Ärkeängeln Michael via James McConnell and Shoshanna, 19 februari, 2023

 

SVINGA DITT SANNINGSSVÄRD 

ÄÄ Michael och One Who Serves kanaliserad av James McConnell

Shoshanna – Joannas högre jag

Dessa meddelanden gavs under vårt Ancient Awakenings veckovisa söndagskonferenssamtal i Payson, AZ den 19 februari 2023. (Artikeln kan återges i sin helhet om författarskap och författarens webbplats tydligt anges. Se till att inkludera fråga/svar-delen eftersom där finns mycket visdom som förmedlas.)

Om du vill gå med i Ancient Awakenings och delta i våra söndagssamtal, gå till vår Meetup-webbplats (www.meetup.com/ancient-awakenings) och gå med där

 

 

ÄRKEÄNGEL MICHAEL (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är Ärkeängel Michael. Jag kommer vid den här tiden för att vara med er, i dessa spännande tider som ni är i nu.

Ja, verkligen, ni kanske ser på dessa tider och inte ser dem som riktigt så spännande, eller åtminstone inte som ni vill att de ska vara. Men akta er mina vänner, de tiderna kommer. De tiderna som ni har drömt om, önskat er, kommer verkligen. Och de är inte alls långt borta nu. Vi vill inte säga ordet ’snart’, men vet att det är i er närhet nu, vad det än kan vara för er, det ordet ’närhet’, hur ni än skulle se på det.

Det är väldigt nära nu, väldigt nära. Inte så mycket Solblixten, även om den verkligen närmar sig också. Men den stora förändringen som ni håller på med nu, den stora förståelsen för avslöjandet av sanningen som kommer. Den kommer från så många olika håll och olika källor för igenom denna sanning, vare sig det är intellektuella källor eller andliga källor, kanaliserande källor, vad det än är, allt det för fram sanningen. Och ni ser detta, varje dag med era fysiska ögon och era öron. Ni hör detta.

Det är sant att ni inte kan tro allt ni ser och hör, för det finns ett behov av urskillning. Det är vad som krävs i dessa tider, att urskilja vad som är sanning för dig och inte sanning för dig. Men det som är sanning för dig är inte så mycket sanning för en annan. Så förstå det när tidslinjerna fortsätter att skifta och förändras. Och ja, verkligen, du skapar din nya tidslinje. Du skapar individuellt en tidslinje med dina ord, dina tankar, varje ögonblick. Och när ni som individer skapar tidslinjen för er själva, är ni också i färd med att skapa den större tidslinjen för människans kollektiva medvetande. Ja, det finns de som försöker, och kommer att fortsätta att försöka, att hålla er tillbaka, men deras tid är flyktig. De förlorar striden och har verkligen förlorat hela kriget här. Striderna kan fortsätta, men kriget är över. Kriget mellan gott och ont är verkligen avslutat. Det är i den processen nu, och det kommer att finnas vissa strider som kommer att fortsätta.

Men ni, med ert Sanningens Svärd som var och en av er har, ni kan använda det svärdet. Använd det svärdet varhelst det behövs och förmedla sanning till alla de som är redo att ta emot det. Lyft bara ditt bildlika svärd inom dig, bildlikt betyder inte ett fysiskt svärd, naturligtvis, utan svärdet som är mäktigt inom dig. Och använd det! Använd det för att dela och slå någon annan person som är redo för detta. Slå dem med sanningen. Slå dem med Ljuset så att de sedan får den upplevelse som ni var och en har haft, den uppvaknande upplevelse som ni var och en har haft.

För det är ödesbestämt att så många fler kommer att fortsätta att vakna varje ögonblick framöver nu. Och de som är av mörkrets krafter försöker hålla tillbaka det, försöker hålla fast vid de gamla tidslinjerna, de gamla sätten, den tredjedimensionella illusionen så mycket de kan. Men de kan inte längre. De har verkligen besegrats. Och det är dags för det.

Det är dags, för de av er som har kommit hit har anmält sig frivilligt att vara här, att vara en del av detta uttryck och skapa detta uttryck framåt. Det är dags, det är er tid nu, er tid att börja uppleva livet mer och mer som ni vill uppleva det.

Men vänta inte. Vänta inte på Den Stora Övergången, den stora Solblixten. Vänta inte på det. Skapa det nu i de ögonblick du har nu. Skapa ditt nya liv. Skapa den tidslinje du vill ha. Och verkligen, återigen, när du skapar tidslinjen för dig själv, håller du på att skapa tidslinjer för alla andra att bli en del av.

Jag är Ärkeängel Mikael, och jag lämnar er nu i frid och kärlek och enhet. Och att ni skall fortsätta att gå framåt. Gå framåt i varje ögonblick. Låt er inte glida tillbaka. Och om ni halkar tillbaka, gå sedan framåt igen och igen, en fot efter den andra. Fortsätt resan ett steg i taget.

