Ärkeängeln Mikael via Ailia Mira, 20:e september 2017

Ärkeängeln Mikael via Ailia Mira, 20:e september 2017

 

Hej Gudomliga Varelser,

Vi hälsar er med kärlek. Idag är vi så glada och förväntansfulla för att få tala med er om era tankesätt, och nu, vill vi be er att tänka på att det bästa sättet för att skapa era liv, och att engagera ljuset på bästa sätt, är genom att skapa villkoren för det i era sinnens områden.

Ni skapar er upplevelse genom ert sinne. Sinnet har kapaciteten att vara och uttrycka på många olika sätt. Tänk på sinnet som en kombination av er hjärna och er eviga medvetenhet. Det är så ni känner igen er upplevelse, och den upplevelse ni får, beror på hur ni skapar den i ert sinne eller i tankarna.

Anledningen till att detta bör göras avsiktligt, är att ert sinne kan ge er välbehag eller obehag. Ni har alla upplevt det. Ni har alla haft nätter när ni vaknat, är stressade över någonting och tankarna gör er tokiga. Ni bryr er mindre när ni känner er positiva än när ni känner er överväldigade, och det beror på upplevelser som baseras på era tankar, men allt detta ligger inom er kontroll.

Idag, vill vi prata om detta, eftersom ert sinne kan vara öppet och lysande eller blockerat och dystert. Era tankesätt utvecklas hela tiden och det gör ni helt själva, så ni kan forma det hur ni vill. Att skapa ett sinne som är lysande, öppet och tillgängligt för höga frekvenser, och upptäcka hur det är att leva så, gör att ni får veta vilka ni verkligen är. eraoflight.com

Kan sättet ni tänker på forma ert sinne? Tänk om det ni har ägnat er uppmärksamhet åt formar ert sinne? Tänk om det ni lagt er energi på, etablerades i ert sinne? Tänk om det ni slutar att uppmärksamma, bara försvinner ur sinnet, inte längre är aktivt eller närvarande? Ja, så fungerar det.

Ni skapar ert sinne, och ert sinne formar helt och hållet er upplevelse. Det finns två aspekter i detta som vi vill prata om. Det finns autopilotdelen som kommer utan ansträngning, och det finns den medvetna, avsiktliga delen, och vi vill ge er ett exempel på hur det kan vara till fördel för er, och vad ni kan göra för att forma båda delarna av sinnet, på sätt som höjer upp ert liv.

I morse såg Ailia en annons på Facebook. Den var om ett retreat med den Buddhistiska läraren Pema Chödrön som hon gillar, så hon tittade på videon, och i videon berättade Pema en mycket enkel historia. Det här är historien hon berättade.

Hon pratade om hur synsättet kan förändras, och vi vill gå vidare med det, så vi berättar den korta historien.

Ni vaknar i sängen inne i ett hus, det regnar, och eftersom ni är inne i huset, så hör ni ljudet av regnet på taket. Det är ett mycket vackert ljud, ni har nyss vaknat och ni hör regnet, och det fyller er med frid och glädje.

Då säger hon: ”Om ni har planer för att ha bröllop utomhus idag, skulle inte er respons då bli annorlunda?”

Ja, och det här är av betydelse. Om ni har planer för bröllop utomhus idag, och vaknar till ljudet av regn, så kan ni vara benägna att bli upprörda, olyckliga eller arga, och som Pema påpekade i videon, så upptäcker ni hur era tankar formas av hur ni känner.

Vi vill ta det här ytterligare ett steg. Självklart, i det här exemplet blev förhållningssättet i förhållande till det som var planerat för dagen, och det ni vaknade till blir en del av det som kommer att hända. Det är nu det blir väldigt intressant, och har att göra med tankesätt, för om ni är en person som har använt sådant sätt att tänka, och från det planerat att saker och ting går er väg. Om ni har byggt upp en positivt upphöjande kraft, kanske ni kan njuta av regnet, och förväntar er att det upphör innan bröllopet, och gör luften klar och frisk, och allt blir gnistrande och rent och vackert.

Förstår ni skillnaden? Om ni har känt och tänkt att livet inte går er väg, om ni har en nedåtgående spiral, och ni inte har utvecklat miljön i ert sinne, så kanske ni blir väldigt arga och kanske också använder den här upplevelsen som bränsle, för att vidareutveckla det olyckliga tankesättet genom att tänka, ”Åh jösses, en sak till som inte fungerar för mig.”

Känner ni skillnaden i momentumet som går vidare av er respons, och ser ni hur ert befintliga tillstånd automatiskt eller avsiktligt, kan komma in i spelet, hela tiden i er upplevelse? Självklart gör ni det, eftersom ni är smarta.

Ni förstår nu att endast ni själva kan skapa detta tillstånd i ert liv, och att ni gör det. Ni skapar tillståndet i sinnet genom tankesättet, dag ut och dag in. Ert tillstånd har att göra med er frekvens, och hur fokuserade ni är på ert tillstånd av anpassning, och ni kan ändra det. Ni kan ändra det. Ni kan ändra det när som helst.

