Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 28 februari, 2017

 

9 lx, 17 Zac, 13 Caban

Dratzo! Nutidens skräck blir alltmer uppenbar. De som länge har bekämpat och besegrat de mörka och deras skenbart ständigt närvarande underhuggare, är beredda på att leverera en mycket ledsam överraskning. De mörkas slagseghet är redo att bli upptäckt och avslöjad. Denna sfär är redo för sitt allra största krossande slag. Ljuset har från början känt till att det var nödvändigt att ta till en speciell strategi för att helt och hållet kunna säkerställa sin fullständiga seger. Denna triumfens tid står för dörren. I detta måste de mörka helt och hållet överrumplas. För länge sedan sände Himlen ut Ljusets krigare med ett enda mål. Det var att få de mörka att få känna att de faktiskt kontrollerade denna mest heliga plats. Denna plan har nu kläckts och man har tagit kål på de mörkas underhuggare! Dessa värdelösa entiteter måste befinna sig i chocktillstånd när de hjälplöst får ge sig av. Det är dags att överlämna befälet till dem som är av Ljuset. Dags att införa det utlovade ögonblicket för frihet. Dags att få ett slut på de mörka övertygelser som tillät hat och separation att få styra er. Dags att få leva i Värdighet och Kärlek. Det är det heliga ögonblicket då livets enhet ska knuffas fram till förgrunden. Låt allt detta ske!

Nu är vi på väg till att få avsluta det som Ljuset påbörjade för 13.000 år sedan. De mörka fick sitt tillfälliga ögonblick och de löstes snabbt upp till arrogans och tyranni. Denna malplacerade ordning är nu över. De sista tillstymmelserna av den blir till något som dåliga drömmar är gjorda av. Vi rör oss med glädje framåt på ett meningsfullt sätt, för att säkerställa att mörkret är borta. Atlanterna och deras likar fick styra alldeles för länge. De mörka började tycka att Himlens påbud skulle slås tillbaka med renodlat framhärdande. Detta har visat sig vara felaktigt. Det var faktiskt denna märkliga taktik som visade sig bli deras största svaghet. Underbart att det nu är för sent. Vi har kommit som Änglar om Natten och valt bort alla som i hög grad har trott på styrkan i sina djupa och råa tankar. Det kommer att bli en händelse som kommer plötsligt och som tar kål på alla som har haft en önskan om att fördröja det oundvikliga. Det kommer att bli ett ögonblick då den nya tiden kan inledas. Det kommer även att bli så att alla äntligen bara kan finnas till och acceptera detta storslagna triumfens ögonblick!

Kära Vänner, var ett i denna gudomliga tid av seger. De mörka får känna att de har hamrat fram en skepnad av sin gamla verklighet. Den är faktiskt bara en hägring. De gamla sätten är för alltid förbi och likt en ordspråksmässig ’Humpty Dumpty’ kan de aldrig mer bli sammanfogade. Det tog alltför lång tid för de mörka att klura ut allt detta. Nu är de tvungna att möta sitt frånfälle med ett antal lärdomar som de har lärt sig och med en ny, vänligare attityd. På det sättet kan de börja inse sina grundläggande brister och vara redo att se att man måste bli en barmhärtig del av den nya verkligheten, en verklighet som till brädden är fylld av Kärlek och Ljus. Det är i denna tid som uråldriga Lemurien kan återvända till de gudomliga målen av att vara Gaias högst utlovade gudomliga väktare. I denna heliga sfär ska ni tillrättalägga det som Atlanterna så fullständigt kullkastade. Det kommer verkligen att bli mänsklighetens ”andra chans”. Det kommer också att ske att detta speciella solsystem kan uppnå de förhållanden som i så hög grad blev utlovade av de uråldriga.

