Matthews Meddelande via Suzy Ward, 1 november 2022

 

Matthews Meddelande via Suzy Ward, 1 november 2022

1 november 2022

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, det här är Matthew. ”Shake, rattle and roll”beskriver på ett träffande sätt Jordens energifält av möjligheter, vilket är en reflektion av ljuskrafternas förstärkta aktivitet på planeten för att demontera resterna av Illuminatis globala nätverk.

De flesta av befolkningen har ingen aning om vad som är de underliggande händelser som orsakar dem stress och rädsla, och de vet inte att de har förmågan att förändra någonting.

En högt utvecklad själ, Arnold vid namn, talade nyligen om detta, och det är vårt stora nöje att dela hans ord

Jordens människor tror att de är maktlösa att förändra situationer som de ser som allvarliga eftersom de inte vet att sinnets kraft är gränslös. Den kunskapen har dolts för dem av mörkret som också har hållit dem fångade i årtusenden i bedrägeri, villfarelse, rädsla och strider.

Du anmälde dig frivilligt för att hjälpa dem att fly från den fällan och du är ivrig efter bevis på att ditt uppdrag verkligen bär frukt. Kära själar, snart har ni det. Mörkrets marionetter kommer att orsaka kaos under en kort period innan de accepterar att ljuskrafterna har besegrat dem.

Under den perioden kommer ångest och förvirring att vara utbredd, men när ljusets briljans – och din är en stor del av det – skiner genom det sjunkande dammet och uppenbarelser kommer fram, kommer Jordens människor att omfamna överflödet av kärleksenergi och sätta igång att förändra sin värld.

Ni har alla ljusvarelsers heder, tacksamhet och ovillkorliga kärlek i detta universum för era ovärderliga bidrag till Gaia och alla Jordens invånare.

Tack, Suzanne, för att du spelade in mina kommentarer, och tack, Matthew, för att du vänligt erbjöd dig att inkludera dem i ditt meddelande.

[Arnolds första meddelande och Matthews information om honom finns i meddelandet 16 september 2019 arkiverat på www.matthewbooks.com.]

Vi tackar dig, Arnold, för dina rörande försäkrande ord och kärleksfulla hyllning till ljusarbetare.

En annan indikation på effektiviteten av ert ljus, kära familj, är detta e-postmeddelande som liknar andra som min mamma får: ”Som pensionerad professor och ivrig läsare trodde jag att jag var ganska kunnig tills för några dagar sedan, när en före detta kollega skickade mig ditt nyhetsbrev. Det här är första gången jag har sett sådan information och jag kan inte sluta tänka på det. Jag är särskilt intresserad av att veta om ”uppvaknande”. Hur vet jag om jag ”vaknar”? Kommer det som en rush av upplysning eller i faser? Kommer jag att känna mig annorlunda känslomässigt?”

Vårt svar till den kära själen som skrev gäller varje själssökande, och tack vare ständigt stigande vibrationer ökar deras antal för varje dag. Enklast sagt är uppvaknande att gå in i högre dimensioner av andlig och medveten medvetenhet. För skribenten började processen med att överväga vår information istället för att avfärda den, men början kan komma på ett antal andra sätt.

Du kanske tvivlar på riktigheten av något i en nyhetssändning medan du tidigare inte ifrågasatte rapporter från den källan. Möjligen läser du något som är uppseendeväckande, men det låter sant, och du känner dig motiverad att lära dig mer om det ämnet. Kanske verkar någons perspektiv på en viktig fråga plötsligt mycket mer insiktsfull än du tidigare trott, och din syn verkar nu kortsiktig. Du kan komma över en metafysisk bok eller webbplats som väcker ditt intresse för att veta mer om vad som finns bortom de fem sinnena. Eller, kanske i ett lugnt ögonblick är lösningen till en förbryllande situation plötsligt klar, och du undrar vilken annan information som kan finnas i stillheten i ditt sinne.

Hur uppvaknandet än börjar, kommer du att känna dig upprymd av att tänka djupare och uppfatta situationer bredare. Du kommer att uppleva en känsla av Aha! såväl som ödmjukhet när du lär dig att lita på din intuition när det gäller att skilja sanning från lögn. Viljan att veta mer om dig själv och din värld börjar kännas naturlig, som om du har vänt runt ett hörn och är exalterad över att utforska nytt territorium.

