Arkturierna via Suzanne Lie, 16 februari, 2018

Arkturierna via Suzanne Lie

16 februari 2018

Konversation med Arkturierna: Anpassa er till Verkligheten av er Inre Styrka

Sue/Arkturierna: Hälsningar, vi är Arkturierna, och vi förstår att ni, Suzille och Shawnna, skulle vilja tala med oss angående era äventyr i framtiden.

Shawnna, har du några frågor till oss?

Shawnna: Ja, tack för er konstanta vägledning. Är det något som känns viktigt att framföra eller dela med vårt Ledarteam och den bredare publiken just nu?

Sue/Arkturierna: Inom detta Nu uppfattar vi att mänskligheten befinner sig i ett skifte. Det finns förändringar, speciellt i U.S.A, som sker och kommer att ske, och också i några andra länder.

Shawnna: Om vi är intresserade av att förstå de nuvarande energierna och de kaotiska skiften som sker, kan ni kanske dela ert Högre perspektiv angående det?

Sue/Arkturierna: Ja, skulle ni kunna ge oss er operativa definition på kaotiska skiften? Hur uppfattar ni det? För vi uppfattar det på en Planetarisk nivå. Och vi uppfattar inte kaos på samma sätt som människor gör. Så om ni kunde ge oss ert mänskliga perspektiv, då kan vi svara mer direkt på er fråga.

Shawnna: Från vårt perspektiv antar jag att vi uppfattar det som kaoset före förändring, och det manifesteras på många sätt. Vi ser det politiska systemet, naturresurserna, vikten av Andligt beskydd i denna tid, och att bara vara medveten om sin omgivning, med alla de influenser som är så aktiva nu.

Sue/Arkturierna: Ja, och det finns också några mycket positiva influenser som är aktiva nu. Plejaderna har fördubblat sina styrkor och är i processen av en större landning, dock kommer människor inte att känna till denna landning om de inte har förmåga att aktivera sitt Högre Fjärde/Femte Dimensionella Medvetande.

Utifrån sitt Högre Fjärde/Femte Dimensionella Medvetande, kommer de att ha en känsla av att något förändras, att trupperna är här för att hjälpa till, att det finns hjälp som kanske inte har erkänts tidigare. Och Plejaderna, Arkturierna, Antareanerna och Venusianerna särskilt, håller att öga på Gaia. De håller ett öga på Gaia för de vill att saker förblir lugna. Och det vi vill att hela mänskligheten ska veta är att övergången från den Tredje till den Fjärde och till den Femte är avsedd att vara fridfull och vänlig och kärleksfull.

Emellertid finns det de i lägre tillstånd av medvetande som för närvarande bär en Tredjedimensionell farkost och som inte vill ha ett skifte, därför att de då inte längre kan bibehålla sin makt-över position.

Men de som inte är intresserade av makt över och de som bara vill fokusera på sin inre makt är mycket nöjda, mycket öppna och mycket ivriga och redo att motta dessa Högre Frekvenser av Ljus.

Dock finns det de som vill ha makt-över, och mycket av denna konflikt har utspelats i U.S.A för det var menat att vara en av de första platserna för uppflammande Uppstigning. Det finns individer som är rädda för att gå framåt för de vill inte förlora den makt de tillskansat sig inom det nuvarande systemet.

Och verkligheten är att det finns många, många fler som inte är intresserade av makt-över; att de är öppna för att interagera och ha förtroliga samtal med de Högre Dimensionella varelserna så att de kan hjälpa till. De kan hjälpa andra, de kan hjälpa planeten och de kan hjälpa de myriader olika system som ska genomgå djupgående förändringar. Bara teknologin ensamt kommer att förstärkas 2, 4, 8, 10, 12 gånger vad den varit tidigare, och det kommer att frigöra mänskligheten.

Men det kommer att skrämma de som har makt-över, för makt-över ligger inom den lägre Fjärdedimensionella verkligheten. Mänskligheten fortsätter att expandera sitt medvetande in i den Fjärde Dimensionen och bortom denna lägsta oktav i den Femte Dimensionen.

De som vill ha makt-över kommer att dö ut, för ingen kommer att se åt dem. De kommer istället att se inom sig själva efter sin egen Högre Vägledning.

Shawnna, du kanske kan summera detta lite och sedan ställa ytterligare en fråga?

Shawnna; Ja, ni har täckt en hel del här, så jag antar att då vi ser denna polaritet mellan de med makt-inom och makt-över, och jämför med deras önskemål, så kommer vi att se denna uppdelning av verkligheten. Den verklighet vi står i resonans med är den vi kommer att uppleva. Jag tror det är viktigt för oss att bibehålla vårt fokus på makt-inom så att vi kan anpassa oss till den frekvensen av Fjärde, Femte och Högre Dimensionell existens ansluten till vår Högre Vägledning. Och då vi förkroppsligar detta kommer fler och fler av oss att bara skapa den verkligheten tillsammans.

