Ärkeängeln Michael Via Ronna Vezane, 1 november 2022

Ärkeängeln Michael
Via Ronna Vezane, 1 november 2022
https://tinyurl.com/28v3tj85
Älskade mästare, det finns ett stort antal modiga Stjärnfrösjälar som är MINNESFRÖ AKTIVERARE på många olika vibrationsnivåer. Det är för att Minnesfrö-Atomer, som innehåller den nya Vattumannens Gudomliga Plan, kan aktiveras i förutbestämda kristallina strukturer i de stora grottorna djupt inne i Jorden.
En annan del av Minnesfrö Aktiverarnas uppdrag, Vattumannens Gudomliga Plan, är att hjälpa till med att aktivera de nyskapade Hemliga Platserna eller de specifika, förutbestämda Leylinje-förbindelserna på Jordens yta. Denna process har utformats så att, vid lämplig tidpunkt, de förprogrammerade Minnesfrö-Atomerna ska tillföras för att aktivera dessa Heliga Energicentrum.
Det är en del av Vattumannens Gudomlig Plan; en kreativ process utformad för att ske mellan mänskligheten och Jorden. Var och en av aktiveringarna, vilka kommer att initiera de nödvändiga förändringarna för Jordens och mänsklighetens utveckling, är ett samarbete mallen Gaia, mänskligheten och de Stora Ljusvarelserna, under ledning av vår Moder/Fader Gud.
Ni, som Ljusarbetare, anses vara vårdare av Jorden. Ni kom hit för att vara en del av den stora övergången till en ny Tidsålder av Upplysning. Det finns Minnesfrö-Aktiveringar som började för många år sedan
inom den fjärde dimensionens mellersta plan.
Den här processen kunde inte börja förrän Jordens vibrationsfrekvenser, och även ett stort antal av mänskliga själar, var anpassade till frekvensmönstren i mitten av den fjärde dimensionen.
När denna övergång, från de första fyra nivåerna av den fjärde dimensionen, till frekvenserna av de tre högre planen i 4D, inträffade, var det många kära Själar som faktiskt började hjälpa till att aktivera transformationens Violetta Flamma; tillsammans med några av Minnesfrö Atomernas frekvensmönster i den Nya Gudomliga Planen inne i Jorden. De agerade också som platshållare under uppstigningsprocessens tidiga stadie, genom att förankra UPPSTIGNINGSKOLUMNER AV Ljus på olika platser runt om på planeten.
Så nu kommer vi att gå vidare därifrån. Som vi har lärt er i våra tidigare meddelanden: Vibrationsenergierna hos en person som gör aktiveringen, måste ha Frekvensmönster som kommer att trigga en aktivering av den lagrade Essensen i de stora kristallina strukturerna. Vi har förklarat att de flesta av dessa aktiveringar inte är ”tidsaktiverade ” utan ”händelseaktiverade.”
Var dock medvetna om att det finns olika nivåer av aktiveringsprocessen.
När människor på den inledande Vägen började röra sig in mot mitten av den Fjärde Dimensionen, fanns det de som ledde grupper till de Heliga platserna. Det är det mest populära sättet, och det är vad ni kanske skulle säga: ”Den mest grundläggande formen av energiaktivering av den Violetta Flamman och av Jordens kristallina energi.” Kom dock ihåg att det finns kraft i siffror, och dessa siffror har i hög grad hjälpt Moder Jord med den initiala processen att omvandla energierna inifrån; tryckminskningen, röjningen av de stora grottorna och labyrinterna och en stor portion av negativiteten som har komprimerat och förgiftat Gaias Väsen och Hennes fysiska kropp.
En av de stora energikällorna är Mt. Shasta, CA och det finns en annan energivirvel inne i Lake Tahoe, CA. Det finns en gammal portal – en Helig Plats – känd som Grimes Punkt i Nevadaöknen i USA. Det finns många platser som dessa runt om på Jorden. Många av dem korsar nu varandra och många av dem var förbundna med varandra i äldre tider.
När en av dessa Kosmiska Energikraftcentra aktiveras, börjar det omedelbart att utstråla frekvensmönster av Gudomligt Ljus till de andra förutbestämda komponenterna. Därigenom skapas trianglar och geometriska mönster som kommer att hjälpa varje portal att röra sig stabilt på plats, eller att integrera den högre frekvensenergin snabbare och på ett mer dynamiskt sätt.
