Ärkeängeln Michael via Christine Preston, 3 maj

ÄrkängelM

Archangel Michael: Slutet för den Galaktiska Hopen

Publicerat 3 maj 2016 by NewSunUnity

Ärkeängeln Michael: Jag är Christos, Ängeln. Det finns ett annat namn för mig. Det är Melchizedek. Melkchizedek är kosmisk och består av många legioner änglar. Vi tillhör Blue Lodge, Högsta rådet för Oryon (med Y). Det ligger i det högsta av alla Riken, direkt anknutet till Gudomen.

Maffian på Jorden har nyligen avskaffats. Med denna Maffia menar jag den grupp som härrör från långt tillbaka, miljontals år sedan, som hade en mörk avsikt att helt förstöra detta Universum, eftersom det var ett hot mot deras mörka tilltag av ondska. De hade för avsikt att anlända på ett sådant sätt att människor, fysiska änglar, inte skulle märka deras närvaro, deras planer och konspirationer. Att arbeta i hemlighet har varit deras styrka.

På Jorden har ni varit fastkedjade och fångade av denna kraft under hundratusentals år, eftersom de tog Jorden med militärt våld under tiden av Lemurien, som sträckte sig över hundratusentals år, med en guldålder, med en minskning av civilisationen som resultatet, och en sänkning till den tredje dimensionen åstadkoms. Det fanns teknik som introducerats av några varelser av utomjordiskt ursprung. Denna gamla, utomjordiska Galaktiska Maffia, som också kom från ett annat Universum, har gradvis tagits bort. De placerade sig i första hand på det lägre astralplanet, eller nivån, på Jorden, men även på andra planeter i detta Solsystem.

Vi, Ärkeänglarna, Änglaarméerna och värdarna för Lord Aescupulus, och Modern, har utkämpat en strid mot dessa mörka krafter, i århundraden, och längre, fast vi fungerar inte på samma sätt som människor som slåss. Våra strategier är motiverade och inspirerade från en högre inställning när det gäller innehållet och värdet av liv i Universum. Vi konverterar mörker till ljus och ge de mörka otaliga chanser att vända om.

Sommaren 2016, kommer de resterande mörka krafterna som har stört livet för Ljusarbetarna, i en omfattning som kommer att förvåna er alla när sanningen äntligen avslöjas, att tas bort från Jorden och förflyttas till en planet som har förberetts för dem, så att de där kan fortsätta i sin tredimensionella miljö. Några är av extrem opportunistisk karaktär, och måste tas bort på grund av deras gudlösa inflytande, och är så helt förankrade i mörker att de inte kan skonas, eller ges en chans i den andra världen.

De kommer att omhändertas, som Lord Sanat Kumara har förklarat att de skulle bli, om de försöker orsaka några skador på mänskligheten, eftersom mänskligheten som helhet är barn av den trefaldiga flammans samband med det Gudomliga, Stjärnfrö och människor på Jorden vilka är inkarnationer av Galaktiska varelser, eller Uppstigna Mästare, eller från Kungariket av Änglar. I dessa attacker ingår användning av teknik som vi kallar psychotronic. Den används för att försöka påverka människor via deras undermedvetna, genom att placera dem i konstgjorda erfarenheter som får dem att känna, när de vaknar upp efter nattens sömn, som om de har haft en dröm, eller en mardröm. Ibland kan det ändra minnet, vilket gör att någon tror att de har ett minne av en upplevelse som aldrig ägt rum. Det är utformat för att påverka människor negativt, med illusionen av att ha haft en upplevelse de inte har. Många människor är medvetna om att de går ut ur kroppen till platser i de astrala eller eteriska rikena. Om de har haft en viss negativ upplevelse i en dröm, kan de tro att det har ett samband med livet i högre dimensioner. De kan också få associationer som vilseleder, i stället för att fortsatta vägen till själslig evolution. Det kan påverka dem omedvetet, eller få dem att separera från andra människor genom att en förfalskat erfarenhet har presenterats.

Världen är på väg till en bättre verklighet, där Amerika blir det grundexempel vi ville att det skulle vara. Det var Saint Germains dröm, och han ser den utvecklas just nu, eftersom de mörka är på flykt. De har ingen kraft. Förändringen kommer att bli som en krusning, som påverkar alla nationer och det blir Fred i hela världen. Den onda rot som har hållit mänskligheten i fångenskap är borttagen. Vi är i slutet av en lång period av kamp på Jorden, och hela Galaxen är berörd.

Det finns nu ett sådant hopp, och vi har hört böner med känsla av så stor tillfredsställelse, att de märks av oss i de högre Rikena. De bär en vision om uppfyllandet av min profetia, som i sig representerar en magisk handling av Alkemi, eftersom er framtidsvision kan manifestera den.

Verkligen Halleluja! Jag lämnar er nu, och påminner er om att jag alltid kommer att vara med er, för vi är ett.

Ärkeängeln Michael.

Christine: Vi är mycket tacksamma, Ärkeängeln Michael, för detta meddelande.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...