Sue/Arkturierna: Ja, det kommer att skapa den verkligheten, och den verkligheten kommer att växa, och de som vill ha makt-över är mycket lika barn som är mobbare, och mobbare kan bara mobba människor som är rädda. De kan inte mobba människor som känner sig starka inom sig själva.

Så uppgiften för de som funnit sin makt-inom är, förstås, att hjälpa andra att finna sin makt-inom och att vägra deltaga i någon som helst situation där någon person, plats, situation eller sak vill ha makt över dem. För så snart de går in i det så blir det en tävling. Och då tar det Tredjedimensionella tänkandet vid, och ni kommer att vilja vinna tävlingen.

Sättet att undvika konflikter och tävlingar med dem som kommit till Gaia specifikt för att upprätthålla denna Tredje/Fjärdedimensionella frekvens, är att välja att inte deltaga. De vet att när Gaia väl börjar röra sig in i sin Femtedimensionella frekvens, kommer de inte att kunna styra henne alls.

Så de som älskar Gaia, har tillit till Gaia, som skyddar Gaia och vet att Plejaderna, Arkturierna, Antareanerna, Tau Cetianerna och Andromedanerna, såväl som Venusianerna är med er, är helt redo och kan hjälpa kära Gaia.

Gaia är inte ensam, och det finns många i hennes mänskliga befolkning och, förstås, alla i hennes djur- och växtrike, som arbetar som en för att skydda henne. Alla de människor som arbetar med att skydda henne, för hon är havande. Gaia är havande med sitt Femtedimensionella Själv. Längden på hennes havandeskap kommer i stort att bero på hur mänskligheten väljer att skapa den miljö som omger henne, och då mänskligheten tänker på Gaia som sin planetära moder, och då mänskligheten rör sig bort från personligt tänkande och till och med bortom grupptänkande och går mot planetärt tänkande, då kommer de att kunna uppfatta Planeten som en levande varelse.

Gaia är medlem i en familj av andra planeter som är levande varelser, och vissa planeter, som de från Plejaderna och Arkturus och Andromeda och Antares, är alla ganska nära i rymden, vilket inte är nära i termer av era 3D-rymder, men nära i termer av interdimensionella och multidimensionella rymder.

Längst ner på stegen finns kära Gaia, som tagit på sig polariteterna av gott och ont och har tillåtit de förlorade som rest från olika platser att komma. Då dessa platser utvecklades blev de utsparkade. De har grävt djupt i Jorden för de vill inte bli utsparkade igen. Men det de inte inser är att de inte blir utsparkade, de kan bara inte komma ikapp.

Så vi har inte för avsikt att sparka ut någon. Vår avsikt är att hjälpa varje enskild varelse på Gaia att expandera in i Ovillkorlig Kärlek till allt, och att ägna sig åt att hjälpa andra, att hjälpa planeten och att hjälpa processen av Uppstigning i hela denna Kvadrant av rymden.

Shawnna, ville du säga något, vi kommer att ge dig möjlighet att ta in vad vi sagt. Du kanske vill ställa några frågor som du tror andra funderar på.

Shawnna: Javisst, och vi uppskattar påminnelsen att det inte är bara vår planet, utan denna familj av planeter som påverkas av vår verklighet och vår transformation och transmutation. Är det korrekt att säga att varje enskild person som är på denna väg av Ovillkorlig Kärlek och makt-inom på ett sätt föder fram sitt Femtedimensionella Själv, Högre Dimensionella Själv?

Sue/Arkturierna: Absolut. Dock kan man inte gå in i den aktiviteten med avsikten, med den något själviska avsikten att föda fram sitt eget femte Dimensionella Själv. Därför att om man har avsikten, ”jag gör detta så jag kan bli Femtedimensionell”, då har man inte energifältet för att vara Femtedimensionell.

Om ni tittar på alla Uppstigna Mästare så var de fysiska varelser som hade förmåga att bli Femtedimensionella och uppstiga bortom planeten. Alla dessa varelser fokuserade 100 % på att tjäna andra, oavsett vad det betydde för deras egna själv. De fokuserade på att tjäna andra.

Och i ert fall, i mänsklighetens fall, inkluderar tjänandet av andra att tjäna Gaia, och Gaias måne, såväl som Gaias syster, Venus. För syster Venus och Gaia är ett team, och de kommer att arbeta som En. Såsom Gaia uppstiger kommer Venus att uppstiga, och såsom Venus uppstiger, kommer Jorden att uppstiga.

 

 

 

 

Du gillar kanske också...