Ärkeängeln Michael via Sharon Stewart, 19 september 2021

Ärkeängeln Michael
Via Sharon Stewart, 19 september 2021
Angel Warrior Group Wk 22 
Jag är Ärkeängeln Michael med ett budskap för Jordens Änglar i Angelic Warrior Group.
Återigen, vi av Ljuset ber er att fokusera på er gudomliga kraft på den femte dimensionens Ljusgaller. Det här nätverket behöver förstärkas nu, och många andra grupper hjälper samtidigt till i detta avseende.
Vid en viss tidpunkt gick kallelsen ut till er och ni svarade som bara ni kan.
Det är många saker som efterfrågas av er nu, och vi förstår att ni gör detta arbete med tillit och tro på våra budskap till er. Vi förstår att ni måste ta itu med era egna känslor, tristess för vissa, frustration för andra, och det finns en aning nyfikenhet och förvirring inblandad också.
Ni undrar vad som händer, och frågar er varför det händer. Och vi måste återigen säga till er att om ni har dessa frågor om saker, beror det på att ni har förutfattade meningar om vad ni känner måste hända och hur saker och ting måste utfalla, i vilken ordning de måste följa och ni ser att de inte följer er förutfattade plan. När ni är i detta tillstånd måste ni släppa taget och låta Ljuset arbeta sig igenom allas sinnen på Jorden, även hos dem som är onda, och ha tillit och tro på att det rätta alltid händer, oavsett vilken tidslinje ni befinner er på.
Den här planen har utarbetats under eoner, mina barn. Vi av Ljuset visste att det här skulle hända och vi kunde inte förhindra det, eftersom det var folkets vilja på Jorden att underkasta sig materialismen. De vände sig bort från Gud till förmån för ägandet av egendomar, så då blev de öppna för att ytterligare utnyttjas av raser som redan orsakade krig i galaxen. De föll offer för dessa raser genom sin egen girighet och drog till sig det som de själva utstrålade – de lockade dessa giriga, profiterande, dominerande raserna till Jorden.
Vi är nu i en tid av Upplysning. En ny tid är här och med den introduktionen av nya energier, som kommer att återuppliva vad som var en döende planet och en döende människoras. Jag behöver inte upprepa dessa detaljer – ni inser alla detta, men förstå att Guds energi är slutgiltig. Guds energi är kraftfull, och Gud har bestämt att dessa människor återigen måste höja sig till de gudomliga mästare de en gång var. Låt dem återigen lära sig att vara de underbara gudar de en gång var, innan mörkret föll över dem.
De kommer att avsluta sina lektioner i girighet. När det är gjort kommer er värld att förändras och utvecklas till att inte behöva pengar och materiella ägodelar mer.
Ni har kommit hit för att hjälpa dem att lära sig något nytt. Många av er är föredömen för så många. De lär sig av ert Ljus.
Vi ber er därför att fortsätta att arbeta med oss, även om ni inte vet allt, även om ni inte är invigda i den information som ni skulle vilja ha, även om ni ibland är förvirrade och kanske blir irriterade, även om ni inte kan följa hela planen, eller inte ens vet vad nästa steg är. Lita inte på ert intellekt! Använd ert sunda förnuft. Vad känner ni om det som händer? Känner ni på er att det blir en seger eller ett nederlag? Följ era känslor, inte ert intellekt. Det vet inte till alla delar vad som händer just nu.
Vi ger er information och mer Ljus när kollektivet kan tillgodogöra sig det och omfatta det i sina sinnen. Mycket framstår som förvirrande för ert intellektuella sinne, men vi ber er att stiga ur ert intellekt och in till den tysta delen av ert sinne. Hur känns det? Skulle det vara så fridfullt om det verkligen skulle komma ett fruktansvärt slut på denna historia om gott mot ont? Hur kunde ert högre sinne svika era känslor av ångest, misstro och förvirring … det gör det faktiskt inte. Ert högre sinne kan hela historien, det förstår utkomsten av den här historien om mörker kontra Ljus, och det har inte fel. Det vet att det kommer att bli en fredlig uppgörelse, och att alla kommer att ha nytta av denna tid på Jorden just nu.
Så återigen, mina kära, ber jag er att åsidosätta er förvirring och lägga ert lägre sinne i den kärleksfulla omvårdnaden av ert högre sinne, som vet svaren.
Den här veckan ber jag er igen att arbeta med mig för att förstärka Ljusgallret och att hjälpa alla på Jorden att fortsätta att vakna till sin egen sanning.
Jag är Michael . Jag är här för er. Ni vandrar inte ensamma. Vi är en legion.
Översättning Ulla Krogh
www.sharonandivo.weebly.com

Du gillar kanske också...