Mästaren i Kristallriket via Carina, 19 oktober, 2022

Älskade Ljusvarelser, älskade människor på jorden,
Vi ber er att lägga ena handen på ert huvud och säga:
– Jag tror på mig själv!
-Jag tror på mina egna förmågor att ta mig igenom livets utmaningar. Jag tror på min själs och mina högre aspekters förmågor att vägleda mig in i den Nya tiden, hem till mig själv.
– JAG TROR PÅ MIG SJÄLV!
Älskade ni, detta är allt ni behöver för att stiga upp. TILLIT TILL ER SJÄLVA, ERT EGET JAG!
Har ni någonsin sett en människa som försöker lära sig att surfa på havets vågor? Om ni har det vet ni att det krävs mängder av tid i vattnet för att hitta balansen på brädan, att läsa av vågorna som kommer och att ta sig upp på brädan i exakt rätt ögonblick för att åka med den utvalda vågen och använda dess kraft för att komma framåt.
Älskade Ljusvarelser, ingen människa kan lära sig att surfa på vågorna om den inte först har tillit till att det kommer att gå. Tilliten är en energi och en drivkraft som finns naturligt inom er alla. Tillit är inte något som behöver skapas utifrån och in utan kan med goda resultat och hundra procents säkerhet skapas inifrån er egen energi TILLIT och ut i ert liv. Minns ni??
Vi lovar er att alla vågor går att surfa på oavsett hur stora eller kraftfulla de är. Ju högre vågor ju mer rör hela vattnet runt och skapar rörelse. Med tillit, övning och rätt teknik kan alla vågor användas för att komma framåt och när man väl har lärt sig att stå stadigt på brädan växer tilliten mer och mer. Efter en tid byts tilliten ut mot vetskap. Man vet att man kan surfa och behöver inte längre använda energin tillit för att ta sig framåt. Vetskapen är också en energi som finns inom var och en och som närsomhelst kan användas för skapande på utsidan.
Ni har kraften! Ni vet redan hur man mästrar vågorna av ljus som drar in på jorden i allt snabbare och intensivare takt. Vet att ni alla är mästare i surfing på ljusvågor!! Minns att när ni ligger i det kalla vattnet som vågorna rör upp kan situationen te sig hopplös men när ni minns att ni redan är mästare på surfing och att ni inom er redan har en energi som heter tillit, ja då börjar ni se glädjen och möjligheten i att använda vågorna att ta er framåt, att skapa glädje och ge er kraften tillbaka.
Ta tillbaka er kraft kära Ljusvarelser! Ni har den redan men har glömt det där ni befinner er. Se havet och surfaren som en metafor för det som händer i er värld just nu. Använd ljusets vågor istället för att ligga kvar i det kalla vattnet som rörs upp av vågorna. Ni vet hur ni tar er upp ur vattnet, upp på brädan och ni vet hur man surfar. Ni vet det redan, bara välj att minnas!
Alla måste surfa sin egen bräda in i den Nya tiden. Ingen kan surfa er bräda åt er och ni kan inte hjälpa andra genom att surfa deras. Ni kan hjälpa varandra att minnas hur man gör men alla måste mästra sin egen bräda.
Ta tillbaka er kraft genom att gå inom er själva och dra er till minnes att ni har all den kunskap och visdom inom er själva som krävs för att leva i den Nya tiden, surfa på ljusvågorna i er värld.
Minns att alla de känslor som ni vill uppleva i era liv på jorden, kärlek, glädje, ro, harmoni, hälsa, välmåendet etc i själva verket är energi som redan finns inom er. När ni minns och har tillit till att det är så kommer ni att finna dessa energier och bli medveten om dem. Ni kommer att börja surfa på deras energi och få dem att manifestera sig fysisk. När ni övat er en tid börjar vetskapen ersätta tilliten och era liv ter sig lättare och roligare. Insidan och utsidan av er själva hör ihop, de är en exakt spegel av varandra. Men det vet ni redan!
Tro på er själva, minns att ni redan vet och använd den tilliten för att ta er framåt i era liv. Ljusvågorna är gigantiska och surfingvädet är perfekt! Ta tillbaka er själva, ta tillbaka er kraft!! Ni är mästare av ljus!
Vi älskar er mer än ni kan förstå och finns här närhelst ni önskar.

Du gillar kanske också...