Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 4 oktober 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 4 oktober 2021

Era Mest Kraftfulla Förmågor

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi fortsätter att förlita oss på vår förmåga att känna och förnimma vad ni alla skulle ha bäst nytta av där på Jorden. Ni har förmågan att göra detta lika bra med er själva och med andra i ert liv. Ni har förmågan att hjälpa så många och hjälpa så mycket genom den vilja att inse och känna vad som faktiskt behövs i en situation. Ni måste också uppmärksamma era egna känslor, de förnimmelser som uppstår inuti er, för att ge er själva vad ni behöver, för att vara den version av er själva som ni vill vara, och i slutändan, för att stiga upp med största möjliga lätthet och glädje.

Om ni ignorerar era känslor, de förnimmelser ni får, ignorerar ni de meddelanden som kommer till er från era guider, ert högre jag, er översjäl, universum, Källan och oräkneliga andra. Om det finns ett mycket exakt sätt att sammanfatta vad förändringen i medvetandet är, skulle den sammanfattningen vara att ni flyttar från att vara sinnesorienterade till att vara hjärtcentrerade. Och ert hjärta handlar om att känna; det handlar om att förnimma, medan ert sinne handlar om att räkna ut saker, tänka på det förflutna, framtiden. Det kan användas på lämpligt sätt för att fokusera er. Ett vältränat sinne kommer att fokusera er i den riktning som det är bäst för er att vara fokuserade på, och därför är det en bra metod för er att uppmärksamma era tankar, men sedan i slutändan att inse att era tankar också är pekare, och de pekar er i riktning mot era känslor, er vibration.

Och när ni ägnar mer uppmärksamhet åt vad som händer inom er, vad ni känner, vad ni känner i er kropp, än vad ni tänker om en situation, kommer ni alltid att ha stor nytta. Ni kommer alltid att kunna gå djupare med andra människor också. Ni kommer inte bara att kunna hjälpa dem, utan ni kommer också att kunna knyta an till dem, känna medkänsla för dem och låta dem vara de reflektioner för er som de verkligen är. Det finns alltid något som en person tillför er som ni måste bekräfta finns också i er själva. Det finns inte en meningslös interaktion i hela universum. Allt pekar er tillbaka till er, till den inre verkligheten som ni har, där ni känner och där ni känner vad som verkligen pågår.

Vi har inte kroppar längre, men vi kan fortfarande förnimma, och vi kan fortfarande känna. Det är lättare för oss nu än när vi hade fysiska kroppar, och så förstår vi vad ni går igenom när ni skiftar och ni släpper era tankar, era idéer, era övertygelser och er tendens att fokusera på det förgångna och framtiden. Ni blir bättre; det är något vi också vill ge er. Ni blir bättre på att känna och förnimma. Ni blir mer känsliga som individer och som kollektiv, och det tjänar er alla mycket bra, oavsett vad ni känner just nu. Omfamna det.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...