Ärkeängeln Metatron via Christine Meleriessee Hayden, september 2016

Ärkeängel Zadkiel

MEDDELANDE FRÅN ÄRKEÄNGELN METATRON – Dagjämningen i september 2016 – Integrativ Kanal Rev. Christine Meleriessee Hayden

Lord Metatron förmedlar ett budskap om Dagjämningen i september 2016
– ~ Integrativ Kanal Rev. Christine Meleriessee Hayden

http://pleiadedolphininfos.blogspot.com/2016/09/lord-metatron-shares-message-about.html

 

Käraste Kamrater av Ljuset,

Jag är Lord Metatron, och jag är här för att berätta om Dagjämningen i september 2016. Just nu när jag talar, har Dagjämningen inträffat runt om i världen. Det spelar ingen roll vilket halvklot vi talar om, det gäller för hela jorden och alla hennes invånare. Eftersom vi står vid klippkanten av tiden på denna planet, kommer förändringarna att göra att en ny verklighet gryr i er värld. Ni står på krönet, redo att gå vidare till nästa skapelse i ert liv, eller att hålla er kvar i ert nuvarande tillstånd, då världen smulas sönder omkring er. Sedan 2012, har världen varit i ett tillstånd av kaos. Var och en av er, är en del av denna skapelse, genom de tankar, känslor och handlingar som ni har upplevt. Varje själ på denna planet, går igenom någon form av omvälvning inom sina fyra kroppssystem. Det sorgliga är, att många individer inte inser potentialen de har, för att göra nödvändiga anpassningar i sin omgivning. Var och en står i mitten av jorden, och lär sig att se saker annorlunda, när allt förändras omkring er. En del av denna rörelse är i en positiv riktning, men annat kan upplevas som om det inte går så bra, som det var önskat. Det beror på det individuella medvetandet hos varje levande varelse just nu. Dagjämningen i september är den klippan – rörelsen med av att stiga ut i det okända, och låta tilliten vara er guide. Det sker överallt, runt om på jorden. Många människor vaknar upp till kontrollen, mörkret, till de delar som har hållit denna Jord förslavad. Det är nu dags att låta uppvaknandet ske, i varierad utsträckning för alla själar. Var och en av er har valt att vara här just nu, men ändå är det så många tankar som kommer in i medvetandet hos några som verkligen inte förstår, vad som sker, här och nu. Men ändå, varje själ är ansvarig för de förändringar som uppstår. De kollektiva energierna som upplevs, är en blandning av både de mörka och de ljusa. Men ändå, många av er, de uppväckta, är trötta på att samma energi uppstår om och om igen. Ni vet att den Andliga Hierarkin, den Intergalaktiska, Jordens Inre Väsen av Agartha och Telos, ger er svaren.

NU ÄR DET DAGS FÖR ER ATT SJÄLVA SVARA PÅ ERA EGNA FRÅGOR.

Och svaren finns inte i ert Lägre Sinne, de finns inte genom era erfarenheter av dualiteten på denna jord; de finns inom ert Högre Medvetande, de finns inom det Gudomliga Varandet som ni alla är en del av.
Det som händer nu, är att era böner besvaras. Vad har varit era avsikter det sista kvartalet, sedan Solståndet i juni? Det är ert svar.

Och nu, vid denna tid av Dagjämning, står ni på berget. Är ni redo att gå vidare eller inte? Det är en mycket viktig fråga, som bara kan besvaras av er. Ni förstår, den energi som kommer just nu, tillåter att allt som ni har arbetat för, i ert lägre och högre medvetande, att bli verklighet. Det ni har bett om, det ni har gjort er fria från, det ni önskar manifestera, finns rakt framför er. Allt ni behöver göra, är att ta ett steg framåt, bort från verkligheten som har bundit er under eoner av tid, och helt anamma nästa rörelse av önskat uppvaknande.

Nu kan avancemanget med de Nya Ni, hända i varierande grad, beroende på var ni befinner er på er mästarväg.

Det kan ske i delar av ert fyrkroppssystem, den Fysiska, den Eteriska, den Emotionella eller den Mentala kroppen. Det är området där ni verkligen behöver den största healingen, som kommer att ta er till en annan del av er själva, som ni inte upplevt tidigare. Det kan vara en studie i bemästrande som ni har studerat ingående under ert liv, och ta dessa principer till en djupare del av er själv.

Det kan också vara den önskade effekten av era intentioner genom att tillåta dem att bli er fysiska verklighet.

