Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 25 oktober 2022

Ärkeängeln Gabriel
Via Shanta Gabriel, 25 oktober 2022
Ge Er Själva Tid att Ta Emot
https://tinyurl.com/3j4ph3tm
En fullständig relation med ert Högre Jag är möjlig när ni ger er själva tid att ta emot Kärlek från ert Väsens djupaste källa.
En av de mäktigaste och viktigaste relationerna ni har i det här livet, är med ert Högre Jag. Det här är den del av er som är i full samklang med Gud, eftersom det är er Själs röst. Vägledning och intuitiv insikt kommer härifrån. Det finns ett antal sätt ni kan utveckla och stärka denna relation mellan ert personliga medvetande och ert Högre Jag, men de kräver alla tålamod, uthållighet och övning.
Ett sätt att lära sig är att agera utifrån sin intuition. Hur många gånger har ni inte tänkt att göra något, ignorerat tanken, för att sedan hamna i en situation där ni sagt till er själva: ”Jag visste det. Jag skulle ha gjort som jag tänkte!” Ju mer ni lyssnar på er inre röst och agerar utifrån er intuition, desto starkare blir den här kontakten.
Ett annat sätt att stärka er kontakt med ert Högre Jag är genom meditation. Meditation är ett sätt att utöka er medvetna medvetenhet om tillstånd bortom er fysiska kropp. Den fysiska världen är den grövsta nivån av manifestation, och det finns många medvetandeplan bortom den. Meditation är nyckeln till att nå en djupare nivå av varat, den stilla platsen inom er där ni är ett med Gud.
Meditation är inte svårt, men det krävs övning och uthållighet för att uppnå ett lugnt och fokuserat sinne. Det kan vara frustrerande i början, därför att hjärnan aldrig verkar sluta att mala på. Känslor och tankar kommer upp som ropar på uppmärksamhet. Det är bara så tankar fungerar, så ha tålamod med er själva och fokusera återigen på er andning som är föremålet för er uppmärksamhet. Det kan vara till hjälp att skriva ner era känslor och tankar innan ni mediterar, så att ni lättare kan rensa er hjärna. Vad ni än gör för att lugna och rensa er själva kommer att vara till stor hjälp.
Övning
Sitt tysta, andas balanserade andetag, och när ni börjar känna er mer fridsamma och centrerade, föreställ er ett vackert, gyllene helande ljus som flödar runt er och genom er. Det finns en otrolig kärlek inom er som bara väntar på er medvetna tillåtelse att översvämma hela er varelse.
Fokusera er uppmärksamhet på att ta emot Guds kärlek. Ni kan be ert Högre Jag att underlätta den kontakten. När ni gör det kommer ni att skapa en solid, medveten kontakt. Föreställ er att Gudomlig Kärlek flödar genom er med ett varmt gyllene ljus. Tillåt er själva att bada i denna kärlek, och låt den genomsyra varje cell i er kropp.
Skapa en vacker plats i er hjärna som ni kan gå till och sitta i den tystnad som finns inom er. Kalla på era änglalika lärare för vägledning, och vi kommer att hjälpa er i denna process. Änglarna är Guds budbärare, och är här för att hjälpa er att finna frid, kärlek och glädje i era liv. Vi kan också hjälpa er i er meditationsprocess, så att ni hittar den kärlek ni behöver inom er själva. Föreställ er Änglar som omfamnar er med vingar av rent ljus, och vi kommer att vara där. Vi älskar er och tycker att ni förtjänar att få det allra bästa.
När ni tar er lite tid varje dag för att göra er andliga kontakt med Gud starkare, kommer ni att bli förvånade över hur ert liv kommer att förändras. Ni kommer att finna vägledning och visdom tillgängliga för er på ett större sätt än ni någonsin kunde föreställa er vara möjligt. Det krävs bara viljan att ge er själva tid att andas, fokusera och ta emot Guds kärlek.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...