Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 8 mars

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel, 8 mars 2016
via Shanta Gabriel


Genljud med det som är sant för er och lämna resten.

 

Kära Ni!

Varje dag får ni visdom och vägledning från Änglarna. Ibland kommer denna vägledning från dem omkring er – vänner, familj, lärare, främlingar eller tecken, på iögonfallande ställen. Ibland kommer denna visdom som en inre uppmaning. Närhelst ni tar emot vägledning, om ni tonar in, kommer ni att känna en resonans om det kommer från en plats av sanning. Kalla detta er ”Gud-kontroll”. Skapa ert eget lilla tecken som ni kan känna igen när något är rätt för er. Då har ni ett sätt att verkligen veta, vad som är för ert högsta goda vid alla tidpunkter.

Det är viktigt att göra denna ”Gud-kontroll” innan er mentala aktivitet är engagerad, eftersom sinnet skapar förvirring ibland. Det är hjärtat som är i samklang med Oändliga Intelligensen. Det är där ni får er sanning. Många gånger är det som är för ert högsta goda, kanske inte den mest rationella handlingen. Ni måste vara beredd att göra det som genljuder djupt inombords, såsom den mest lämpliga handlingen för er.

Guden inom er vet svaren. Men innan ni kan höra dem, kan det behövas att ni gör en liten bön för er själv i stunder av beslut, särskilt när ni får motstridiga råd från många välmenande människor runt omkring er. Ta tid att centrera er inombords, så att ni kan veta vad som är sant för er.

Övning

En liten ritual som kan vara till hjälp för er är att stanna upp, ta ett djupt andetag och säga till er själv: ”Guden inom mig vet sanningen i den här situationen.” Ta flera djupa andetag och fortsätt med er livsprocess. Ni kommer att känna en resonans inom er som är er sanna vetskap. Ju mer ni agerar på denna resonans, desto starkare blir den. Vara mer och mer beredd att göra det som ert hjärta säger är rätt för er, istället för att följa era rationella tankar eller förslag från dem omkring er.

Ingen vet mer än ni gör, vad som verkligen är för ert högsta goda, när ni är i den oändliga anslutningen till Källan för allt liv. Be att denna kontakt ska vara stark och tydlig.

Det är mycket hjälpsamt att tacka på förhand för tydlig vägledning från Gud. Detta skapar en energifrekvens inom och omkring er som gör att Änglarna kan hjälpa er. Genom en attityd av tacksamhet kommer ni långt, för att få till stånd det som ni helst vill ha i ert liv. Var tydlig med de egenskaper ni vill ha, såsom glädje, visdom, kärlek, välstånd och fred. Alla dessa egenskaper representerar universums energi som alltid är tillgänglig för er. Ni måste be om dem rakt på sak, för att få dem. Ni måste också fortsätta föra ert fokus tillbaka till det ni vill ha, snarare än att fokusera på det ni inte vill ha i ert liv.

Så de steg vi föreslår för att åstadkomma en högre grad av ordning i ert liv är: Stanna upp, andas, be, tacka och var sedan beredd att ta emot, på en nivå som ni aldrig hade trott var möjlig. Låt Ärkeänglarnas universella energi verka i ert liv. När ni kommer från denna höga nivå av avsikt, kommer ni att börja känna resonansen av er högsta sanning inom er. Och från denna plats uppstår Gudomlig Rätt Handling.

Kom ihåg ert meddelande från Ärkeängeln Gabriel idag:

Genljud med det som är sant för er och lämna resten.

http://www.TheGabrielMessages.com

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...