Det beror helt och hållet på hur ni initierar, och graden av erfarenhet, som ni för in i ert fysiska liv. Nu är tiden då den önskade effekten av ert medvetande, blir er sanna verklighet.
Denna rörelse tillåter Jorden att ta emot dessa energier, så att också hon kan göra sin del. Varje cell och partikel i Gaia, och var och en av er utmanas, att vara mer än den föregående cykeln. Detta ger varje själ en möjlighet, som inte har uppmärksammats tidigare, främst på grund av att tiden inte var den rätta.
Många människor anser att detta innebär att den Nya Jorden har kommit; Jag är ledsen att behöva säga detta, men vi har fortfarande en lång väg att gå, men denna Dagjämning tillåter energin att röra sig i en riktning, som aldrig har upplevts tidigare.
Om ni kommer ihåg, under Solståndet i juni konstaterade vi, att den 22:a Strålen av den Gyllene Eteriska Staden Havalanchiee, gav ifrån sig ljuspartiklar till Mount Shasta, Kalifornien (den finns ovanför detta område). Detta förde fram de Feminina och de Maskulina Gudomliga energierna mer fysiskt till Mount Shasta, så att de kunde släppas ut till alla de Majestätiska Bergen runt om på jorden.
Jag är glad att kunna berätta för er, att denna energi började sin första resa runt Jorden, för att hjälpa varje område som skall få dessa ljusfrekvenser, men ännu viktigare, för att varje själ ska börja uppleva förändringar, i sitt skapande. De aktiveringar som ägde rum under månaderna juni, juli och augusti, har gjort att fler infraktioner kommer hos Gaia och inom var och en av er. Det har medfört möjligheten för mer att kunna inträffa. Detta är vad Dagjämningen representerar – det är en delning av energi så att säga, eftersom då det Gudomliga Kvinnliga och Manliga kommer i balans, hjälper det varje själ att gå djupare inom sig, för att ta reda på vad som behöver ändras. Det är en tidpunkt då varje själ har förmågan att vara en större tillgång för sig själv (den fysiska essensen) än den har varit tidigare. Det är en uppdelning av de mörka energierna från de ljusa, och att hoppa ner i avgrunden med det okända, men med stark tro och tillit, att ni är i Rätt Tid, i Rätt Rum.
Vi har väntat på att den här gången skulle komma och alla ni har gjort samma sak. Det är dags att släppa det förflutna, för att se in i framtiden, och den är helt baserad på era tidigare avsikter från ert Högre Själv, från Jag Är-närvaron och från Källan av Ljus.

BARA DU – VET VAD DETTA VERKLIGEN INNEBÄR FÖR DIG!

Hela planeten går igenom en uppladdning med mer ljus i sitt system. Varje själ på jorden går igenom samma omvälvning; för vissa kan det representera det nuvarande medvetandet de har arbetat med, eller så kan det innebära ETT TOTALT ÅTERINFÖRANDE AV LJUSET NI ÄR.

Det är verkligen ett ögonblick då varje själ måste bestämma –

”Kommer jag gå vidare med det jag har fått, eller vill jag stanna kvar i samma energi som jag har haft att göra med?”

