Teamet via Peggy Black, 8 september

The Team: Varje Ögonblick är Fullmoget med Potential

Kanal: Peggy Black, 8 september 2015

Vi är här och observerar era reaktioner på de snabbrörliga energier och frekvenser ni nu upplever. Vi vet att ni känner av ökningen. Det är kraftfulla tider att vara i en fysisk form, vid liv och vittne till detta skifte.

Vi tillstår också att de händelser som nu utvecklas är utmanande. Låt oss försäkra er om att ni klarar av jobbet att förankra och stabilisera denna höjning av medvetandet. Kom ihåg att varje ögonblick är fullmoget med potential.

Vi vill tala om de galaktiska vågor som sköljer över mänskligheten. Varje individ, liksom kollektivet, påverkas av vad som kan kallas galaktiskt väder eller rymdväder. Dessa vågor och frekvenser inte bara påverkar utan manar verkligen också mänskligheten till handling.

Fler och fler av era vetenskapsmän bringar klarhet i detta fenomen och erkänner att individers och kollektivets medvetande svarar på solstormars och fullmånars såväl som coronala utskjutningars maningar från er sol.

Det är känt att det under fullmåne sker en ökning av våld. Gravitationskraften från månen påverkar era oceaner och eftersom åtminstone 75%  av människan består av vatten är också de påverkade.

Regeringar runt om i världen är medvetna om kraften i solstormarna och hur den kan, och ofta gör, störa er elektronik, kommunikationerna med flygtrafik och de många satelliterna som cirklar runt er jord.

Coronala massutskjutningar är magnetiska explosioner av energi i form av elektroner och fotoner. När dessa utskjutningar sker får många individer en känsla av trygghet, frid och välmående, precis som oro och störningar känns av alla vid kosmiska stormar.

Vi vill att ni börjar bli medvetna om hur ni svarar på dessa magnetiska energier och foton-paket som erbjuds er från galaxen. Studera vad som händer i rymden för ni får verkligen maningar från dessa himmelska energier och gåvor. Denna energi är knuten till mänsklighetens evolutionära uppvaknande.

Dessa magnetiska vågor påverkar och stimulerar det uppvaknande som sker inom varje människa på er planet. Denna energi aktiverar latenta koder. Vi har tidigare talat om att ert DNA gradvis reagerar på ljuspaketen av fotoner så ni kanske inte är medvetna om dessa milda aktiveringar och omkalibreringar. De flesta av dessa förändringar sker på så subtila sätt att ni inte inser att det skett.

Emellertid pågår det nu ett internt skifte inom era egna kretsar. De kommande månaderna sker en hastighetsökning, ett påskyndande av vad som erbjuds från ert galaktiska centrum.

Det sker en ökning i acceleration och frekvens som ni upplever och blir vittne till inom mänskligheten; den fortsätter till årets slut och bortom. Ni måste inse att denna ökning av elektromagnetisk energi säkert kan få vissa människor att reagera på ett våldsamt sätt. Det finns helt säkert mer oro och kaos, speciellt inom det monetära systemet runtom på planeten.

Detta är inte en tid att förankra någon som helst form av rädsla. Ni är kraftfulla multi-dimensionella skapare, vet det och kräv det. Ni är här för att förankra detta sanna uppvaknande och beså detta potenta fält med en ny verklighet.

Det finns en kraftfull frekvens av gamma-ljus som kommer från det galaktiska centrumet eller kärnan. Ni ska veta att energi i form av skurar av gammastrålar kommer från de kraftigaste explosionerna i det kända universum. En sådan kan ladda ur lika mycket energi som er Sol gör under hela sin 10 miljarder år långa livstid.

Denna intensiva intergalaktiska frekvens av energi avancerar i optimal styrka och kulminerar vid er nästa fullmåne och totala månförmörkelse.

Detta har kallats ”The Event Horizon” och inträffar vart 3600:e år. Denna intensiva frekvens av galaktiska energier kommer att trigga ett uppvaknande i mänskligheten som ska manifestera ändringar i handling och medvetande hos alla i århundraden framåt.