Jag har ofta föreslagit att avbryta saker och att släppa det som händer, för att stoppa det som inte känns bra, och istället hitta något som ger er lite lättnad. Vi går vidare med detta nu genom att säga, att investera i ett positivt tankesätt, är bra för er.

När som helst under dagen kan ni påminna er om något bra, något positivt, något glädjande, något upplyftande. Varje gång ni gör det, tar ni fram ett fördelaktigt sätt av att använda er uppmärksamhet, och ni riktar ert fokus på sätt som skapar öppenhet i ert sinne, med ett omfattande, upphöjt uttryck.

Ert sinne kan vara ett tempel. Ert sinne kan vara ett tempel, ett vackert ljusfyllt rum där det gudomliga, högfrekventa ljuset flödar in, och när ert sinne fungerar så, känner ni er närda och hållna, älskade, stöttade, kontaktade, rika, fria.

Ert sinne kan vara denna fristad med oerhört stark kraft. Ert sinne är kapabelt till det. Ert sinne kan ge er känslan av trygghet och stabilitet. Ert sinne kan skapas på ett sätt som konsekvent höjer och inspirerar er. Det kan vara en källa till att ni kan känna er fantastiska, hela tiden, och ni kan uppnå det tillståndet, genom att investera i vårt sätt att tänka för att må bra.

Ert sinne kan vara er allierade, men som i alla relationer, trivs ert sinne när det behandlas med respekt. När ni respekterar och förstår er själs kraft, använder ni den för att skapa en miljö som är mottaglig och i samstämmighet, i resonans med förhöjda frekvenser, och ni gör det genom att tänka upphöjande tankar.

Ni hedrar er själva och ert sinne, genom att inte längre ge efter för lägre frekvensers tankesätt. Men de kanske dyker upp, och även om det verkar lätt och välbekant så vägrar ni tänka på det sättet, för när ni märker det så ändrar ni dem. Ni tar uppmärksamheten från dem. Ni vänder er i stället mot något som tjänar er lite mer, tankar som verkligen är hedrande och respektfulla. eraoflight.com

Det är visdom, kära vänner, och det innebär att älska sig själv. Det är att hedra sig själv, när ni använder det ni minns, och kunnandet från det bästa utförandet av er. Detta tar hand om ert sinne alldeles utmärkt, eftersom sinnet skapar er upplevelse, och tillståndet i ert sinne är av betydelse. Ni kan själva forma det på ett sätt som är mycket fördelaktigt, och det är en enorm gåva till alla andra, när ni respekterar och hedrar er själva på det sättet.

Självklart är ni fria att leva på vilket sätt ni än väljer, men vi känner oss säkra på att ni vill samverka med oss, och att ni också är intresserade av att finnas här som kanaler av klarhet, som strålar av ljus och glädje, av närvaro för fullbordan, kärlek, sammanhållning och tydlighet. Vi vet att ni vill ha ett underbart liv, och att ni längtar efter ännu bättre upplevelser.

Och, allt det kan hända. Allt är möjligt. Det är inte ens svårt. Det är inte ens svårt, oavsett var ni är, oavsett hur det går, oavsett hur det har gått, oavsett vad som redan har hänt, för det som händer sedan, beror på det som händer just nu.

Vad händer just nu i ert sinne, och hur ska ni ge sinnet näring idag? Hur kommer ni att förhålla er till ert sinne idag, när ni tänker på och förstå det vi delar med oss av nu?

Vilken typ av momentum ska ni åstadkomma? Vad ska ni skapa? Varje ögonblick är en nystart. Använd det så. Använd det så. Använd ert sinne för att uppmuntra och stödja er med positiva tankar. Förstå att ni är fria att välja vad ni vill tänka på, och vad ni lägger energin på.

Även när ni säger de mest enkla upphöjande sakerna till er själva, som ”hej, det här gör vi väldigt bra. Vi fortsätter. Vi gör så. ” Enbart det är så enkelt, men gör ert liv bättre och främjar ett positivt tankesätt. Det är verkligen så enkelt att leva, njuta och skapa ovillkorligt. Ljuset flödar på ert kommando, men ni måste begära det. Ni måste använda ert fokus av frihet.

Nu har ni lärt er det, ni kände det, och idag vill vi att ni förstår att ert sinne skapas av er själva, och när ni förstår att det inte bara handlar om nuet då ni tänker positiva tankar, utan förstår att ni skapar mönster och vanor som tjänar er, så gör ni livet så mycket lättare, eftersom det är så här saker förändras och förbättras, stort.

Föreställ er hur långt ni kan komma, när tankarna är avsiktligt positiva, uppmuntrande, hoppfulla och anpassade till det ni vill ha. OCH, de tankar som kommer via autopiloten börjar bli de nya ni etablerar och bygger upp, också genom positiva tankesätt.

Det är befriande, och det blir ett smart och klokt liv, som låter ert vackra sinne fungera, och tillåter er att skapa tankesätt som stabiliserar livet och gör det glädjefullt. Om ni aldrig har ansett att det här har behövt prioriteras tidigare, så ber vi er att göra det nu.

Vi är klara.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

»Källa – Kanal: Ailia Mira

Du gillar kanske också...