Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 19 april

nidle071112

7 Men, 8 Kank’in, 12 Manik

Dratzo! Er värld går sakta mot den gudomliga lösningen – en oundviklig konkurs av USA, Inc. Den amerikanska regimen har lyckats förhala det oundvikliga. I vilket fall som helst så har tiden kommit för att en ändring av världens större regeringar skall manifesteras. Mängder av lömskhet, svek och regelrätta lögner har till slut kommit till ända. Ett fortsatt motstånd till ändring av den amerikanska regimen kan inte längre vidmakthållas. Alltför många regeringar har lämnat dess sida. Alltför många större ekonomier har lämnat dess sak. Denna de facto regering står nu ensam och blir mer isolerad för varje dag från dess forna vänner och sedan länge allierade. Världen ämnar uppriktigt se till att den nådigt kollapsar och byts ut till ett regeringsskick som är mer sympatetiskt mot den förändrade karaktären av en ny, växande och mer välmående ekonomi. Detta är förhoppningen och intentionen bakom ett antal möjliga lösningar som fritt har getts till denna plötsligt desperata regim. Amerika behöver nu en storstädning. De gamla sätten är inte längre ens tänkbara. Bara ett helt nytt synsätt duger. Den nuvarande amerikanska administrationen börjar inse denna sanning och söker medlen för att uppnå detta nobla slutresultat.

När som den amerikanska makten tynar bort och in i gryningen av en ny dag, så står en hel ny värld full av spänning och välstånd redo att manifestera. Greve Saint Germain visste att stora händelser krävdes för att etablera den nödvändiga basen för denna nya värld. Vi början av sekelskiftet tog Amerika på sig en stor falsk-flagga-händelse och kallade det för ”9/11”. Amerika vände sig mot sitt eget folk och många fler liv gick till spillo än vad som rapporterades, för att skapa en falsk känsla av trygghet för dess styrande oligarki. Denna trygghet skingrades av uppståndelsen i denna värld av en outtröttlig kraft som vände Amerikas ”seger” till något som skulle bli huvudanledningen till dess slutliga undergång. Dessa uppsättningar av händelser ledde till det så kallade ”RV” och början på en global valutaomstart. Dessa ting var hjärtat av ett nytt finansiellt system. Detta i sig självt signalerade att Amerikas dagar som en gudsliknande supermakt var över. Det skulle bli utbytt mot ett nytt regeringsskick fött utav NESARA och obegränsat välstånd. Dessa element skulle förkroppsliga en ny värld fylld med utomjordingar, Agarter och en ny känsla av målsättning och ändamål.

Denna tillväxt av medvetande inspirerades av Himlens hemliga arbete. Sedan mitten av ert 1970-tal har alla kroppsliga väktare varit hängivna åt den saktfärdiga men stadiga tillväxten av medvetande i hjärtat och själen av mänskligheten på ytan. Denna accelererande rörelse hade inspirerats utav en nära kollaps av Solen på tidigt 70-tal. Himlen såg denna astrologiska händelse som ett nödvändigt budskap för uppdraget att få dess följeslagare av begränsat medvetande till att återgå till att vara fysiska Änglar. Denna operation skulle starta då en föreskriven nästan katastrofal händelse inföll. Denna händelse förhindrades av ett plötsligt och massivt ingripande från Federationen. Himlen beordrade oss sedan att påbörja en intervenering som sakta skulle byggas upp till att en enorm flotta fanns på plats vid början av 90-talet. Det är denna flotta som kommer att anlända ”en masse” på Gaias yta vid ett föreskrivet datum inom en nära förestående framtid. Medan allt detta skedde hade era Uppstigna Mästare bemyndigat en uppsättning heliga hemliga samfund för att fullborda en process som hade påbörjats på tidigt 1800-tal.

