att läsa berättelser om jordens tragedier, men de flesta människor på planeten läser nyheter. Om den Nya Republiken i USA, om nya pengar och mer.

Jorden blev uppgraderad/examinerad när Mr Trump valdes, inte för att han skulle vara en frälsare eller något liknande. Det var ropet från det kollektiva medvetandet som sagt, av att ha fått nog.

Därför är det hög tid att göra en förändring på den här planeten, för vart världen är på väg och vad världen kommer att åstadkomma.

”En som tjänar”

Ni kan se detta från en examens synvinkel nu, som om ni går på universitetet. Ni förflyttar er genom era olika kurser, genom era olika klasser och går då framåt i examineringsprocessen.

Den examen ni tar, skulle då vara hela Uppstigningen. Det skulle bli hela examen. Men det finns också tidigare examen, eller hur? Det finns gymnasium och grundskola. Ni rör er faktiskt genom alla dessa. Den slutliga kommer att vara Uppstigningen.

Ni befinner er alla i den processen nu, men den sista kommer att vara individuell för var och en av er. Och Uppstigningen som helhet, gäller planeten också.

Fråga: Det verkar som det finns så mycket splittring i landet och i världen. Kan ni hjälpa oss att få veta när det kan börja healas, och när vi får veta sanningen?

”En som tjänar”

Sanningen kommer fram redan nu. Det är en process, och alla kommer inte samtidigt att få höra sanningen. Tänk på att allt händer när tiden är rätt. Upproren som förekommer, är en del av processen.

De framkallas av Kabalen. De skapar rädsla, vilket skapar ilska. De matar allt detta med den föda som behövs. Förstår ni? Men det kommer snabbt att upphöra. Ni kommer att få se en samlad nation. Särskilt när ni närmar er tider av större förändring.

Kan inte vara mer specifik här, eftersom vi inte är säkra på hur det kommer att visa sig. Det är en del av orkestreringen som är på gång nu.

”Ashira”

Vi kan bara gissa. Vi har inte exakta datum, tider eller energier. Allt utspelas som det ska.

Fråga: Kan du ge oss ett tidsperspektiv för om det möjligen kan bli i december 2017? Vi hoppas att det inte fortsätter i evighet!

”En som tjänar”

Menar du den slutliga examen eller menar du Uppstigningen nu? För din egen individuella Uppstigning, sker på en individuell och för dig lämpligt tillfälle. Planetens Uppstigning är i processen nu medan vi talar, och kommer att fortsätta att vara så.

För när Gaia själv gör en fullständigt och fullkomlig Uppstigning, finns det ingen kvar här som inte har stigit upp. Ni kan inte vara i energinivåerna hos den nya Gaia, om inte ni också är i dessa energier.

”Ashira”

Jag fnissar nu, min vän, eftersom vi har svarat på detta under de senaste åren. Hur länge måste jag vara kvar på jobbet, med dessa människor jag inte gillar? Vi vet att du är frustrerad.

Vi är ledsna, men vi är helt överens med ”den som tjänar”. Moder Gaia är i sin process av Upplyftning. Ni befinner er i er egen process. Hon tar alla på planeten, i planeten, i sina riken, alla dessa med sig. Det är upp till varje individ att skapa det kollektiva medvetandet där ni bor. Så det tar den tid det tar. Vi kommer att titta på detta tillsammans, njuta och skratta, varje söndag.

En annan av ”de som tjänar”

Hälsningar. Härligt att vara med er här i sådana gynnsamma tider. Allt är underbart. Det finns ingenting som inte är underbart. Och ni undrar, vad pratar han om? (skratt)

Allt går åt helvete nu, eller hur? Det är hela ert perspektiv. Om ni tänker er att allt är underbart och ni verkligen ”Tror” att det är så, då kommer ni att se det på det sättet. Förstår ni?

Så var vid gott mod mina vänner, mina bröder, mina systrar, alla ni. Allt är underbart. Allt är precis som det ska. Valet, läckorna, sanningen, allt detta är en del av den större planen, den större processen. Och ni är en stor del av denna process.

Och ni tänker, vad kan jag göra? Allt jag kan göra är att rösta. Vad spelar min röst för roll, förstår ni? Men ni har ingen aning om hur mycket era tankar skapar, hela tiden nu. Era tankar om fred och enighet och genom att dela med sig av ljuset, gör det. Det är det ni måste förstå. Bara en enkel tanke på det, skapar det ögonblickligen. Det är mycket allvarligt, eller hur?

Varenda tanke skapar ert liv, skapar allt liv på jorden. Bäst att ändra era tankar snabbt, eller hur? Så, allt är underbart. Och alla är väldigt angelägna här. OK? Vi kommer att släppa kanalen nu.

Shanti. Frid vare med dig. Var i Enighet.

”Ashira”

Jag är ”Ashira”. Jag har redan fått tala med dig.

Vet du, att varje gång du sitter i stolen och mediterar och du kontaktar ditt hjärta och skicka ditt hjärtas kärlek ut i världen, det är ljuset, det är enigheten. Det är det man kan göra. Det kanske inte verkar vara så mycket, men det är mycket viktigt, och det påverkar andra runt om i världen, när du gör detta. I hela världen.

Ta dig tid när du är i frid, tar dig tid för att dela med dig till andra runt om i världen, och var säker på att det påverkar det kollektiva medvetandet och de händelser som utvecklas i världen. Dag in och dag ut.

Jag ger dig min kärlek och mina välsignelser. Namaste.

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...