Er nya värld kommer att kännetecknas av ett helt överflöd av nya saker. Den blir fylld av Kärlek och Ljus. Dualitetens lärdomar får ge vika för en mild enhet. Gamla tyrannier kommer att ersättas med nya fröjder. Denna gudomliga sfär blir en där döden och dess följder inte längre står att finna. Det blir ett land av helig enhet och suveräna fröjder. Krigen avskaffas och gamla mörka känslor utrotas. Det blir ett land där en gudomlig mänsklighet kan bo och leva på en fantastisk plats av uppfyllda drömmar. Vi föddes i ett sådant land. Vi kommer hit för att ge er detta. Även ni har under många nätter drömt om denna underbara plats. Men de är inga drömmar, utan en sann, framtida verklighet! Dess under ger oss våra naturliga personligheter. Det är något som vi ämnar ge tillbaka till er. Denna sfär är komplett med ett specifikt galaktiskt samhälle och dess heliga lagar, för att kunna visa er hur dessa under fungerar! Vårt gudomliga syfte är att manifestera detta snarast möjligt och leverera allt detta till er, inklusive dess underbara teknologi.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer under denna högst storartade dag för att få fira det nya medvetandets inflöde. Varje dag ger ’Spirit’ oss en ny gåva. Denna gåva symboliserar de nya energierna och de heliga vibrationerna från Himlen. Det är meningen att vi barmhärtigt ska ta detta Himlens gudomliga budskap till de nya vibrationerna. De möjliggör för oss att kunna acceptera våra dolda gudomligheter och lär oss acceptera allt som i sanning låter oss förnimma detta, i varje aspekt som är en växande del inom våra essenser. Det är de nya energierna som är den enkla nyckeln till vår andliga tillväxt. Mänskligheten har inte varit så välsignad som fram till denna stund. Ni är ett folk vars syfte behöver bli förstått på ett enklare sätt. Många av er förblir motsträviga inom era sätt att vara och fortsätter förkasta det som Himlen nu gör för att låta er acceptera varje välsignelse. Men ni håller på lär er att släppa taget om era gamla uppfattningar och ser vad Himlen har att erbjuda er. Vi är högst tacksamma för många färska förändringar. Halleluja! Halleluja!

Dessa kungörelser transformerar riket på jordens yta. Alla sätt på vilka ni reagerar på dessa heliga påbud hjälper till att ge er en fortlöpande uppsättning specifika välsignelser. Välsignelserna hjälper till att förändra ett antal betydande omdisponeringar som bevarar Livet på Gaia. Det har gjort oss nedslagna att med missnöje få se på när ekosystemen av alla slag verkade vara på väg att till omfattande och oönskad grad bli utrotade. Detta skräckscenario håller nu på att avstyras, med hjälp av det underbara sätt, på vilket ni snabbt håller på att förändras. Många av er får känna en djup lättnad, i och med att ni håller på att inse vad ni behöver göra för att vända på mycket av det som har inträffat bara under de senaste femtio åren. Återigen finns det inom er en kollektiv och snabbt vaknande variant av hopp. Nu förefaller ni vara redo för att kunna frambringa en mer human form av varsam växelverkan med er omgivning. Denna har sakta vuxit fram när ni tar till er nya perspektiv gällande er relation med naturen.

För att göra en enkel sammanfattning, så visar ni oss i snabb takt er djupa oro för denna planet, er strålande hemvärld. Nyligen föreföll det som om ni fullständigt befann er i linje med de skamliga mörka och ökända mänskliga förstörarna inom denna sfär. Det verkade som om ni på något sätt bara var några olyckliga ögonblick ifrån ett gemensamt utplånande av allt liv i Gaias yt-värld. Vi accepterar med allra största tacksamhet denna underbara helomvändning. Vår innersta önskan är att detta fortlöper och att det når ännu högre proportioner, när ni tar er ännu närmare er tidpunkt för ert fulla medvetande. Denna process är ytterligare ett bevis på hur era nya uppfattningar positivt påverkar denna sfär. Vi förväntar oss att våra rymdbröders mentorer ska göra en rad storslagna intryck på er. ’Hell till de kommande tiderna’ och till det som ’Spirit’ nu skapar för er. Var uppmärksamma på hur ni transformeras och var redo att få ta emot både er yt-värld och den intill liggande sfären Agartha! Hosanna! Hosanna!

Idag har vi fortsatt med vår veckorapportering som förklarar förändringarna inom er yt-värld. Ni står på randen till händelser som kommer att ge er frihet, överflöd, suveränitet och en återgång till fullt medvetande. Kära Ni, var medvetna om att Himlens oräkneliga förråd och oändliga välstånd verkligen är era! Så må det bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett! och Var i Glädje!)

 

The Galactic Federation of Light via Sheldan Nidle, February 28th, 2017

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...