Ni bevittnar och upplever nu slutet på en galaktisk cykel och början på en annan. Fullbordan på denna otroliga kosmiska cykel utsträcker er förståelse om vad som är verkligt. Den aktiverar er medvetenhet och bjuder in er att välkomna den sanna förståelsen för det extraordinära dimensionsskifte ni nu aktivt är en del av.

Ni är bägarna för dessa inkommande vibrationer; förankra dem till fullo i fältet och matrisen.

Förstå att mänskligheten är i en process av kosmisk alkemi som transformerar ert DNA, utvidgar ert medvetande och förändrar era fysiska kroppar från den kolbaserade matrisen och blåkopian till en exakt, fulländad och elegant kristallin matris och organism.

Det sker linjeringar som öppnar kosmiska portaler som tillåter energier att flöda till denna verklighet och tidsram, som höjer allting till en högre vibration och frekvens.

Tänk på att sköta om er fysiska form då er kropp är bägaren i vilken detta intensiva kosmiska uppvaknande blir förankrat in i er dimension. Vila, drick vatten, tillbringa tid i naturen så mycket ni kan, andas djupt och sucka i er utandning, regelbundet. Var varsam med användning av stimulantia. Lägg era elektroniska saker åt sidan för ett tag.

Kom ihåg och säg ofta, ”Jag är fullt förkroppsligad, förankrad i Jorden och ansluten till den Gudomliga Källan”. Föreställ er pulserande ljus som sköljer över celler och DNA i hela er kropp med meddelanden om liv och välmående.

Var medvetna om att era koder som stjärnfrön blir triggade, tillåtande er att etablera en sann resonans med de högre dimensionella verkligheterna. Vet att ni upplever ert femte dimensionella Själv och bortom. Släpp tredje dimensionens begränsningar med denna medvetenhet och verklighet.

Förstå att ni förankrar en gåva av kosmiskt ljus. Detta kosmiska ljus har förmågan att transmutera gamla karmiska mönster och begränsande program från alla era tidigare förkroppsliganden. Inbjud detta att ske; ha som avsikt att denna process av transmutation/transformation utvecklas på ett milt och behagfullt sätt. Förstå att varje ögonblick är fullmoget med potential.

Använd er förmåga att fantisera och fokusera, att beså, liksom att förankra, en värld och verklighet i vilken alla varelser äras, älskas, vårdas och respekteras. Visualisera och kräv ert partnerskap med er älskade planet Jorden. Visualisera det gudomliga partnerskapet med alla levande ting. Visualisera era rena oceaner, er rena luft och era skogar återställda. Visualisera att er mat är närande, hälsosam och tillgänglig för alla.

Börja acceptera att ni är en stor del av denna evolution och att ni är anslutna till helheten. Ära er själva när ni skapar ett heligt utrymme. Skapa en ceremoni eller ritual som låter er bli bägarna för denna sådd. Ni kan vara ensamma eller samlas med andra och förankra dessa kraftfulla energigåvor. Ha klara avsikter när ni präglar denna energi med era visioner om livsbejakande handlingar och verkligheter. Dela denna information.

Den händelse ni kallade den Harmoniska Konvergensen, som inträffade för nästan 30 år sedan, erbjöd en kraftfull svallvåg av energi som tjänade som trigger för mänsklighetens uppvaknande. Detta är nästa svallvåg som erbjuder mänskligheten en möjlighet till avancerad förbättring av uppvaknande.

Sträck er ut och bjud in hjälp från andra kännande varelser. Inse att mänskligheten rör sig mot en nivå av Planetärt Medvetande, en nivå av Enhet med allt. Inbjud medvetenheten om att ni är inslingrade, hopflätade med alla stjärnfrö-varelser här på er planet och de som är icke-fysiska aspekter av medvetande.

Nu är tiden inne. Vi firar er expansion; vi stödjer er personliga och globala transformation. Bjud in oss, liksom alla andra kärleksfulla varelser av Ljuset, att hjälpa er och andra att röra er genom dessa utmanande men spännande tider.

The Team.

www.morningmessages.com

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...