Ärkeängeln Jophiel via Genoneva Coyle, 6 november 2018

Ärkeängeln Jophiel via Genoneva Coyle

6 november 2018

VET ATT JAG STÅR BAKOM ER

För vidare ljuset, kunskapen och kärleken hos Nya Ni till dem som ännu inte är fullt uppvaknade.

Hälsningar mina kära! JAG ÄR Ärkeängel Jophiel. JAG ÄR er broder, JAG ÄR er älskade och nära familj. JAG ÄR er beskyddare, er rådgivare, er vän.

Jag kommer i kärlek för att försäkra er att jag är med er, att vi hela tiden observerar er och hjälper er i detta arbete med att sprida sanningen, ljuset och kärleken från vår Moder/Fader/En i denna tid av omvandling på planeten Jorden.

Ni förstår, att gå på Jorden i denna kaotiska tid är inte någon lätt uppgift. Jag känner och förstår helt er känsla av att inte tillhöra denna världen, av främlingskap, och av att inte bli hörd som ni vill, för jag gick i era skor och jag vet hur det känns.

Ni har detta uppdrag att gå mellan era medmänniskors själar, som fortfarande är beslöjade, och som tror på den gamla programmeringen i den tredje dimensionaliteten – på brist och förslavning – och ni ska bli de som väcker upp dem, och sedan bli deras vägvisare.

Många av er har på senare år spenderat mycket tid i ensamhet, mer eller mindre, i anslutning och kommunikation med oss – så inte helt ensamma – men ändå inte riktigt ansluten och helt varande och levande i världen. Och nu, då ni nyligen klivit in i mästarskap, ombes ni gå tillbaka och föra ljuset, kunskapen och kärleken hos Nya Ni till dem som ännu inte är fullt uppvaknade.

Kära modiga hjärtan, det finns inte någon som inte känner missnöjet och längtan efter förändring från sina själar. Men de vet inte var de ska leta efter svaren och många gånger vänder de sig till andra i sökandet efter svar på deras dilemman. Så ni är de som kallas att gå för att plantera frön av förändring, att ge dem en liten knuff så att de öppnar upp för andra möjligheter som kan utmana deras begränsade synsätt, men som faktiskt kan hjälpa dem att få tillbaka mer hopp och spänning i sina liv.

Förvånas inte om deras ego-sinnen häftigt motsätter sig era ord, och de kan bli ganska stridslystna, för ni triggar och öppnar deras rädslor för det okända och behovet de känner att behålla status quo. Vet att jag står bakom er och alltid håller er i mina armar. Vet att ni inte behöver debattera, eller försöka förklara er synpunkt och er sanning. Uttala bara lugnt er sanning, om och när den efterfrågas, och låt sedan er frid och kärlek omsluta dem. Var säkra på att er tillförsikt och ert lugn, ert kropps- och ljusspråk kommer att göra det arbete som behövs, mycket effektivare än några talade ord.

I sinom tid kommer de frön ni planterar genom själva er ljusa och vackra närvaro omkring dem, att gro och växa under omsorgsfull vägledning från deras egna änglaväktare och högre själv.

Vi förstår verkligen att det är mycket lättare att kommunicera med själar vars sinnen och hjärtan är lika era egna; bröder och systrar som går samma väg som ni, och som rensat ut och eliminerat det gamla och också uppnått mästarskap. Men er avsikt och ert syfte är att hjälpa alla att hitta sin väg tillbaka hem till hjärtat av En, och detta görs genom att vara villig att träffa och komma nära så många själar som möjligt.

Ett litet leende, en uppriktig blick i deras ögon, eller en lätt, tankfull och medkännande beröring kan öppna hjärtan med styrkan av den kärlek som är er, kära hjärtan. Så underskatta inte er makt.

Stå fast i min frid och styrka, stå fast i min kärlek! Farväl.

By permission.

©2018 Council of Love, Inc.

Home 1

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...