Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 29:e augusti

Teamet

När väl en människa stiger till den femte dimensionen och sammansmälter med sin själ, får de då inte omgående förmågan att skapa det de vill?

Och, blir inte pengar då irrelevanta?

Med andra ord, om vi är hungriga, kan vi då inte bara manifestera en smörgås? Och, är inte överflöd och rikedom då bara en tanke bort?

[Kollektivet] Ytterligare en utmärkt fråga!

Om fler Ljusarbetare skulle undersöka sina femdimensionella förmågor med att skapa från energi, avsikt, och tydlig visualisering, skulle vi höra mycket mindre om ”brist, förlust, och begränsning” på den här planeten!

För sanningen är den, att det inte finns någon brist. Det finns ingen förlust. Och det finns ingen begränsning. Ni har inom er samma kraft som har skapat hela världar.

Frågan blir då, är ni villiga att lära er hur ni kommer ihåg, gör anspråk, äger, och faktiskt använda dessa förmågor?

Är ni villiga att minnas och återigen leva ut er skapande kraft och kunskap?

Universum, som ni utan tvivel känner till, är inte er förälder, er chef, er makthavare, er uppdragsgivare eller er domare.

Universum är ni. Det är er partner, er vän, er bästa kollega och kamratliga skaparkraft. Och det väntar på att ni ska visa hur kraftfulla ni är.

Ni talar om någon som stiger upp till den femte dimensionen, men vi försäkrar er om, att ni inte flyttar in i den femte dimensionen, utan ni blir femdimensionella, och kommer in genom en födelseprocess med hela den femdimensionella Jorden runt omkring er. Det är stor skillnad mellan det första och det andra påståendet.

I det första påståendet presenteras den femte dimensionen som något ni reser till, eller en dag, vaknar upp i och hittar er själva boendes. Det andra påståendet säger att ni blir en femdimensionell varelse.

Dessa varelser besöker de lägre dimensionerna (den tredje är en av de lägsta) hela tiden. Ni ser dem inte när de gör det, eftersom de består av sådana höga och raffinerade vibrationer. Ögat kan i allmänhet inte ta in dem, om de inte bär en tredimensionell ”dräkt” som gör dem lättare att upptäcka, och många gör det – för att leverera meddelanden, för att underlätta med kärlek eller helt enkelt för att uppleva en lägre dimension en stund, för sin egen förståelse och inlärning.

Ni reser också genom dimensionerna. Era nuvarande jordliv består av sådan forskning, och denna typ av multidimensionella och interdimensionella resor är inget nytt för er.

Ni reser till högre dimensioner i meditativa tillstånd, och under nattsömnen när ni ”besöker” era
själsfamiljer och tvillingflammor, för att glädjefullt ansluta och arbeta med era själars uppdrag tillsammans. Vi säger ”besöker” inom citationstecken, eftersom det egentligen inte är ett besök – ni har faktiskt aldrig lämnat dem.

Detta beror på att delar av era medvetanden ständigt befinner sig i de högre dimensionerna. Era högre själv skickar alltid ljus och information till era Jordiska själv, som hjälp för att uppgradera era DNA, och stödja era Ljuskroppars utveckling, genom att helt enkelt skicka komfort, bistånd, visdom och högre Kärlek. Det är helt enkelt så, att under sömnen, är större delar av era medvetanden fria att stiga till högre höjder.

Detta är anledningen till att nära och kära, både de som har lämnat jorden, och de som fortfarande finns här, kan tala med er om viktiga saker, eller helt enkelt besöker er på natten, i vad som kan tyckas vara drömmar. (Det är mycket mer än så.)

Och det är därför, då ni vaknar vissa morgnar, och det uppstår en känsla av att ni just har återvänt från en lång resa, eller just återvänt till kroppen – till er del av världen, eller till Jorden generellt. Eller att ni för en stund sedan befann er i djup meditation eller i konversation med någon eller några med högre energi.

Inget av detta är inbillning. Ni blir allt mer femdimensionella för varje ögonblick -processen finns redan. Och då, håller era femdimensionella förmågor redan på att bli uppenbara för er. Att bara undra vad era femdimensionella själv är kapabla till, är en tydlig indikation på att ni kliver in i det nya livet, flyttar in i den högre frekvensen eller ”verkligheten” som Jordens folk kallar det.

