Peggy Black och ‘teamet’, 20 september 2021

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/GrEcZyq-tmUy8f0uoGQDyGm8PN_4-FIiaHaA6c-N2I4rODpUUx9_eYmR4319XLUV0NMVirTcWUxPp9KaDK5Eu35p9ItmAsygVhrJPYIrJOLt7eZAZQ=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2011/09/Hathors.jpg

Peggy Black och ‘teamet’ ~ Det Stora Uppvaknandet

 

 

20 september 2021, via e-post

 

Vi är här och vi börjar med att dela med oss ​​om att mycket arbete behöver göras. Vi kommer också att säga att det görs mycket arbete över hela världen. Det finns de som vaknat och ser sig omkring med nya ögon. Det finns de som vaknar med rädsla och förvirring. Det finns sådana som är vakna och medvetna. Det finns sådana som är vakna och når ut till andra som är redo.

 

Vi bjuder in er och de lika er, Ljusa Varelser, för det är ert ljus, er energi, er utstrålning som företräder er. Det här är tider med stora förändringar och skiften på er planet. Detta finns på varje nivå och i varje steg. Ni kan märka eller känna det.

 

Ni kan observera all negativ energi som spolas upp för att transformeras. Denna negativa energi orsakar mycket bedrövelser, rädsla och oro. Den kommer fram i händelser runt om i er värld. Denna energi är svårast och mycket smärtsamt för de som är extremt empatiska och känsliga. Vet att er empati är en gåva. När ni känner dessa negativa och inskränkta energier, så är det er födslorätt och ert ansvar att förändra dem.

Kom ihåg att ni är sanna energimästare, ni är alkemister, här för att flytta och höja allt på denna planet och i denna begränsade dimension, till en högre frekvens av kärlek och nåd. Eftersom ni alltid är anslutna till allt och alla, så har ni kraft att bjuda in och se en annan verklighet.

 

Alla är mer medvetna om den totala anslutningen. Ert internet fungerar som ett exempel på kommunikation, som en energikommunikation från andra dimensioner.

 

Jorden är mycket lik reflektionen i den fysiska materien av de energetiska mönstren och de geometriska formerna som bärs av frekvenserna, vibrationerna genom dimensionerna. Tänk inte så mycket på dimensionerna i form av uppåtgående, utan mer som sammanlänkade, den ena i den andra, och var och en påverkar i sin tur den andra.

 

Det som händer i galaxen manifesteras på er planet. Det som händer på er planet (i form av energi från massmedvetandet), krusar sig och tas emot av galaxen. Allt är ett. Ni, som människor med kroppar, bär inom er en reflektion av stjärnorna, månen och solen. Ni bär en aspekt, en reflektion, ett interface med galaxen.

 

Kom ihåg att detta är ett spel av evolution, ett spel av medvetande, ett spel som gör att alla energetiska signaturer kan upplevas. Ni människor är som de mest sofistikerade, raffinerade, högutvecklade sonder som kan utformas. Ni är informationsinsamlare, ni upplever, känner och expanderar ständigt från det Gudomliga Sinnet. Planeten Jorden har varit en underbar förlängning av det Gudomliga Sinnet.

 

Människokroppen i samverkan med anden, samverkar med alla möjligheter, alla känslomässiga upplevelser, alla tankeformer i den otroliga resan och möjligheter som de i icke-fysisk form längtar efter få kunna delta i. Människokroppen tillsammans med anden har fantastiska förmågor, som inte ens har avslöjats förrän nu. Det finns de som dessa förmågor har varit mer synliga hos, och ni kallar dem avatarer, era gudomliga, era Kristusmedvetna varelser.

Alla människor har samma kopplingar, samma förmågor, samma egenskaper och samma program för att arbeta med energi och denna fysiska verklighet, på ett mer avancerat, medvetet, vaket sätt. Ni börjar inse att ni härstammar från stjärnorna. Ni är de som valts ut för att vara med i denna gruppupplevelse. Ni har transformerat andra planeter på tidslinjen.

 

Ni är mästare av energi, frekvens och vibration. Ni valdes ut för att få guldbiljetten för att vara närvarande och förankra verkligheten av det stora uppvaknandet.

 

Ert universum börjar med er. Allt utanför ert medvetande är en förlängning av er. Ni är Gudomliga Sinnen som hela tiden expanderar. Ni är en Gudomliga Skapare som lär er att skapa i en tät, begränsad dimension.

 

Målet är att förverkliga och aktivera de latenta förmågorna av att anpassa gruppens energi och gruppens sinnen till galaxen och till moder jord, allt i ett energetiskt flöde av trassliga verkligheter.

 

Energierna i det galaktiska centrat har erbjudit intensiva frekvenser för att väcka mänskligheten. Dessa energetiska infusioner erbjuder nya mönster och nedladdningar, minut för minut. Dessa höga aktiveringar och frekvenser ökar er gudomliga medvetenhet.

 

Fler och fler människor vaknar och inser att de är mer än sina fysiska kroppar och liv. De triggas till att öppna upp för sina egna fantastiska förmågor; de känner sin verkliga anslutning och enhet med alla. Många av er upplever er vara mer telepatiska, ni får vägledning i ert sinne och hjärta, som ni utan tvekan vet stämmer.

Många av er upplever stunder då ni försvinner och sedan skakas tillbaka till er fysiska form. Ofta har ni ett vagt minne om vart ni har rest, men ofta förblir det ett mysterium. Lita på oss, dessa kroppsupplevelser kommer att bli mer verkliga och ni kommer att kunna minnas var ni varit. Lita på processen.

 

Energimedvetandet i det Gudomliga Sinnet vibrerar, rör sig, skiftar och flödar genom allt.

 

Var och en är ansvarig för att väcka och inse sin del i detta energetiska flöde. Var och en är ansvarig för de tankar, känslor och handlingar som läggs fram i denna grid. Lägger ni dit rädsla, hat, kaos eller glädje, kärlek och frid. Ni själva väljer hela tiden vad ni sänder dit.

 

Öva på att bara sända dit ert bästa. Träna på att andas, gå, sova och interagera i glädje, kärlek och frid. Ni har våra välsignelser. Var fridfulla, Älskade ni.

Teamet

 

Översättning: Maggan

You may also like...