Ärkeängeln Michael via Michael Love, 17 mars

ÄrkängelM

Ärkeängeln Michael, 17 mars 2016
via Michael Love
Andra x-vågen närmar sig

Underbara Ni, när x-vågen går in i sin andra fas, kommer ditt själs-jag att till fullo uppnå sin rätta position, som den 5D-ledare av det fysiska jaget det är, som om en tändningsbrytare hade slagits på inom ert DNA, som innehåller blåkopian för er perfekta Adam/Eva-ljuskropp. En serie av latenta kodningar aktiveras med de högre frekvenserna av Ljus som ni har börjat integrera. Dessa ljusvibrationella mönster innehåller specifika kodningar av färg och harmoniska övertoner, vilket kommer att påverka alla celler och organ inom den kroppsliga formen. Successivt kommer cellerna börja absorbera och metabolisera ljuset, och dessa ljusbärande celler kommer att börja sprida sig och påverka hela det fysiska kärlet.

Sedan initieras en transmutations-process varvid toxiner, känslomässiga trauman, smärtsamma minnen och erfarenheter som är lagrade i hela kroppen, börjar komma upp till ytan och därigenom skapa en mångfald av obekväma fysiska symptom: värk och smärta i olika delar av kroppen, influensaliknande symtom, huvudvärk , förvirring och minnesförlust, för att bara nämna ett fåtal.

Nästa nivå av aurafält-återuppbyggnad involverar känslokroppen och de astrala planen av medvetandet. Medan er fysiska kropp utvecklas, blir den kapabel att integrera mer och mer förfinade frekvensceller av ljus. Er fjärde-dimensionella verklighet börjar smulas sönder, och er illusoriska värld blir förvrängd och förvirrande. Er religiösa trosstruktur kan börja falla sönder, vilket kan göra att ni känner er utsatt och utan vägledning eller riktning. Det blir en sammansmältning med Högre Jag vid denna tidpunkt, varigenom Över-Själens aspekt av ert Högre Jag, som har vistats inom er Själs-Stjärna (det åttonde chakrat), börjar skicka impulser/strålar av högrefrekvens-ljuspaket in i ert Heliga Sinne, Heliga Hjärta och hela chakrasystemet. Dessa strålar aktiverar era intuitiva förmågor och innehåller även viktig information, för er större förståelse av vem ni verkligen är, och kan även aktivera ett gudomligt missnöje inom er Diamantkärna. Guds-Celler integrerar nu mer och mer Guds-Ljus, som aktiverar och ökar kraften i strålarna av Gudsmedvetande i ert Heliga Hjärtas Kärna. Denna process är programmerad inom er Gudomliga Blåkopia och är även kodad inom ert DNA. Vid denna tid har era celler börjat svara på Ljuset, som deras huvudsakliga energikälla. Detta är den främsta anledningen till att aspiranter på denna väg ofta radikalt förändrar sin kost till mindre tät mat, eftersom deras fysiska och emotionella kroppar mättas med Admantinpartiklar av Ljus – Gudarnas föda.

När ni rör er djupare och djupare in i världarna av förfinat ljus och nu går in i mitt-5D, kommer de fysiska sinnena bli förbättrade och er uppfattning av färger och ljud kommer att öka. Förstoringen av de fysiska sinnena innebär att cellerna i ert aurafält påbörjar sin uppgift, att rensa den täta restriktiva energi som har byggts upp under många tusen år. Det dimmiga fängelset, som har avtrubbat sinnena och hållit mänskligheten i slaveri, badas successivt i ljus-celler, vilket kommer att resultera i att aurafältet blir mer strålande. När fler och fler själar väcks upp till den gudomliga potentialen inombords, måste den fysiska kroppen gradvis återföras till de transformerande effekterna av det levande Ljuset, för att återta sin ursprungliga Ljus-kroppsform som utformades för hela mänskligheten.

I detta skede av er utveckling bromsar åldrandet i den fysiska kroppen och snart börjar denna process vända! Sjukdom och ohälsa upphör i mitt-5D och den fysiska kroppen kan inte längre dö, eftersom celler regenereras tusen gånger snabbare än de gjorde i 3D-vibrationen.

Ni förändras till ett helt nytt ni, som aldrig existerat fysiskt innan! Slumrande övermänskliga förmågor kommer att börja visa sig när ni vibrerar snabbare och snabbare!

… och skåda, ”Jag såg en ny skapelse!”

~ Ärkeängeln Michael

MARCH 17, 2016  / FIVEDPRODUCTIONS

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...