Och så skulle vi vilja säga, vidta nödvändiga åtgärder från där ni nu befinner er, och till det ögonblick då ni manifesterar ”ögonblickligen”! För många, kommer detta att kräva manifestationsförmågor som går högre upp än de i den femte dimensionen. Fast ändå, ja – detta är möjligt.

Och då frågar vi er, Är ni villiga att lära er?

Ni kommer, helt förståeligt att säga, ”Jag är, faktiskt, inte medlem av Jedi-Akademien! Jag har inte fördelarna av att ha lärt mig tekniker för att kunna arbeta med Kraften (Källan) som de som arbetar med manifestationsmästare! Hur skulle jag ens kunna börja? ”

Och vi skulle svara, att om ni ens ställt den frågan, så har ni tagit det första steget.

Er röst och era ord är en del av er medskaparutrustning, och måste behandlas med så mycket omsorg och respekt, som ni visar heliga föremål eller kraftfulla vapen.

Förstå flera saker: era röster är kraftfulla källor av skapelsen, liksom era tankar. Era ord – i synnerhet de som ni skriver ner eller åtar er att memorera och säga dagligen, oavsett om ni läser eller reciterar, är ett kraftfullt verktyg som ingen Jedi någonsin skulle underskatta.

Och så, tänk på hädanefter, att er röst och era ord, varje fras, varje mening, hur ofarliga och vardagliga de än kan verka – är en del av er medskaparutrustning.

De måste behandlas lika noggrant, vördnadsfullt och med så mycket respekt och omsorg som ni har lärt er att visa heliga föremål eller kraftfulla vapen.

Och naturligtvis kan ord användas både för strid och heliga ritualer. Men överväg ett ännu högre användande – det av medskapande. För det ni säger går ut i rymden – levande energisubstans som omger er, går igenom er och allt i Universum, hela tiden.

Detta är den stora Rådande Intelligensen, Existerande och Förstådd. Och era ord flödar ut i det, med syfte att manifesteras utåt på något sätt, vare sig dolt eller uppenbart.

Manifesterar sig allt vi säger eller skriver, frågar ni? Och vi svarar, på ett eller annat sätt, ja, det gör det.
Det som ni riktar kraftfullt, med avsikt och känslor, manifesteras allt snabbare, märkbart och i större omfång, än det som ni talar om utan känslor, utan att lägga vikt vid, utan intresse, utan åtföljande visualisering eller förväntningar på manifestering.

Ja, manifestationer förekommer, men kan kanske inte bli synliga hos er, utan förblir i den energetiska formen tills ni åter uppmanar det att ske. Eller så uppenbaras det så otydligt, att ni inte förstår kopplingen, mellan era ord och era uttryck i ”den yttre verkligheten.”

Återigen använder vi citationstecken runt ”den yttre verkligheten” eftersom denna fras har fått en stark betydelse hos er – det yttersta beviset som forskare använder sig av under en studie eller ett experiment, för att bevisa att vissa åtgärder har gett märkbara resultat.

Men vi försäkrar er (och ni känner redan till det) att manifestationer inte behöver vara fysiska för att vara ”verkliga”.

Ni vet intuitivt, till exempel när ni har påverkat andras liv till det bättre. En bild av dem kommer att dyka upp inom er – de kanske ler och tackar från hjärtat.

Inga ord, bara en bild som ni förstår betydelsen av. Det verkar inte finnas någon ”yttre verklighet” inblandad. De är inte nära er. Ändå är upplevelsen – manifestationen – mycket verklig.

Detta är en anledning till varför era själar eller högre själv undanhåller vissa ”yttre manifestationer” för er – som pengar och andra former av överflöd, som ni kan se, höra eller röra vid.

Ni kom hit för att förstå vilken typ av energi och skapande som kommer från en desperat och smal synvinkel, från den tredimensionella människan. Och det första steget av förståelsen är att inse att allt är verkligt, allt är levande – både det ni ser, och det ni inte ser. . .

 

Översättning Margareta Jonåker

 

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and link to http://carolineoceanaryan.com/new-book-abundance-for-all/.
Thank you.

 

Du gillar kanske också...