Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 12 september 2022

Ärkeängeln Gabriel
Via Shanta Gabriel, 12 september 2022
Hemligheten med att lita på er intuition
https://tinyurl.com/3sux5r45
Stärk er medvetna medvetenhet om andra tillstånd bortom det fysiska, kommunicera djupt inom er själva och lär er att lita på era egna svar.
Ni är här på den här planeten för att utveckla er själva fullt ut. När de forntida filosoferna sa “Känn dig själv”, talade de om kraften i självmedvetenhet. Detta betyder inte bara ens medvetenhet om det fysiska, eller ens om det mentala och emotionella jaget. Att verkligen känna sig själv innebär att ha verklig urskiljning om vilka ni är som en multi-dimensionell varelse.
Ni har kunskapen inom er att känna till de verkliga planen bortom den fysiska världen, i vilken ni lever. Faktum är, att utveckla en medvetenhet om de andra medvetandetillstånden skapar en länk till den glädje och kärlek som så många söker. De djupare egenskaper ni verkligen önskar i livet är bortom det fysiska planet. De finns i det utökade medvetandetillstånd som är ert band med Gud, själva Ursprunget till ert väsen. Att kommunicera med ert inre är att finna dessa egenskaper. Det kräver en villighet att se bortom ert yttre jag, och att ta den tid som krävs för att skapa en medveten medvetenhet om kärleken och ljuset inom er.
Övning:
När ni sitter tysta och andas balanserade andetag djupt och långsamt, blir det omedelbara resultat i sinne, kropp och själ. Föreställ er att ni sitter i en pelare av gyllene ljus som förenar Himmel och Jord genom er. Detta gör att ni kan utvidga ert medvetande och höja er vibrationsfrekvens för att matcha era drömmar. När ni lägger till bön och ber om vad ni önskar i era liv, låter ni Änglarna arbeta för er.
På detta plan av fri vilja behöver ni be om deras hjälp, annars kommer de inte att hjälpa er. Det behöver inte nödvändigtvis vara en formell bön. Att fråga kan vara så enkelt som att säga orden för de egenskaper ni vill ha i era liv, såsom Kärlek, Frid och Frihet. Att meditera på dessa egenskaper kan bokstavligen förändra ert liv och skapa en rikligare och mer glädjefylld existens. Det tillåter er att använda ert Högre Jag och era skyddsänglar, så att ni kan kommunicera på de djupaste nivåerna av er själva.
Från denna plats kommer svaren ni får att vara från en nivå av Gudomlig Ordning, och allt som följer kommer att vara för det allra bästa för alla inblandade. Ni kommer att få intuition och kunskap om de handlingar och ord som bäst hjälper er med de utmaningar ni står inför. När ni börjar agera på er intuitiva vägledning, kommer ni att börja lita på er själva. Livet kommer att kännas lättare. Ni behöver inte fortsätta att leta efter svaren hos andra. Med varje fiber i er kropp kommer ni att veta vad som är sanning i era liv.
Att lita på er själva innebär inte att ni är ensamma, för ni är aldrig ensamma. Ni har alltid med er Änglar som hjälper er. En del har varit med er i eoner. Genom att arbeta i harmoni med Guds Ljus känner de er på er Själs djupaste nivå. Det är tröstande att veta att ni alltid är omsvepta av deras vingar av ren kärlek och omhändertagna bortom er förmåga att förstå.
Det är denna länk till jaget som de flesta människor söker. De hungrar efter kunskap om den kärlek som finns inom dem. Den är tillgänglig genom bön och den tar tid att sitta och andas på ett medvetet sätt. Så ger er själva gåvan att sitta i ljus och kärlek varje dag i fem minuter. Det är en enkel sak som kommer att ge er fantastisk glädje.
Änglarna är nu redo att leda er in i ljuset av ert sanna Jag. Skapa en medveten relation med er Högre Kraft och hitta den glädje ni så väl förtjänar. Be om hjälp från Änglarna. Börja med att göra det här varje dag och
mirakler kommer helt säkert att inträffa, för mirakler är er födslorätt och ert väsens naturliga tillstånd. Var medvetna om att ni förtjänar att få ert liv fyllt med Kärlek, Glädje och Mirakler. Lär er att kommunicera med ert inre och lita på er egen sanning. Det är så ni kommer att leva er fulla potential och uppfylla ert öde på Jorden.
Änglarna älskar er och välsignar er med allt som är gott. Kom ihåg ert budskap från Ärkeängeln Gabriel idag:
Stärk er medvetna medvetenhet om andra tillstånd bortom det fysiska, kommunicera djupt inom er själva och lär er att lita på era egna svar.
Översättning Ulla Krogh

 


You may also like...