Frågor och Svar av Per Staffan, 4 oktober

Frågor och Svar

Hej Per!

Jag undrar hur det är med valutainlösen här i Sverige om man har försett sig med Vietnamesiska dong t.ex. Enl meddelande så är det bara under en kort period den närmaste tiden som det kan ske. Är det något som du meddelar oss om var och när det kan ske?

Mvh
Conny

 

 

Hej Conny,

Du tar upp en bra fråga och jag har fått många frågor angående denna utveckling angående inlösen, växla valutor mm. Jag tar tillfället i akt och svarar på några frågor som har kommit in och som du inte har ställt, och din fråga naturligtvis.

Det första att hålla i minnet är att man först måste ha köpt Dong innan man växla in eller lösa in dem tillbaka till kronor och får sin välsignelse. Man växlar in efter att valutaomstarten har skett, GCR/RV på engelska. Efter köpet av Dong förvarar man sedlarna på ett säkert ställe eller i ett bankfack till att det är dags att växla tillbaka till kronor. Jag använder Dong här som ett exempel, men det finns andra valutor som detta också gäller för.

Om man inte har köpt Dong går det inte att gynnas av denna välsignelse. Det kommer dock andra ”utdelningar” från det gudomliga till de som inte har haft möjlighet att köpa valutor. Så vitt jag vet så går det fortfarande bra att gå till en Forex Bank och köpa Dong, med motiveringen att en semesterresa till Vietnam planeras.

Frågan alla vill ha svar på är när GCR/RV kommer att ske. Det är för närvarande mycket hett på denna front. En del rapporterar att det sker denna vecka, för den stora allmänheten som har köpt Dong. Andra, Per Staffan inkluderat, tippar att det sker till början av nästa vecka. Optimismen är grundat på olika rapporter som bland annat säger att stora privata grupper, med stora mängder valutor, redan har påbörjat sin inlösen. Med antagandet att detta är sant kan det inte dröja länge innan det sker för allmänheten och det nya finansiella systemet sätts på plats globalt.

Informationen vi får kommer från USA och en del av denna information är specifik för USA. När omläggningen sker globalt så går det dock inte att ha olika kurser för Dongen i Europa och i USA.

En relaterad fråga är vad kurserna blir då man växlar tillbaka Dongen. Det finns tre typer av kurser a) inhemsk kurs i Vietnam, b) internationell kurs, och c) Suveräna eller kontraktskurser.

Den lägsta kursen är den inhemska kursen i Vietnam. Den internationella kursen blir den gående framtida fasta kursen för Dongen runt om i världen. De allra flesta källor säger att den kursen blir $1-$2 för varje Dong som växlas tillbaka. Om kursen mellan SEK och USD antas att ungefär ligga fast skulle det betyda ca 10 SEK för varje Dong i runda tal. Det betyder att de svenska kronor som har satsats på att köpa Dong kommer att ha

multiplicerats ca 20000 ggr då man växlar tillbaka. Denna nya internationella kurs för Dongen kommer att vara fastlagd för en mycket lång tid framöver. Så det är inte bråttom att växla in till denna kurs.

In den amerikanska informationen talas det också om ”redemption centers” eller inlösningscentra. Det sägs bland annat att man bara har en vecka på sig för att lösa in till de högsta kurserna. Detta oroar många i Sverige som inte vet var man skall lösa in.

Vi kommer att få mer information när de amerikanska 800 numren kommer ut. Det är telefonnummer man kan gratis på och sätta upp ett möte på ett inlösningscenter. Vi kan då också ringa och fråga om Sverige. Man kan ringa till dessa nummer även från Sverige, men det blir till vanliga kostnader för samtal till USA.

Det har inte kommit ut någon information om att det kommer att finnas liknande inlösningscentra i Sverige eller något annat land utanför USA.

Man skall komma ihåg att funktionen för dessa inlösningscentra i USA är att erbjuda än högre kurser för Dongen och andra valutor än de 20000 ggr som gäller för den internationella kursen. Det handlar här om suveräna eller kontraktskurser och det är de som erbjuds enbart under en veckas tid. Jag skall inte spekulera hur högt dessa kurser går, men siffran 10 ggr högre än den internationella kursen har nämnts.

Det finns dock förbehåll för de som ber om och får denna suveräna kurs. Det måste skriva på ett sekretessavtal och kan inte prata om kurser och överenskommelsen. Det får inte heller behålla hela denna summar utan, uppskattningsvis 75% måste användas till gagn för mänskligheten. Om individen i fråga inte infriar sina löften om att gynna mänskligheten så kan pengarna tas tillbaka, då det är banken som hanterar pengarna. Man kan nästan likna detta till att arbeta för banken för mänskligheten välfärd.

Att nöja sig med den internationella kursen kan ha sina fördelar och kanske ge ett lugnare liv än för de som väljer högre kurser och att arbeta hårt för mänskligheten.

Nu skall jag spekulera lite angående Sverige och andra länder utanför USA. I och med att ingen information om inlösningscentra utanför USA finns och inte diskuteras så kommer jag att anta att de inte kommer att finnas. Det betyder att de suveräna kurserna inte kommer att vara tillgängliga utanför USA, utan enbart i USA och under en veckas tid enbart.

Inlösen eller inväxling i Sverige kommer att ske med den internationella kursen och det blir förmodligen på vissa utvalda växlingskontor, förmodligen på välkända banker såsom Forex Bank och andra. Jag förmodar också att det inte blir tvunget att snabbt växla in, då den internationella kursen kommer att ligga fast och är guldbackad då vi går in i den Gyllene Åldern.

En del av vad jag säger här är baserad på solid information andra bitar är mina egna slutsatser dragna från den information som finns tillgänglig. Ny information kan mycket väl komma ut inom en snar framtid. Jag lägger upp denna information så snart som möjligt.

Den enda rekommendation jag skulle göra idag är att köpa valutor till de gamla låga kurserna innan GCR/RV sker och detta inte längre är möjligt. Emellertid så kommer ljusarbetare att gynnas på andra sätt efter denna omläggning och de som inte kan köpa valutor skall inte misströsta.

Den kanske mest spännande delen av GCR/RV är att det är det absolut första steget i det yttre för hur den Gyllene Åldern stegvis träder in och tillåter hur vårt samhälle kommer att förändras vartefter till ett galaktiskt samhälle, med frihet, fred och välstånd.

Namaste,

Per Staffan

Du gillar kanske också...