De Himmelska Vita Varelserna via Natalie Glasson, 24 mars

th-1

Natalie Glasson ~ Heligt inre medvetande genom himmelska Vita Varelser och Plejaderna

Kanaliserat genom Natalie Glasson – 24 mars 2016 – Original Källa: Sacred School of Omna

Det är med kärlek vi träder fram för att hälsa på er; vi är de Himmelska Vita Varelsernas energi och medvetande och Plejadierna. Vi smälter samman våra energier i en vacker syntes som skapar en underbar ensemble av ljus, som vi duschar över och genom er varelse. Vår kombinerade energi distribueras i kaskader, som juveler i färgerna vitt, blått och grönt medvetande och frekvens för att stödja förekomsten av Skaparens ljus inom er alla.

Vårt ljus har ett högre syfte, som är att sprida ljus över illusioner kopplade till begreppet sanning och andlighets perspektivet eller Skaparens sanning för att uppmuntra många att engagera sig i sitt Gudomliga Inre Medvetande.

Även människor som rör sig i andliga kretsar kan hålla fast vid begrepp och idéer om andliga eller Skaparens sanning. Men när kunskap hålls enbart i sinnet blir det bara en produkt av lärande än upplevelser eller förkroppsligande. Sinnet kan inte helt förstå Skaparens rena medvetande genom lärande eller brist på erfarenhet. Emellertid, kan det ofta vara lärandet som öppnar sinnet. Sinnet kan förbinda sig med Skaparens rena medvetande; ofta när sinnet får en idé, kan det vilja hålla fast vid idén och förneka andra insikter. När sinnet och Skaparens rena kärlek fungerar, som en enhet, då kan sinnet anta själens strömmande fria natur och Skapa ständigt gudomligt inspirerat.

Ert Gudomliga Inre Medvetande är ett aktivt ljus inom er varelse som vibrerar på samma frekvens som Skaparens och därför håller Skaparens sanna och rena medvetande. Ert Gudomliga Inre Medvetande existerar helt enkelt inom er, när ni förbinder er med det blir resultatet kärlek, fred, harmoni, vetande, enighet och acceptans. Dessa förnimmelser eller medvetandetillstånd fyller rikligt varje cell i er varelse, varje chakra, varje aspekt av ert aurafält samt era tankar och känslor. Dessa känslor kan liknas vid fyrverkerier av lysande ljus och inspiration flyter som en ström genom hela er varelse.

Ert Gudomliga Inre Medvetande, som utstrålar Skaparens renaste sannings frekvens, kan också märkas av er själs visdom, er ande eller ert högre själv. Emellertid talar vi om tillstånd med rent medvetandes höga vibrations frekvens, vilket föds ur er kontakt med Skaparen. Dessa medvetandetillstånd går bortom era tankar, känslor, perspektiv och åsikter, som orsakar alla era tidigare program faller bort. Detta Gudomliga Inre Medvetande är fri från dömande, rädsla eller illusion; Det är kärleks medvetenhet, som när den är ansluten skapar ett nytt medvetandetillstånd i er varelse.

Denna medvetenhet om kärlek har befogenhet att gradvis, om den fortsätter att vara ansluten, radera alla tidigare tankemönster av negativitet, rädsla eller illusion. Så kraftfull är ert Gudomliga Inre Medvetande eller Tillstånd av Rent Medvetande av Kärlek, att det Storartat Helar er kropp, varelse och verklighet. Allt som behövs är er vilja att få tillgång till ert Gudomliga Inre Medvetande, tillåta det att intensifiera och flyta genom hela er varelse, som ni godkänner observerar och erfar.

Det finns aspekter av ert nuvarande tillstånd av att vara och medvetande, som hindrar eller blockera er från att komma åt och uppleva ert Gudomliga Inre Medvetande. Sådana beteenden som att döma er själv eller andra, vara oflexibla att observera och lyssna på yttranden från andra, ifrågasätta er själv eller andra, brist på förtroende eller tro på sig själv, andra och Skaparen, rädsla för förändring eller rädsla för att tillvara ta erfarenheter, brist på självkärlek eller brist på kärlek till andra, otacksamhet, envishet, försök att styra själv, andra, situationer eller Skaparen. Vi kunde fortsätta med vår förklaring, men vi vet att ni har förstått vad vi menar. Varje process som uppmuntrar er att tro på separation leder er bort från ert Gudomliga Inre Medvetande.

Många på jorden håller andlig kunskap kanske de tror på andliga eller healing tekniker, filosofi, religion eller levnadssätt eller tänkande. Om individen bara är öppen för att deras andliga kunskap och är oförmögen att se, förstå, acceptera eller helt enkelt sluta att döma, då kan detta vara en blockering för tillgång till deras Gudomliga Inre Medvetande. Dömande, skapande av rädsla eller intolerans även inom andliga begrepp, idéer eller erfarenheter orsakar en avledning av sinnet till separation snarare än union.

