Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 24 april, 2018

Ärkeängeln Gabriel, 24 april 2018

Via Shanta Gabriel

När ni tillägnar ert liv åt Gud, uppstår en expansion. När ert energifält expanderar börjar den fysiska världens begränsningar att falla bort. Ni känner er lättare, upplyfta och gladare. Ert hjärta ger resonans på en djupare nivå av sanningen. Ni börjar arbeta på en högre nivå av medvetenhet. Denna högre medvetenhet ger er ett mer upplyst perspektiv på ert liv.

Det är en fantastisk känsla att vara på en plats av upplysta perspektiv. Plötsligt ser ni världen i ett nytt ljus. Er attityd är en attityd av kärlek och medkänsla, och ni blir mer förlåtande i situationer som normalt skulle ha gjort er upprörda. Detta är den nåd som finns tillgänglig för er från den Gudomliga Källan. Den är alltid tillgänglig för er och finns som en ström av förhöjd energifrekvens, eller Rent Medvetande.

Hur når ni detta förhöjda medvetandetillstånd? Genom bön och gemenskap med ert Högre Jag, genom att ansluta er till den kärleksfulla Källan av Allt Som Är, och genom att bryta er fria från de band som begränsar era tankar och er medvetna medvetenhet om livet.

Så många människor håller inne med sina tankar och ifrågasätter inte. Eftersom saker och ting verkar vara på ett visst sätt, tror de att det är sanningen. Änglarna är här för att visa er ett annat sätt att se på livet, ett där det alltid finns en högre nivå av sanning, och där kärlek och harmoni är de egenskaper som ni kan manifestera.

När ni andas djupt och visualiserar hur ert energifält expanderar, tillåter ni denna högre nivå av sanning att bli uppenbar för er. Det blir ännu lättare om ni ber er guide att visa det för er. Att fråga är en form av bön, och det finns möjlighet att se den ”större bilden” om ni vill det. Böner besvaras alltid.

När ni ber öppnar ni dörren för en högre nivå av energi att arbeta i era liv. Det är den rena, potentiella energi som blir tillgänglig för er när ni lämnar över ert liv till Gud. Vi kallar det en Livsström, därför att det är den energi ni lever, rör er och har er varelse i. Det är er inre natur, eftersom ni är en del av Allt Som Är. När ni minns denna sanning och ger er själva tid att kommunicera med den Högre Kraften inom er, kommer begränsningarna att försvinna.

Övning

Ta er nu tid att dedicera ert liv till Gud. Föreställ er att den här Livsströmmen av Rent Medvetande flödar runt och genom er i en flod av kärlek och ljus. Var villiga att låta era begränsade övertygelser försvinna, så att mirakler kan inträffa för er i er fysiska värld.

Ibland kan det verka som om bara ett mirakel kan göra skillnad i en situation. Låt det inträffa som det naturliga resultatet av att minnas den Gudomliga Ande som verkligen leder ert liv.

Änglarna står till ert förfogande för att hjälpa er. De är inte längre bort än en bön. Öppna er för ett nytt sätt att se er värld där kärlek, glädje och harmoni finns i överflöd. Allt detta är möjligt när ni kommer ihåg ert meddelande från Ärkeängeln Gabriel idag:

När ni ägnar ert liv åt Gud rör ni er i en Livsström av Rent Medvetande, där det inte finns några begränsningar.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Copyright © Shanta Gabriel. These messages can be shared as long as they are used in their entirety and proper credit is given for the work. I love people to be able to share the work with others. www.thegabrielmessages.com.

You may also like...