Vad vi vill berätta för er vid denna tidpunkt är att STJÄRNFRÖNA – DE GEOMETRISKA MÖNSTERHÅLLARNA av den nya Gudomliga Planen nu är, personligen, i färd med att ha sin egen PRIMÄRA MINNESFRÖ ATOM fullt aktiverad. Det är för att de gradvis kan föras till sin fulla potential. DET ÄR DAGS NU!
På grund av de formidabla negativa händelser som nu utspelar sig runt om i världen, är det av avgörande betydelse att dramatiska steg tas för att påskynda övergångsprocessen, för Jorden och för alla kännande varelser på Jorden.
Varje person kommer att vägledas till specifika platser för att få hans eller hennes speciella del av framtidens Geometriska Mönster på den platsen. De Kristallina Minnesfrö-Atomerna är aktiverade när dessa Primära Aktiverare går till var och en av dessa Heliga platser – på en förprogrammerad väg och på en fördesignad frekvensnivå – de aktiverar en specifik del av den Gudomliga Planen.
Då, med tiden, kommer andra att lägga till sina Fröatomsfrekvenser, och så kan Minnesfrö-Atom-kristallerna börja expandera i Ljuskraft och frigöra mer och mer av den Gudomliga Planen. Det är som att lägga till mer programmerad energikraft, eller att ”lägga till fler elektromagnetiska watt” till källan som väntar på att aktiveras. Dessutom, när varje person överför sin programmerade Minnesfrö Atom-energi till Jorden eller till andra själar, kommer de i sin tur också att få välsignelsen av en Minnesfröatominfusion eller energiaktivering. Det måste alltid finnas ett ömsesidigt energibyte; vare sig det är positivt eller negativt.
Det finns många av dessa Heliga bärare, och deras unika vibrationsmönster smälter samman och blandas när de aktiverar de olika Heliga platserna runt om på Jorden. Händelserna på Jorden och inom mänskligheten har gått framåt så att tiden har kommit för att den Stora Händelsen ska äga rum. Den Stora Händelsen är nu redo att ”HÄNDA.” Det är dags för alla aktiveringar runt Jorden och inom mänskligheten att äga rum. Så de PRIMÄRA AKTIVERARNA kommer nu att inspireras att ta sig till dessa platser för att lägga till komponenterna de förkroppsligar; Minnesfrö-Atomer för att fylla Jorden med de högre frekvenserna av Skaparens Medvetande för Vattumannens Nya Tidsålder.
Denna Heliga process kan genomföras på avstånd; den är inte begränsad till personens närvaro på den fysiska platsen. Ni behöver inte vara fysiskt närvarande på platsen. Men det är mycket mer kraftfullt för den Heliga platsen och för er om ni är där fysiskt för aktiveringen. Det är något som vi lätt kan guida och hjälpa er att genomföra – vi kan underlätta och öppna vägen. Det är en del av processen – de Gudomliga utdelningarna som tillåts vid denna tidpunkt – för dem som har gjort ett åtagande i själva djupet av sin inre varelse – för det är vad som kommer att krävas för att framgångsrikt genomföra det här viktiga uppdraget.
Som ni är medvetna om, förs många av er samman, och många fler av er träder fram för att göra anspråk på och uppfylla ert Gudomliga Uppdrag. Men många har också hamnat vid sidan av. De ska inte dömas; deras tid kommer i en framtida ”Väckarklocka.” Det finns alltid en modig Själ redo att ta deras plats, för den här processen kommer inte att förnekas.  DEN KOMMER ATT FULLBORDAS! DEN KOMMER ATT FRAMGÅNGSRIKT ÄGA RUM!
Den här Gudomliga Aktiveringen börjar växa i intensitet och snabbt smälta samman. De högre, mer kraftfulla Strålarna av transformation håller på att bombardera och fylla mänskligheten. Det är av avgörande betydelse att denna process börjar äga rum vi denna tidpunkt. Så inspirationen och det Gudomliga missnöjet, som många av er känner, beror på att ert Öde kallar: DET ÄR DAGS NU!
Så ha tålamod och låt er framtid utvecklas gradvis. Ni kommer att bli förvånade när allt börjar falla på plats. Ni har förtjänat den här Gudomliga dispensen. På grund av den strålglans ni nu projicerar ut över världen, har ni förtjänat den. Den tid som länge har förutsagts är här och ni kommer att segra. Ni är mycket älskade.
Jag är Ärkeängeln Michael
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...