Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 13 september

Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel

13 september

Den Inre Anden som arbetar utåt i era liv är den enda plats där

stabiliteten kan bli funnen i dessa föränderliga tider

 

Kära Ni,

Ni har funnit att er värld skyndar på, även en känsla av hektisk aktivitet utan en känsla av prestation. Ni har hittat er själva sökande av mening i allt det ni gör, när det inte känns tillräckligt.

Sanningen är att det finns en ökning av energi i Jordens vibrationsfält. På grund av detta, upplever människor ett skifte i medvetandet, vilket uppmuntrar deras sökande efter en mening i allt det de gör. Och den Universella Medvetenheten är nu mer lättillgänglig för alla som söker än någonsin tidigare. Denna ökning av energi skapar också stora och snabba förändringar i världen omkring er. Information är mer tillgänglig, enorma jordförändringar, såsom jordbävningar, bränder och vulkaner, verkar förekomma med mer frekvens, och själva stommen i det sociala, politiska och familjeliv tycks ha förändrats i okända områden. Alla dessa händelser är i världen mer framträdande, världen utanför er själva. De påpekar det faktum att ni inte längre kan se på omvärlden, för att få till stånd en känsla av stabilitet. Ni måste komma tillbaka till er själva och finna den stilla punkt av fred, harmoni och visdom inom. Detta är enda platsen för stabilitet i dessa föränderliga tider.

Inom er finns det en plats för en sådan Fred, där ni helt kan slappna av och låta det genomsyra hela er varelse. Inom er finns Sanningen och Glädjen och mening, vilket ni har sökt förgäves, från världen utanför er själva. Kom nu och låt er själva uppleva denna plats inom er, där ni kan vara fria att bara vara. Det är så nära som er andning. Och det är med er andning, och kraften i era tankar och föreställningar som ni kan börja uppleva era Högre Jag och er förening med det Gudomliga.

Övning

Ta några djupa och centrerade andetag. Ta med din uppmärksamhet till stället strax nedanför din navel och föreställ dig att du befinner dig i en mycket fridfull trädgård. Du kan göra den här trädgården till den vackraste plats du någonsin har sett. Skapa strömmande bäckar, fridfulla dammar, blommor och skuggande träd. Gör det till en plats som du kommer att längta efter att komma till, om och om igen. Tillåt dig att slappna av och absorbera lugnet och skönheten i denna trädgård. Ge dig själv tid att möta din Skyddsängel och med ditt Högre Jag få ta emot all visdom, vägledning och kärlek som du behöver.

Det kan ta lite träning att finna denna fridfulla plats inom dig själv, men efter bara några få balanserade andetag, kommer det inte att dröja länge förrän du kan kommer att kunna gå dit utan ansträngning. När du ger dig själv den här tiden av lugn, kan du notera att din yttre värld inte kommer att ha kraften att dra dig bort från denna stilla plats av Frid. Detta är sann stabilitet. Det är från denna stilla punkt inom, som du kommer att kunna leva i denna tid av förändring, och inte känna dig ensam eller övergiven. Du kommer att kunna förena dig djupt med det stöd du behöver.

Som ett hjul vars ekrar tycks rotera mycket snabbt, men vars centrum har tyst rörelse, som förbinder länkarna runt omkring, kommer denna revolution av stillhet inom dig att förvandla din yttre värld, till en av Harmoni, Kärlek och Frid.

Kom ihåg att fråga efter denna stillhet. Be om upplevelsen av en fridfull trädgård. Be om din personliga anslutning till Källan av allt liv. Det hela börjar med dig, med dina tankar, och med de balanserade andetagen som är din förbindelselänk. Det finns allt där för dig, men, om du ger dig själv den tiden.

Kom ihåg ert budskap från Änglarna idag:

Den Inre Anden arbetar utåt i ert liv på den enda plats där stabiliteten kan bli funnen i dessa föränderliga tider.

 

Shanta Gabriel, för ärkeängel Gabriel

 

 

Översättning: Mie Fjällvide

Du gillar kanske också...