EN SOM TJÄNAR (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! En som tjänar här, och Shoshanna är här.

Och Han, Ärkeängel Mikael, tog över denna här för att kunna övervinna sjukdomen som denna här känner, vad man skulle kalla en förkylning här. Och vi kommer att försöka göra detsamma, men Ärkeängel Mikael kommer med en viss kraft, kanske, som vi inte har här. Men vi kommer att göra vad vi kan här för att övervinna detta så att vi verkligen kan svara på era frågor.

Vi har inte ett budskap direkt, för det var ett underbart budskap från Ärkeängel Mikael.

Har ni frågor här till One Who Serves (En som Tjänar) och Shoshanna, även om vi tror att det kan vara Shoshanna som svarar på fler av frågorna här idag. Vi är redo för era frågor om ni har dem

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja? Kära Thomas! Alltid den som kommer fram först! Och vi uppskattar det, att du är en som gör det, får bollen i rullning, kan man säga här. Ja, din fråga?

Gäst: Tack. Det är förmodligen en fråga om Nikolai Tesla, men jag undrar bara nu när många av oss faktiskt kör elbilar, hur hittar vi en obegränsad kraftkälla där vi inte behöver lagra energi, bara utnyttja den kraftkälla som Tesla pratade om. Sättet att driva bilen på och helt enkelt komma ur behovet av olja på planeten.

OWS: Kära Thomas, den frågan har redan ställts och besvarats. Inte av den här gruppen här, säger vi inte, utan av de som är i färd med att göra exakt det, ta de uppfinningarna och de kunskaperna om den du kallar Tesla och föra fram detta när tiden är mogen för det. Tiden borde ha varit det för många, många år, decennier sedan det kunde ha varit den tiden, som ni hade i er diskussion tidigare. Ni kunde ha Jetsons erfarenhet, eller Star Trek-upplevelsen just nu. Ni kunde ha haft det för många år sedan. Men de från mörkrets krafter har hållit detta tillbaka, hållit er till den gamla tidslinjen. Men innovationerna, uppfinningarna, kunskapen, tekniken har funnits tillgängliga en tid, men de har bara hållits tillbaka. Det finns till och med patent som kabalen har för att hålla tillbaka detta. Men de kan inte hålla tillbaka det mycket längre. Och det kommer att finnas en störtflod av ny teknik när de från mörkrets krafter har hållits helt i schack här. Shoshanna, har du något?

SHOSHANNA: (JoAnnas Högre Jag, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Vi har inget att tillägga. Detta är läget vid denna tiden.

OWS: Mycket bra. Skulle det finnas några andra frågor?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Detta är ytterligare till vad jag frågade förra veckan, när många människor hörde talas om svampen. Ursäkta att jag tar upp det här igen. Jag tror inte att många kommer att köpa det. Men en av punkterna var att det skulle skapa en lock-down som skulle bli nödvändig för civilisationen som vi känner den, eller så skulle de låsa in alla så att militären kanske kunde göra något. Är det korrekt?

OWS: En av planerna är verkligen en lock-down. Men inte av de skäl ni hör från olika källor. Det kan finnas, och vi säger kan vara, ett behov av denna lock-down så att det kan finnas Ljuskrafter som kan börja arbeta mer fritt för att befria världens allmänhet, och inte bara i USA, utan hela planeten från dessa mörkrets krafter som har försökt och fortsätter att försöka hålla tillbaka mänskligheten från att gå framåt här. Så ja, verkligen, allt detta pågår här. Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela här, Kära Syster. Får vi dela vårt perspektiv?

OWS: Ja, tack.

Shoshanna: Kära syster, ingenting som har hänt under de senaste två åren som kallades en ”lock-down” var nödvändigt. Det fanns ingenting på denna planet som kunde undvikas genom att låsa in individer i deras hem.Poängen med dessa lock-downs var att kontrollera befolkningen och ge dem order för att se om de skulle följa dem. Det var helt enkelt ett knep för att se hur mycket de kunde kontrollera varje person, och hur mycket dessa individer skulle tro på vad som pågick. Och vad vi finner är att faktiskt hälften av befolkningen trodde på det och den andra hälften inte.

Det som nu händer är att fler människor vaknar och färre tror. Lock-down sker med er tillåtelse, förstår du. Om ni inte ger tillstånd kan de inte göra det. Namaste.

OWS: Då talar vi här mer i termer av ett behov av detta från Ljusets krafter snarare än mörkrets krafter, så att dessa kan vara säkert, kommer vi att säga, ur vägen. Och detta är mer i de större städerna, som vi talar om här, där detta skulle vara en potential här, potentiell plan A, B, C, D, E, och så vidare. Det finns alltid den fortsatta processen som behövs när denna övergång fortsätter framåt här. Vad som än behövs kommer att krävas här. Men Ljusets krafter har detta under kontroll. Det är vad ni behöver förstå här.

