Ärkeängeln Gabrielle via Lee Degani, 20 maj 2024

Ärkeängeln Gabrielle
 
Via Lee Degani, 20 maj 2024
 
 
Iakttar ni någonsin era tankar? Det här meddelandet från ÄÄ Gabrielle ger oss mycket att tänka på angående det vi skapar!!
 
ÄÄ Gabrielle: “Hälsningar kära ni, jag är ÄÄ Gabrielle, kommunikationens ängel, den gyllene glädjens ängel, kärlekens lilja, sanningens trumpet och jag ger er idag tankarnas sanning. Har tankarna alltid sin egen sanning? Var och en har det, på sätt och vis. Men är de sanningen för er?
 
 
Ni kanske ibland märker att när ni har en tanke leder den till en annan tanke och en annan tanke, och den bildar en enorm tankeform som ni kanske inte är villiga att acceptera eller inte känner er bekväma med. Den sanningsformen i sig själv har sin egen sanning, men är det Sanningen? Är den Sanningens visdom?
 
 
Vilka tankar ni än har, stannar inom medvetandets energi. De hittar andra tankar som liknar dem och strålar ut dessa tankeformer i världen.
 
 
Säger vi att det är något fel med vad ni har gjort med era tankar? Nej. För det kan inte finnas något sådant som rätt eller fel. Men vi ber er att använda urskillning och att ni blir medvetna om vad era tankar skapar.
 
 
Ja, det finns tillfällen när ni känner att ni är intrasslade i era tankar, fångade i era tankar. “Jag kan inte fly från dem, Gabrielle, och jag vet att jag inte vill ha dessa tankar.” Det är i tider som dessa som vi ber er att tänka på något annat. Tänk på något annat när ni går igenom tider av förvirring, av kaos. Ni kan ändra på en tanke och säga: “Jag ser er tankar, jag ser er för de ni är. Jag accepterar att det är vad du sänder, att det är vad du tänker just nu.”
 
 
Ta sedan dessa tankar och lägg dem i mina glädjebubblor, mina gyllene glädjebubblor, och se hur de förvandlas, hur de utvidgas. Ni kanske säger till mig: “Men Gabrielle, när jag är på den där platsen med de lägre tankarna och fångad i dem, verkar dina bubblor så långt borta som om de aldrig har funnits.” Var medvetna, kära ni, att de är alltid där. Det krävs bara en tanke som bygger på en annan tanke, och kanske ber om att tankarna torkas rena för några få ögonblick, så att ni kan ta emot, göra plats, en väg kanske, där de högre vibrationella energierna kan nå er. De når er alltid men frågan är; släpper ni medvetet in dem? Det krävs bara en tanke.
 
 
Jag lämnar er med mycket Kärlek, med mycket att fundera på. Jag lämnar er med tankar av högre vibrationer, av gyllene bubblor, av upplyftande, om att se från ovan och se tankar för vad de är. Farväl med Kärlek.”

Översättning Ulla Krogh

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *