Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 25 september 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 25 september 2022

 Jag är Judas och idag kommer jag med flera nyheter till Er. Nu undrar ni säkert vad det kan vara för nyheter som ni inte redan vet om. Ja, det kan tänkas att några redan känner till dem och att de nu får bekräftelse på det de redan vet. Det är ju bra, vi behöver få bekräftelse på att det vi har förstått och kanske upplevt inom oss är sant och korrekt. Det jag nu vill tala om är att mänskligheten har tagit ett ytterligare steg upp i sin utveckling. De står nu på ett trappsteg högre än vad de gjorde för några månader sedan och det är både stort och betydelsefullt för Jorden och det övriga solsystemet som ni tillhör. Det betyder att alla har tagit ett steg uppåt i sin utveckling oavsett vilket trappsteg de stod i dessförinnan. Ni befinner fortfarande på olika trappsteg men ett steg högre upp än var ni var förut. Det är glädjande och tacksamt och vi är så stolta och glada över ert arbete och ert mod, kära Jordbor.

 En annan sak som jag skulle vilja tala om idag är att det arbetas mycket för fred på Jorden. Det är många dolda krafter som verkar för att det ska bli fred på Jorden, trots en del ansträngningar att få i gång krigsindustrin igen, så har de det väldigt motigt just nu. Det stöds inte längre av den stora massan som inte längre ser några fördelar med att vi ska kriga mot varandra, och upprepa en historia som i princip har värkt ut sig själv. Det är där det nu står och tippar över mot att fred sluts mellan länder och unioner. Vi stöder deras arbete, ett fredens rike, är det som behöver manifesteras på Jorden nu. Det är mycket som kommer att hända inom loppet av några månader.

 Var vaksamma över de steg som ni tar nu, kära Jordbor, välj rätt och välj från hjärtat. Det högre hjärtat och det högre sinnet ska helst vara överens, det är då ni vandrar mot rätt mål för er själva och den värld som ni just nu befinner er i.

 En annan sak som sker just nu är att naturen som ni befinner er i och är beroende av börjar att agera på den omfattande förstörelse som den har utsatts för på en del håll i världen. Den börjar att befria sig från en del av det genom att reagera på olika sätt för att restaurera och återuppbygga det som har orsakat det mest skada. Ja, det här är en del av det som ni kan understödja och förvänta er, kära Jordbor. Ni kan också hjälpa till att minimera en del av dess verkningar genom att själva arbeta för en fredligare och renare värld. Det här kan man göra på både en global som individuell nivå. Allt ni gör med tanke, kraft och handling påverkar er utveckling på Jorden. Ni kan skicka ljus och kärlek till alla som arbetar för fred och en bättre miljö inom och utom er själva. Ni väljer att vara i kärlek och sprida kärlek runt omkring er. Det gör ni genom att välja att vara i hjärtat och lyssna in de budskap som ni får där. Ni kan också välja att vara aktsamma om den miljö som finns runt omkring er. Visa respekt för naturen och välja de produkter och det levnadssätt som gör att balansen i naturen återställs. Det betyder inte att ni ska gå tillbaka i utvecklingen utan att man arbetar för en hållbarare och miljövänligare utveckling som gynnar det ekosystem som både ni och naturen är beroende av.

 Det var lite om vad jag ville tala med er om idag. Ni är på väg, kära Jordbor, vi är stolta och tacksamma för ert stora arbete med er själva och allt det stora arbete som ni nu utför på Jorden och i er värld.

 Må Gud välsigne er alla. Låt ljuset och kärleken få växa sig större och större på Jorden. Ni är alla Guds älskade och kärleksfulla barn. Ni har det inom er. Ni behöver bara ta fram det.

 Kärlekens ljus lyser nu på Jorden och ett nytt rike är på ingång.

 Stor kärlek

 Judas

Du gillar kanske också...