När du befar denna väg av expanderande andlig och medveten medvetenhet kommer du att inse att du är en själ, inte en person som har en själ, och du valde att uppleva denna livstid på Jorden. Du kommer att lära dig om flera livstider i olika civilisationer i detta universum, och att du mellan inkarnationerna lever i en andevärld. Genom att lära dig om själskontrakt och avtal före födseln kommer du att förstå varför vissa relationer och omständigheter är fantastiska och andra är svåra.

Du kommer att lära dig att ljus och kärlek är samma energi, medvetenhet som kommer från Skaparen, kosmos högsta väsen, och det är den mäktigaste kraften som finns. I detta universum kommer energin från Gud, vilket namn du än kallar detta universums högsta varelse. Som en aspekt av Gud är du en unik, oberoende odödlig själ som är energetiskt förbunden med alla andra livsformer i hela detta universum och med Skaparen. Tillsammans med att se dig själv som en multidimensionell medlem av den universella familjen kommer du att lära dig om dina kraftfulla medfödda förmågor.

Varje steg längs denna upptäcktsväg kommer att framkalla en djup känsla av vördnad, uppfyllelse och tacksamhet för ny kunskap. Ändå är verkligheten av din upplevelse ännu mer djupgående – det har varit en process som är självupptäckt och det du har lärt dig är inte ny kunskap. Allt är känt på själsnivå, och genom att medvetet ta del av den väldigheten kommer du ihåg vad du redan vet.

Den universella attraktionslagen – lika attraherar lika – sammanför uppvaknande och uppvaknade själar. Denna koppling av likasinnade kommer att fortsätta tills det finns enhet i det kollektiva medvetandet och Jordens guldålder kan börja blomma i strålande allvar.

Att manifestera den sublima Tidsåldern kommer att innebära att man etablerar nya system, institutioner, policyer, metoder och attityder för att ersätta det gamla som inte längre tjänar något syfte. Under årtusenden har de sätt som bottnar i hårdhet, okunnighet, orättvisa, splittring, fördomar, ekonomisk ojämlikhet och stridighet gjort det möjligt för otaliga själar i detta universum att uppleva vad de valde för att slutföra karmiska lektioner i tredje densitet och uppnå balans så att de kunde utvecklas till fjärde densitet. Tiden för det närmar sig snabbt sitt slut på Jorden. Sedan kommer själar som vill slutföra 3D-karma att inkarnera i någon tredje densitetsvärld som erbjuder dem de omständigheter de behöver.

Övergången från gamla vägar till nya kommer att bli ett glädjefyllt, spännande äventyr för alla som väljer att gå i den riktningen. Ändå kanske vissa steg som banar väg till den vägen inte är lätta att acceptera, och vi tackar den känsliga själen som skrev om ett sådant steg.

”Jag skulle vilja veta hur själar på din station känner om att döma till döden människor som begår fruktansvärda brott istället för livstidsstraff i fängelse. Vad säger det om oss andligt och evolutionärt om vi sanktionerar ”lagligt” dödande trots att eftervärldens granskning kommer att bli strängt straff? Kan du berätta för mig varför rättegångar för vissa civila hålls i militärdomstolar istället för domstolar med en jury av jämnåriga? Kan du förklara varför Gud låter några av Sina barn bli farliga brottslingar och förlorade själar?”

Att några medlemmar av vår universella familj går vilse i den utsträckning som vissa har gjort är en djup sorg för oss alla på denna station. Men den känslan kan inte dröja sig kvar eftersom dess låga vibrationer skulle avbryta det kontinuerliga flödet av ljus som hjälper till att hålla universum i balans.

Mörkret i er värld kan inte släckas helt om personer som begått brott mot mänskligheten fängslas. Individer som planerade och genomförde ”pandemin”, är inblandade i sexhandel och pedofili, deltar i sataniska ritualer eller begår andra grymheter är mörkrets marionetter. Så länge de lever på Jorden kommer deras tankar och känslor att fortsätta generera de lägsta vibrationerna.

