Rådet via Ron Head, 16 mars

Rådet/Ron Head

Rådet, 16 mars 2016  

Via Ron Head

 

Idag talar vi till dem som vill bli mer medvetna om oss, om det här rådet, och viktigaste av allt om sitt högre jag. Vi säger viktigast av allt, eftersom ert eget högre jag är er förbindelse till allt som inte finns i era fysiska drömmar. Era fysiska drömmar kommer alla att visa sig vid något tillfälle. Den högre planen kommer inte att göra det.

Så vi vet att det skulle vara bra om ni började bli mer medvetna om er förbindelse nu, i stället för att vänta på att den tvingas på er genom er ”födelse” in i de andra dimensionerna, när er fysiska kropp har nått sin ”bäst före datum”.

Nu finns det en stor del av er som inte mediterar dagligen. Ni har en bild av en person som ägnar – timmar, dagar och år i en fysisk position – åt navelskådning, och som ser och hör mirakulösa saker. Sådant har ni inte tid med.

Vi vill göra en liten korrigering av den bilden, om vi får. Det finns lika många metoder för att göra vad som krävs som det finns individer. Vad som verkligen är viktigt med den bilden är att personerna – och de är bara individer precis som ni – begrundar sin inre verklighet. De lyssnar inåt. De håller på att upprätta den förbindelse som vi talade om i första stycket.

Kan ni göra det här medan ni sitter i er bekväma stol? Kan ni göra det medan ni påtar i er trädgård, när ni fiskar, spelar golf eller syr? Naturligtvis kan ni det.

Det finns många saker som skulle vara till hjälp. Andningsmönster, diet, digitala inspelningar för att kontrollera hjärnvågorna etc. Är någon av dessa nödvändiga? Nej. Vad som krävs är att ni är tysta och lyssnar. Ni kan vara tysta medan ni vandrar i skogen. Den tystnad vi talar om här, är att på djupet lyssna till vad ert Jag säger och känner. Men innan ni kan göra det måst ni vara fullt medvetna om vad ni just då känner. Ni måste vara medvetna om vad ert inre tjatter bombarderar er med.

Ni har förmodligen hört att ni måste stänga av tjattret. Ni har försökt, men det fortätter bara. Nu när ni är medvetna om det varför inte bara vända er uppmärksamhet åt ett annat håll, åt de djupa, djupa känslor som de försöker tysta ner? Ni gör det hela tiden i er yttre värld, eller hur?

Börja ställa frågor till ert Högre Jag och känn/lyssna efter svaren. ”Om vi, du och jag, kunde göra en liten förändring precis nu, vad skulle du vilja att vi gjorde då? Vad tycker du om vårt liv just nu? Vad tycker du om mina ansträngningar att …? Jag har fått höra att jag måste älska mig själv. Jag skulle vilja börja med att älska Dig.”

Bara lyssna. Bara känn. Ni kommer utan tvekan att komma på andra saker som ni vill fråga om. Men få igång konversationen! Det är en konversation som ni har fått lära er att ignorera. Det är en konversation som, om ni framhärdar, kommer att förändra ert liv på alla sätt och göra er lyckliga. Det finns ingen i hela Universum som är mer intresserad av din lycka än du.

När detta börjar hända kommer ni snart att upptäcka att ni har fått förbindelse med något mycket större än till och med ert Högsta Jag, eftersom det Jaget är den direkta anslutningen till er Källa.

Vi har en sista kommentar till er. När ni är anslutna – om ni önskar att hålla kontakten – ansträng er då att använda det ni tar emot i era liv. Arkivera det inte för bättre tider. Använd det. Det kommer att växa.

Välsignelser och Kärlek till er.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://ronahead.com/

You may also like...