När det finns en tro på union då kan det Gudomliga Inre Medvetandet lätt nås. Tron på union kan manifestera genom er medkänsla för er själv och andra, kärlek till er själv och andra, acceptans av er själv och andra, vidsynthet mot er själv och andra. I sanning, en kärleksfull öppenhet rikt utrustad till sig själv och alla kommer att skapa fred inom sin varelse som kommer att föra er framåt för att ansluta till, observera och uppleva ert Gudomliga Inre Medvetande.

Varje gång ni skapar en tanke, känsla eller handling född ur och fokuserad på enighet då tillåter ni er själv att acceptera ert Gudomliga Inre Medvetande.

Vi kan erkänna att beteenden såsom dömande, (som vi känner är den mest skadliga) orsakar en blockering i er kontakt med ert Gudomliga Inre Medvetande. Men vi inser att dömande är en del av en persons resa mot andligt uppvaknande. Dömande kommer från tron ​​på separation inom en individ; separation är en känsla och upplevelse av smärta. En individ engagerad i dömande har ännu inte fullt ut accepterat sig själv, som en varelse av kärlek, inte heller inser eller kan visa skönheten i allt av Skaparen; detta inkluderar alla uttryck som skapas.

Allt dömande föds från smärtan av separation inom er varelse speciellt när ni är anslutna till det dömande ni gör om er själv eller någon annan. En person som är fäst vid dömande njuter av att dela dömandet, känslan av att dömandet visar personens betydelse eller kunskap samt känslan av att dömandet skall levereras. Det kan vara svårt att skingra sinnets mönster av att döma sig själv eller någon annan, även bedöma om vissa situationer är bra eller dåliga, men dömande kan lösas upp när ni släpper er anknytning till dömandet.

När ett dömande uppstår inombords, först kan ni bekräfta det låt det sedan försvinna genom att andas ut det. Fortsätt med detta om så skulle behövas tills anslutning till dömandet har lösts upp. Reflektera sedan över, om dömandet innehåller någon sanning och tjänar det er, andra eller situationen? Om dömandet är en service kommer ni att kunna leverera det utifrån kärlek och medkänsla, kommer det faktiskt att transformeras från dömande till en observation. Om dömande inte tjänar er, blir det lättare att göra det med kärlek. Dömande kommer från ett behov av att känna sig viktig, när ni älskar er själva villkorslöst är behovet av att känna sig viktig upplöst eftersom det är tillgodosett fullt ut. Detta ändrar ert perspektiv på er själv och andra samtidigt så att ni kan samarbeta med ert Gudomliga Inre Medvetande.

Vänligen inse att vi inte dömer er genom att vi uppmärksammar er på detta, vi vill bara underlätta ert erkännande av det som blockerar er från att acceptera och samarbeta med ert Gudomliga Inre Medvetande. Vi vill också att ni inser att dömande kommer att uppstå och det finns ingen anledning för er att bedöma ert dömande med ytterligare skadliga och kritiska tankar. Älska er själv samtidigt, som ni erkänner de bedömningar som ni skapar, kan ni lösa upp era mönster av dömande inom er varelse. Det betyder inte heller att ni inte kan uttrycka er på det sätt ni vill, för att stödja er själv och andra. Det är för att uppmuntra att alla uttryck strömmar från ett utrymme av rent medvetande inom er.

Att samarbeta med ert Gudomliga Inre Medvetande:

  • Uppmuntra er själv att gå in i tillstånd av lugn och avkoppling genom djupandning, meditation och fokus på kärleksfullhet.
  • Inse att ert Gudomliga Inre Medvetande är en medvetenhet av ren kärlek från Skaparen, när ni deltar med denna del av ert väsen kommunicerar och uttrycker ni Skaparen.
  • Intyga, ”jag samarbetar med och förkroppsligar mitt Gudomliga Inre Medvetande.”
  • Åkalla vår kombinerade energi med bakgrund av de himmelska Vita Varelserna och Plejadierna, känn vårt vita, blåa och gröna ljus som omger er när ni andas in dessa i er varelse. Vi förstorar er känslighet för ert Gudomliga Inre Medvetande.
  • Föreställ, känn eller erkänn en källa av rent medvetande inom er varelse. Upptäck var denna källa till rent medvetande är och hur det känns. Föreställ er att ni sjunker ner i rent medvetande och det fyller hela er varelse, upplyser er och flyttar er till ett nytt medvetandetillstånd.

Ju mer ni upplever och övar detta desto mer kommer ni att känna igen styrkan och kraften i ert rena medvetande, känsla av att den tränger in i er varelse. Det kommer att erbjuda er tillstånd av frid, uppfyllelse, förnyelse och healing. Genom er upprepning och bekräftelse, kommer ni att upptäcka det överflöd av ert Gudomliga Inre Medvetande flödar fritt i hela ert väsen och främjar vetandet inom er varelse, själ och känslor.

 

Vi är i Guds kärlek med er

De himmelska Vita Varelserna och Plejadierna

 

 

 

Du gillar kanske också...