Vibrationer, höga och låga, är smittsamma. Det är lätt att se hur snabbt de höga vibbarna av glädje och skratt sprider sig. Spridningen av låga vibrationer blir märkbar först efter att det är för sent att vända dess destruktiva kurs. Det är därför de mörka krafterna kunde förinta civilisationer i andra världar och utplåna hela planeter. Det är därför den kraften två gånger kunde ta över uråldriga civilisationer i er värld och mycket senare skicka planeten att gå i spiral ner i djup tredje densitet. Gaia vill inte att det ska hända igen.

De civila vars rättegångar är i militärdomstolar är individer som begått ett eller flera av de ovan nämnda brotten. Med goda skäl ställs de inte inför straffrättsliga domstolar, där mutor, hot, lögner, strategiska förseningar, undanhållande av belastande bevis, falska anklagelser, tekniska detaljer som leder till avvisande av ärenden och förhandlingar om åtalseftergift är frekventa. Dessutom kan fällande domar överklagas. Inget av detta förekommer i militärdomstolar. När bevisen är överväldigande och obestridliga är domen och ett straff som passar brottet gällande. Allt hanteras lagligt, klokt och snabbt.

Vänligen tolka inte att vi tar upp dödsstraffet för individer som gör sig skyldiga till samvetslösa handlingar som vårt stöd för själar som dödar andra själar. Det är att vi förstår varför detta är nödvändigt i den här situationen. Att manifestera Jordens öde, hennes guldålder, kräver att allt mörker på planeten utrotas, och det kan inte åstadkommas om marionetter från de mörka krafterna – och de räknas till många tusen – fortsätter att avge de låga vibrationer som gör att krafternas inflytande inte bara kan vara kvar, utan sprida sig.

I förra månadens meddelande talade vi om kraften i att förlåta själar. Det vi sa i det meddelandet är särskilt relevant för de individer vi talar om idag.

Nu är livsrevisionsprocessen inte en ersättning eller ett substitut för ert samhälles lagliga prövningar, och det är ett missförstånd att granskningen är straff. Det är fysikens universella lag som hänför sig till konsekvenserna av en individs fria viljas handlingar och avsikter, en livslång ”film” som innehåller exakt samma känslor hos varje person vars liv den individen berörde. Många genomgångar är glada tillfällen som vördnadsfullt kan ses som den stora finalen av en snäll, omtänksam persons liv på Jorden. Så är inte fallet för individer som den kära själen som skrev syftar på.

Om Gud kunde förhindra något av hans barn från att bli avskyvärda brottslingar, skulle han säkert göra det. Men Han kan inte – Han är skyldig att hedra Skaparens gåva av fri vilja till varje själ i detta universum. Han är inte tillåten att ingripa ens när några av hans barn behandlar andra på ett samvetslöst sätt, startar krig eller ger sig ut på folkmord. Som ”en sammanslagning av varje själ i detta universum” – Hans ord – känner Han varje tanke och känner varje känsla, från glädje till sorg, från trygghet till rädsla, av alla sina barn, och han lider av samma fysiska smärta som de gör. För oss är det en ofattbar börda, men han bär den villigt eftersom hans kärlek till alla sina barn är ovillkorlig.

”Förlorade själar” är Skaparens område, källan till kärleksljusenergin i vilken alla själar i kosmos har sitt ursprung och den enda kraften som kan förklara en själ förlorad. Om den, efter en själs otaliga liv i mörker och kontinuerliga erbjudanden om ljuskrafters hjälp att bryta sig ur mörka krafters inflytande, fortfarande väljer vägen för illdåd, våld och rädsla, drar Skaparen själens energi tillbaka in i sig själv. När det händer, och det är extremt sällsynt, är det som om den själen aldrig funnits.

Nu, älskade bröder och systrar, avslutar vi vårt budskap med kärleken och upplyftandet i Arnolds ord: Ni erbjöd er frivilligt att hjälpa dem att fly från den fällan och ni är angelägna om bevis på att ert uppdrag verkligen bär frukt. Kära själar, snart har ni det. … Ni har alla ljusvarelsers heder, tacksamhet och ovillkorliga kärlek i detta universum för era ovärderliga bidrag till Gaia och alla Jordens invånare.

________________________________

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward

Please send questions and comments to suzy@matthewbooks.com

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...