Vitvingade Kollektivet av Nio, Uppstigna Drakar via Galaxygirl 6 oktober 2019

Vitvingade Kollektivet av Nio, Uppstigna Drakar via Galaxygirl

6 oktober 2019

Hälsningar, vi är det Vitvingade Kollektivet av Nio. Vi lägger våra vingar omkring er i detta högst dyrbara nu-ögonblick, omkring Gaia och alla på henne. Andas in detta ögonblick av frid som vi erbjuder er och var vederkvickta. För allt är inte som det verkar vara. Många av er har känt er stekta av de inkommande energierna då ni inte bara transmuterar ert eget skräp utan också kollektivets skräp, och det kan kännas mörkt. Vi ser ljuset i er. Vi ser den fantastiska skönheten i er. Vi ser Kristusbarnet fnittra av glädje inom er. Tappa inte hoppet. Ni är mitt i den slutliga övergången av alla tider. Ni känner er förstås blåslagna och tilltygade. Mycket kommer upp för att rensas. Rensa det och gå vidare, gå framåt på er resa.

Vi är det Vitvingade Kollektivet av Nio som erbjuder överföringar av hopp, av glädje, av uthållighet. Förlora inte hoppet. Var starka och modiga. Vi ser detta i er och vi ser det som fullbordat. Sträck ut era händer till tjänst och dessa känslor kommer att flöda genom er i healing, ut mot kollektivet. För allt är energi, allt är sammanbundet. Ert eget inre arbete rensar många, rensar mycket mer än bara er själva. Var modiga, var i frid. För allt är mycket bra.

Vi är det Uppstigna Drakkollektivet. Människa som läser och skriver dessa ord, var i frid. Då de yttre krigen rasar, behöver de inte rasa inom er. Ni ska förankra friden, ljuset. Vi ska få slut på skärmytslingarna. De mörka har ingenstans att fly och de börjar sakta inse sitt öde. Arrogant har de lagt sig till med sin makt och vi försäkrar er att den nu rinner mellan deras fingrar som sand i vinden. Den nya makten, det nya nätverket av kärlek skapas nu, av er, markbesättning. Bli inte lurade att se vad de vill att ni ska se (jag ser nätverk av TV-nyheter). Se bortom det med ert höga hjärta, med sanningen som finns inom er och var i frid. Alcyone, vår vän, vår stora centrala sol, strålar, slipar de mest magnifika koder. Gå utomhus. Jorda dem i er planet genom era bara fötter in i Gaias kropp. I forntida dagar gick ni barfota med drakarna, för ni kände till de elektriska fördelarna med jordning, av att vara ett med er moders planetära kropp. Tryck ner era osäkerheter djupt och känn dem bli transmuterade till ljus, till sorglöshet i anden.

Flyg med oss! Jag Elthor har talat! Mörkret finns inte längre! Ljuset har Kommit! Jag Alisheryia talar med min älskade tvillingflamma och motpart. Jag ser också dimman framför era ögon, tröttheten, men lojaliteten hos den mänskliga anden ska inte underskattas. Även om allting fortsätter att virvla omkring er, håller ni, markbesättningen, gudar i mänsklig form, ljuset. Vi kämpar tillsammans med er från etern, från skyarna, från sfärerna bortom tiden och ert nuvarande vetande/medvetenhet. Vi ser er. Vi ser de hårda gyllene drakfjällen bildas på era kroppar. Vi ser er varelse omvandlas till ännu mera ljus. Ert kristallina börjar bli mer tillgängligt för er, mer online. Så, som galaxerna vrider sig och snurrar så stiger, vrider, snurrar, utstrålar ert DNA och accepterar mer koder som omvandlar er framför himlens ögon. Vi ser er. Vi har den högsta respekt för er. Vi är det Uppstigna Drakkollektivet.

-galaxygirl

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

You may also like...