Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 17 januari 2022

Ärkeängeln Gabriel
Via Shanta Gabriel, 17 januari 2022
Änglarna Arbetar Varje Dag
https://tinyurl.com/5x8pn834
Låt Änglarnas nåd arbeta i de dagliga uppgifterna.
Mina kära,
Änglarna är alltid tillgängliga. Deras närvaro välsignar allt ni gör och säger. Deras intentioner är att skapa Frid, Harmoni och Gudomlig Ordning på Jorden. När ni kallar på Änglarnas nåd, är alla situationer välsignade med deras avsiktliga energi. Det här är ett mycket kraftfullt verktyg att användas i det dagliga livet.
Vill ni har ordning och reda på er arbetsplats så att allt ert arbete kan utföras snabbt och enkelt, så allt ni behöver är tillgängligt, och alla era ord och handlingar vägleds? Om det är så, bjud in Änglarna till er arbetsplats. Be om deras välsignelse och vet att deras gudomliga ordning kommer att bli resultatet. Låt Änglarna gripa in å era vägnar, även med de minsta detaljerna som ni känner att ni bör ta hand om själva. Ni kommer att märka att ert arbete flyter på mycket lättare och smidigare. Kreativa lösningar kommer att finnas i överflöd.
Vill ni ha frid och harmoni i era relationer? Be Änglarna att hjälpa till i er familj och i allt ert umgänge med andra. Mer harmoni och en ny nivå av nåd kommer att bli resultatet.
Änglarna är här för att tillföra mer kärlek, harmoni och ordning i det dagliga livet. De är här för att visa hur mycket lättare livet kan vara, när ni låter en högre energifrekvens arbeta genom er. Men de kommer inte att lägga sig i om de inte blir tillfrågade, så det måste finnas en vilja från er sida att föra in fridfull energi i era liv.
Änglarna är Guds budbärare. De är inte här för att ni ska tillbe dem eller för att de ska få makt över er. De är här för att hjälpa er. Änglarna är en del av den Gudomliga Närvaron precis människan är, så det finns ingen anledning att vara rädda när ni har bett om att få uppleva fler mirakel i era liv. Er vilja att ha mer kärlek, glädje och harmoni kommer att ge er just de egenskaper ni söker. Ni kan bjuda in Änglarna i ert liv för att hjälpa er att förbättra den energi ni arbetar med varje dag.
Det är en stor gåva att låta Änglarna erbjuda sin hjälp för planetens bästa, såväl som för det bästa i ert personliga liv. Tillåt er själva att ta emot dessa välsignelser. Be om hjälp med alla vardagliga saker som ger er stress. Be om Änglarnas ingripande i alla överväldigande situationer.
Tillåt er själva att känna denna otroliga nivå av stöd. Var villiga att vara omgivna av vingar av Ren Kärlek och se hur mycket enklare ert liv kommer att kännas för er. Ni kan ta emot kärlek, ljus och visdom från Änglarna nu, allt ni behöver göra är att be om det.
Kom ihåg ert meddelande från Ärkeängeln Gabriel idag:
Låt Änglarnas nåd arbeta i de dagliga uppgifterna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...