GESARA/GCR Uppdatering, 2 november, 2016

Reval-22

”Nåd: Den heta nya industrin”

GESARA Uppdatering

onsdag

2 november, 2016

 

Aloha Quixoter,

 

Vi kl. 20.00 onsdag kväll så hade mer än $1 nonillion i likvida guld backade digitala fonder tagits emot för att med råge hydrera det Nordamerikanska banksystemet.

Banktransfereringar i storleksordningen av hundratals octillioner skickas nu från Asien till Amerika / Kanada / Mexiko, sedan till centralbanker och till slut till växlingsbanker för att skapa konton på gatunivå (allmänheten).

Totalt ca en septendecillon (54 nollor) är förväntat att frisläppas in den globala ekonomin innan starten på det nya året. Tack ”Farfar”! Så ödmjuk. Så tacksam. Så uppspänd. Så ansvarsfull. Så redo.

Vet att denna enorma ”inväxlingspool” sattes i spel för att täcka alla ”huvudbok till huvudbok” transfereringar, för alla valutainlösningar och växlingar, till vilket belopp som helst och var som helst i Nordamerika. Dessutom alla statliga skulder, bostadslån, bil betalningar, studielån, medicinska utgifter, skatteskulder, etc…

Det ger också fiskal tilltro till den transaktionnella logiken bakom hur 2008/2009 individuellt försummade ZIM tillgångarna, en del tryckta i hundratals trillioner, kan och kommer att bli ”registrerade” oberoende av den privat förhandlade kursen mellan an klient och deras inlösen/inväxlingsbank.

Det visar att det verkligen finns så mycket pengar i världen trots de som antingen går under från vikten av så mycket av oändliga välsignelser eller medvetet försökte att lura och reducera mänsklighetens utlovade arv.

I vilket fall som helst så kommer det mesta om inte allt från de kinesiska Äldres Humanitära Monetära Auktoritet (AIIB) som har skyddat och nu representerar frisläppandet av alla Globala Matrix Konton vilka är reserverade för mänsklighetens återuppståndelse vid ett visst framtid datum.

Nå, denna tid är Nu och vi lever för att både bevittna och sköta mänsklighetens godartade nya rikedom. Det är anledningen till att vi kallas ”De Utvalda” utav bankerna… för det är vad vi är…tack för den stora och enorma Guds-nåd.

Och nu när GESRA införs med tvång tidigt måndag morgon via 209 suveräna nationer som är församlade vid FN, så tillåts legalt de Globala Matrix Kontona att frisläppas för distribution enligt både internationell och universal lag.

Detta betyder att mänskligheten har frigjorts från all förgången, nuvarande och framtida finansiellt förslavande och förtryck. Det betyder också att fattigdom, hemlöshet, hunger, krig, ocker och sjukdomar inte längre är nödvändiga element tillhörande det mänskliga förhållandet. Avfärdat.

Och personligen är ni nu fria att frodas igen istället för att tvingas överleva via bedrägliga ekonomier förstärkt av korrupta politiker, media, militärt stött vapen. Tänk på detta i kanske 17 sekonder i tysthet. Jag lovar att den galaktiska tyngden av vad som händer nu helt kommer att absorbera er.

När denna sanning nu är avslöjad så är det daga att välja: Övergå från att bara tro på Gud till vetskap och tjänande av Akua ovillkorligt – först genom personligt själsöverlämnande och sedan genom eviga handlingar av tjänst till andra, eller lämna jorden i er nuvarande form och återgå till tre centralsolar för att omstöpas.

Detta är var och ens alternativ. Därför ber vi konstant att ni överlämnar er själva till Gud.

Om vi ser framåt så är det enda alternativet att tjäna Gud genom att applicera nåd – den heta nya industrin – varje dag och i evighet.

Så är det.

Skrivet med gudomlig kärlek och sanning som finns i hjärtat av Yeshua Ben Yosef.

 

 

Numeriska referenser:

Octillion – 27 nollor

(1 000 000 000 000 000 000 000 000 000)

 

Nonillion – 30 nollor

(1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000)

Septendecillion – 54 nollor

(1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000)

 

 

 

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...