Inslaget av fri vilja kommer nu till ett nytt perspektiv än vad som tidigare funnits, eftersom det blir en Fysisk Verklighet, och inte bara ett tillstånd för mänsklighetens själar. Det blir en medveten ansträngning för varje människa på denna planet.
Nu är detta bara i början av ett råmaterial, men det är en rörelse som måste upplevas, för att denna Jord ska kunna accelerera in i nivån för en högre dimensionell frekvens. Det motsvaras av att titta på det 4:e dimensionella själv av dualitet, och säga till er själva, ”jag vill inte längre ha denna erfarenhet, så jag kommer att stiga över klippan och låta min Fria Vilja ta mig till ett annat paradigm av ljus, som jag önskar skapa.”
Denna portal av ljus är öppen nu, och kommer att fortsätta att vara det, genom hela säsongen fram till Solståndet i december. Den kommer att vara öppen och tillåta att ljuset fortsätter att komma in i varje själ – det är en tid med stor eftertanke, och att kunna se det inre själv ur ett perspektiv av mörkret och ljuset, och sedan välja att vara det ljuset.
Denna tidsperiod kommer att vara kraftfull, för var och en av er; Den gör att ni kan gå in i de processer, ni har försökt att skapa under en längre tid, så länge ni tillåter er själva att ha tillit. När lägre sinnen kommer in i bilden, då stannar rörelsen och ni kommer att falla tillbaka i dualitet.
Det kommer inte att bli lätt för vissa individer; för andra som har vandrat vägen av mästare under en längre tid, är det ögonblick de har bett om, arbetat för, genom att stiga in en högre nivå av medvetande.
Denna cykel kommer att hjälpa planeten oerhört. Det måste bli en internalisering hos varje själ på planeten, för att kunna gå igenom denna dörröppning. Den ges inte, den måste förtjänas. Det är inte en snabbfix för Jorden, det är en möjlighet att vara mer och göra mer för mänskligheten, för Gaia, och för det oändliga själv.
Många kommer att känna sjukdomstillstånd i den fysiska kroppen, eller på de emotionella och mentala nivåerna. Det kommer i vågor för olika typer av individer. De som har varit på väg under flera år, kommer att finna att flera av deras kristallina energier accepteras. Den fysiska kroppen kommer att känna av effekterna. Andra kan behöva mer psykologisk balansering i sitt undermedvetna, för att hitta den balans de behöver. En sak är säker, att var och en av de fyra kropparna måste vara fullt anpassade, så om det finns problem i någon av dessa kroppar, måste de healas och rättas till. Så det kommer att bli utmaningar, fysiska, emotionella och mentala i er eteriska kropp, tillsammans med de andra tre.
Ta er tid att reflektera över det jag har sagt. Det är ingen lätt tid, men resultaten kommer att bli enorma. Var ihärdiga med er själva; reflektera över era tidigare misstag så att de inte upprepas. Då och endast då, vet ni att ni har tillit nog för att gå vidare på er resa. Utan detta element på plats, kommer ni inte att kunna uppnå de önskade resultaten, eftersom allt måste frigöras till Ljuset.

MEST AV ALLT – NÄR NI KÄNNER RÄDSLA, DÅ MÅSTE NI GÅ IN I DJUP TILLIT.

Ljusets Inbrytning i den Femte Dimensionen, kan inte hållas kvar i kroppen förrän alla fyra kropparna är i linje med varandra. Detta innebär, för att ständigt höja er ljuskvot, måste ni arbeta er igenom de saker som kommer upp. Många gånger är det den fysiska kroppen som sist går igenom denna process, så fysiska krämpor kan uppstå i systemet. Många gånger är de inte akuta, utan uppstår som element från det Eteriska Själv, så att de kan bli healade. Denna tidsperiod kommer att bli en enorm rörelse framåt, för att påskynda sårläkning, speciellt för de som är bortom den Planetariska Uppstigningen och väl inom den Kosmiska Nivån. Men dessa själar är en mycket liten minoritet; mycket få på planeten har nått denna nivå av uppstigning, och kunnat förankra sig tillräckligt för att stanna kvar i kroppen.

Det förändras nu med de högre energier som kommer in till planeten. Kropparna kan bli Kristallina med de högre initieringarna av de Kosmiska Nivåerna. Denna process är absolut nödvändig, för att bli fullständigt förankrad. Annars kommer inte den Nya Jorden att kunna uppstå.

Det är en Dörröppning av Ljus med Stor Möjlighet, Som Nu Finns På Denna Jord och För Var och En av Er.

Jag, och alla vi andra inom den andliga hierarkin av det 144:e dimensionella tillståndet av verkligheten, går med er.

Jag är Lord Metatron, till er tjänst.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Integrative Channel: Rev. Christine Meleriessee Hayden

Walking Terra Christa provides several opportunities to be a part of these important New Earth vibrational teachings while learning more about your own pathway. We also offer a free New Earth Frequency Divine Light Language Mastery Code Transmission(sm) of the EQUINOX INITIATION by LORD METATRON and LORD SANAT KUMARA.

© Copyright 2016 The Walking Terra Christa Academy of New Earth Mastery.
WalkingTerraChrista.com by Rev. Christine Meleriessee Hayden and Rev. J. Michael Hayden (Ara). Linking to this page from any website or blog is welcomed and encouraged. Reprinting or reposting this material on websites or blogs that sell or advertise any products or services as well as any printed or written reproduction) is not authorized without written permission. Sharing our Social Media sites is also encouraged. Connect with us on ♥ FACEBOOK TWITTER YOUTUBE NEWSLETTER DONATE Rights are only granted to repost this material electronically on informational websites or blogs that do not sell or advertise any products or services. In such cases, you must include this copyright statement in full including the above active url referral links to help everyone stay informed and support our messages. In cases of text only formats, these active url links may be converted to display the full path of the url as linked

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...