Gäst: Underbart.

OWS: Skulle det finnas andra frågor här?

Gäst: Ärkeängeln Michael sa att många kommer att stanna kvar, jag antar att det var det. Så vi hade fått höra tidigare att 90 procent av befolkningen var ombord för att ta sig igenom till den nya Jorden, den femte dimensionen. Jag vet att 800 miljoner människor är mycket, men även det bästa är ungefär 10 procent, du vet.Är vi fortfarande med på de 90 procenten, eller har det förändrats?

OWS: Först och främst ställer vi dig frågan här: var hörde du dessa 90 procent?

Gäst: Jag trodde att ni hade delat det med oss vid ett tillfälle.

OWS: Nej. vi skulle inte dela det, för vi kan inte avgöra det. Det är inte för oss att säga en procentandel av var människor är på planeten. Ja, vi kan från vår utsiktspunkt, och de som är på skeppen som har teknologin för att se de uppvaknade över hela planeten, och de vet i termer av en procentsats, men det skulle inte nödvändigtvis gynna er att få den där vetskapen utom att det är allt i process, och det fortsätter att stiga. Inte till 90 procent, det skulle vara ganska mirakulöst om det skulle ske i termer av uppstigningsprocessen. Är det möjligt? Ja, absolut möjligt. Är det troligt? Kanske inte så mycket. Åtminstone inte inom människans medvetande vid denna tidpunkt. Men det går uppåt. Även när Schumann-resonansen fortsätter att röra sig uppåt. Det är ett tecken på de föränderliga tiderna här. Shoshanna, kan du lägga till här?

Shoshanna: Vi kan dela ett perspektiv här, och det är ett perspektiv på hur vi talar om dem som är ”lämnade kvar”. Tanken på att bli lämnad är inte korrekt. Ingen lämnas kvar. De som inte håller jämna steg med dem som går framåt fortsätter helt enkelt sin resa. Alla själar fortsätter sin resa och kommer i slutändan att stiga upp. De är helt enkelt inte redo att gå vidare. Så hellre än att tänka på att några blir kvar, måste du tänka på dem som fortsätter sin resa till upplysning, och de går bara lite långsammare, det är allt.

Och om vi ändrar vår referensram till tid, kommer vi att förstå att det inte finns någon tid, det finns helt enkelt resan och rörelsen framåt in i medvetandet som kan höjas till den högre dimensionella frekvensen. Så snälla tänk inte på de som är kvar som lämnade. De behöver helt enkelt fortsätta sin resa. Namaste.

Gäst: Intressant.

OWS: Idén eller terminologin av ”lämnas kvar” kom från era filmer. Det var där det introducerades här.

Gäst: Okej.

OWS: Skulle det finnas några ytterligare frågor här?

Gäst: Jag har en fråga, tack.

För ett tag sedan deklarerade jag att detta är Staden Los Angeles, och det tillhör folket. Och sedan dess har jag bett Ärkeängeln Mikael att låta oss få en av hans legioner av änglar för att stoppa dessa enorma attacker på luftföroreningarna som de lägger in i vår atmosfär dag, efter dag, efter dag. Och nu lägger de in dem på natten också. Och vi kan känna det i våra ögon, i vår andning, etc., etc.

Min fråga är, gör vi stor skillnad på detta slagfält? Och vad mer kan vi göra för att skydda oss själva?

OWS: Terminologin som används där, ’slagfält’, är en mycket passande terminologi här, eftersom de från mörkrets krafter målmedvetet skapade Kalifornien-området till att bli det slagfältet. För det var vid en tidpunkt ett mycket högt vibrationsfrekvenstillstånd inom ert samhälle här. Och det togs medvetet över av mörkrets krafter av många olika anledningar, men en är att det var ett fäste för Ljuset, och de bestämde sig för att förvandla det till ett fäste för mörkret. Och det pågår en fortsatt strid där. Men det håller på att övervinnas där också. Och ja, med tiden här, vi kan inte säga hur mycket, men ni kommer att börja märka förändringen i era energier där när Ljuset fortsätter att röra sig framåt inom det området. Shoshanna, har du något att tillägga?

Shoshanna: Vi har inget ytterligare perspektiv här.

OWS: Vi måste släppa kanalen här nu. Shoshanna, har du något du skulle vilja ge som avskedsinformation här?

Shoshanna: Vi vill helt enkelt säga att se världen som ni vill att den ska vara. Namaste.

OWS: Ja. Mycket bra. Och vi säger helt enkelt fortsätt att vara de ni är hela tiden här. Låt er inte falla tillbaka.Var de Ljusarbetare, Vägvisare, Systemsplittrare som ni kom hit för att vara.

Shanti. Frid vare med er. Var den rätta.

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *