Hatonn via Nancy Tate, 20 mars

images 2.26.50 PM

Vakna upp: Hatonn, 20 mars, 2016

Jag är här i dag för att berätta för er om en ny transformering som ägde rum runt om i världen.
Det var en del av det som skett i skuggan av jordens energier, och det rör de globala systemen som helhet och de problem som uppstod hos olika människor, som befinner sig i det.

Jag är Hatonn, och jag talar nu genom denna kära, som har varit under mitt beskydd allt sedan hon föddes in i denna fysiska kropp, eftersom hon skapades från fröet av sanning. Nu är det dags för alla att kliva ut ur skuggorna och visa er som de ni verkligen är. Alla ni skapades från fröet av sanning, för det var där ni avsåg att börja denna satsning av ert självförverkligande genom er potential.

Jag fortsätter nu eftersom det är dags för er alla att veta, att det kommer en grupp av varelser från där jag befinner mig, precis i detta ögonblick. De kommer att ge er allt erkännande om vilka ni är, som en spegling av vilka vi är. Ni kommer att se oss, inte bara i er inre spegel, utan också på det fysiska planet. Vi kommer att visa oss för många av er, och när vi gör det kommer det att bli en återförening, då vi kommer att tala om för er varför ni är här, med denna kunskap om vad som sker, och även vad er del i det har blivit. Det ger er klarhet om vad ni kommer att göra från och med nu, och ni kommer att förstå vilka steg som behöver tas, för att utvecklingen ska gå framåt.

När ni gör det, kommer det att vara enkelt att förstå vilka åtgärder som krävs och att vidta det som behövs. Det kommer att vara självklart, om varför ni hittills har varit med om det ni valde i detta liv, och ni kommer från denna stund att assimilera allt för kommande tider. Det kommer att verka som om ni själva skrivit boken, och nu kommer ihåg hur det kommer sig att boken aldrig slutar.

Ja, mina kära, de olika aspekterna av era liv här på jorden vid denna tid, fortsätter framåt på ett sätt som är representativt för hur man kan leva och skapa i ögonblicket. Ni har sett exempel på det eftersom ni har levt era liv så här länge. Nu kommer ni att leva genom vetandet av att redan ha, för att i nästa ögonblick kunna skapa det som är lämpligt för just er.

Jag ger er nu en pusselbit som är inom räckhåll. Det handlar om det monetära systemet som håller på att frigöras i världen. Det kommer till en plats där det kommer att ha fritt flöde och är öppet för alla som väljer att engagera sig i det. Det kommer att vara modellen för hur man på bästa sätt kan dela ut medlen, så att de fysiskt kan åstadkomma det som behövs för alla, och påbörja friheten för alla på planeten. Detta monetära system är bara ett av objekten i hela det system som är i förändring nu. Det kommer att lägga grunden till alla övriga system genom friheten av att vara i harmoni med allt liv på planeten. Först måste det finnas ett exempel för att människor ska vakna upp till vad det handlar om, och hur det kan vara en del i att ta er tillbaka till det perfekta sättet att uttrycka vilka ni alla verkligen är, och varför ni är här.

Denna förändring är precis runt hörnet. Då ni som är inblandade, ser det börja öppna upp, då kommer ni att förstå varför det har varit förseningar av det ni trodde skulle vara en omedelbar omvandling. Jag har redan sagt sedan tidigare, omvandlingen har hållit på ett tag. Nu börjar friheten avslöjas på nolltid. Början på dessa koncept kommer snart att visa sig. Ni kommer att få klarhet i det ni anser vara orsaken till förseningen. Ni kommer att förstå att ni verkligen är redo för att få det att flöda. Det kommer klart att visa sig, varför det varit på gång under den tid det tagit, för friheten att visa sig.

Detta är vad jag väljer att dela med er alla denna dag. Jag är så glad över att vara i kommunikation med er igen genom detta. Det är dags nu för många av er, att börja leva på det sätt ni har väntat på. Det är dags för er att se, att det alltid är rätt tid att leva sina drömmar, och att dela med sig av detta till andra. Jag älskar er alla så mycket, och jag är alltid med er. Ha en underbar dag nu och genom evigheten!

Tack så mycket, kära Hatonn,

Mycket kärlek, Nancy Tate

 

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

You may also like...