Dessa heliga hemliga samfund träffade på oss när vi började utforska saker och ting tidigt på 1990-talet. Under detta årtionde utvecklade vi ett kamratskap och påbörjade ett nära förhållande, vilket nu har blommat ut till en nära vänskap. Genom dem kunde vi börja göra en plan för ett scenario av den stora bilden, som introducerades över nästa årtionden, 1990-talet och 2000-talet. Vår plan var helt enkelt att med vår expertis stödja vad Mästarna och Agarterna hade som avsikt. Denna plan har nu lett oss till randen av succés. Den mörka kabalen är praktiskt taget slagen och allt som behövs göras är att noga utarbeta procedurerna som kan säkerställa att allt framgångsrikt implementeras. När detta väl är gjort, och Mästarna har gett sina lektioner, kan vi sätta ett datum för masslandningarna på era vackra stränder. Vid den tidpunkten kan vi introducera er till era handledare och börja de slutliga stegen som leder er till era personliga Ljuskristallkamrar! Sedan blir snabbt tränade i hur ni framgångsrikt lever som fullt medvetna Varelser av Ljuset. Halleluja! Halleluja!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! En speciell tid har nåtts i vår långa och arbetsamma resa genom den mörka perioden i våra liv. En ny gryning kommer, vilket förutsågs av Himlen. Anunnaki är borta och deras morallösa undersåtar står på randen till utrotning. Enbart tack vare AEONs nåd och barmhärtighet kommer det en underbar era av Ljus. Temat för denna rörelse är de gudomliga framstegen för Ljuset då det tar sig igenom denna gudomliga rytm av en stor transformation. Denna transformation för med sig befrielse och ett välstånd som länge har antytts av de som känner det eviga flödet av dessa nya rytmer i livet. Vi ber att ni förblir positiva och använder dessa gudomliga ögonblick för att planera och göra er själva redo för vad som kommer. Vi Mästare väntade under årtusenden på denna heliga tidpunkt. Våra planer införs nu av våra heliga Ljussamfund. Det är ögonblicket för er att klättra ut ur mörkret bli sedda. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Denna heliga tid är högst speciell för er. Nyckeln är att förbli positiva och högst stödjande av er vision. Denna verklighet förändras nu i dess egen gudomliga tid. Detta är i dess alltmer expanderande naturliga rytm. Låt inte takten av denna expansion frustrera er. Förändringar äger i själva verket rum! Var medvetna om detta och vet i era hjärtan att en ny värld av frihet och välstånd öppnas upp för er. Denna nya period tar form och hjälps på av de som har tagit era många positiva visioner och manifesterat dem. Vi Mästare startar varje dag med en serie av böner designade att stärka era ansträngningar. Vår kombinerade styrka gör skillnad. Låt oss tillsammans gå in i denna nya tid och göra det med vetskap att vi hjälper med att stärka rytmer av denna nya tid!

Denna förändringsprocess är i själva verket en process av enorm transformation. Denna operation är i verkligheten en förändring av hur ni uppriktigt uppfattar denna värld. Det är av den anledningen som vi är djupt påverkade av er vision. Vår roll i denna enorma operation är att skapa och hålla positiva visioner för den värld som vi går in i tillsammans. Detta är i sanning en kollektiv ansträngning. Var och en av oss utgör detta magnifika kollektiv. Det är vårt sätt att positivt hålla denna stora vision. Våra heliga associerade tar denna spirituella vision och skapar dess manifestering. Man skulle kunna säga att vi håller samman den gudomliga ritningen för detta objektiv. Bit efter bit så blir denna vision verklig. I vilket fall som helst så görs det genom att använda rytmerna som vi har skapat och fortsätter att hålla samman. Vi kan därför bara tacka er för era underbara energier och be att ni fortsätter till att detta stora mål har uppnåtts. Namaste!

Idag fortsatte vi att ge vår veckorapport angående skapandet av den nya verkligheten. Det har varit en lång och tuff väg att gå. Ni har dock alla uthärdat. Denna väg är nu i stort sett utjämnad och vi förväntar oss att få höra underbara nyheter inom kort. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...