Mike Quinsey – Kanalisering av Högre Jag – 7 Juli 2017

Mike Quinsey – Kanalisering av Högre Jag – 7 Juli 2017

 

Det är stunder när sanning inte längre kan bli gömd utav diverse länder som är involverade i utforskningen av Antarktis. Väldigt mycket har blivit upptäckt under isen, de skulle helst inte vilja att någon visste om det, dock är storslagenheten av dessa upptäckter omöjliga att hålla i hemlighet. Mänskligheten förtjänar att veta sanningen av de förflutna och den korrekta versionen av historien. Problemet är att alla länder försöker få övertag emot varandra genom att hålla deras upptäcker för dess själva. Det skulle vara spännande för er att lära om ert riktiga förflutna som många människor skulle finna svårt att tro för det skulle klassas som fiktion.

Sanningen är en ovanlig företeelse inom diverse regeringar av världen, men det kommer att förändras när de blir ansvariga för deras handlingar. Historien håller på att bli utvecklad, den tar er längre tillbaka än den sista istiden och det kommer visa avancerade civilisationer av denna tidsperiod. Ni lever i Mörka Tider och ni har bara gjort stora framsteg på grund av utomjordisk teknologi. Dock är allt inte försummat när det kommer till avanceringen av er civilisation som går mot en punkt ni borde ha uppnått, eftersom många teknologier och nya uppfinningar är redo att bli given till er vid det tidigaste tillfälle. De kommer att ge er ett stort steg framåt i vad som kommer bli den Nya Tiden.

Ni alla som inkarnerade på jorden visste att ni skulle bli testade men även visste ni att det skulle tjäna er, med stora avanceringar som resulterar i ett liv i frid och njutning. Det är som man må säga ”binder upp de lösa ändarna”(tying up the loose ends) från ett av de mörkaste perioderna i människans historia som kommer inte ha något rum i framtiden, det är nödvändigt att rena de gamla vibrationerna för att göra väg för det nya. Som individer kan ni göra skillnad genom att hålla er vibration så att den inte blir påverkad av saker och ting som pågår runt omkring er. Er närvaro kommer hjälpa att upplyfta andra som är omedvetna varför det inte är upplösning i deras liv. För vissa människor för förändringar med sig rädsla som resulterar i konsekvenser som attraherar lägre vibrationer.

Var lugn för ni är alltid beskyddade av era guider, men de har respekt för eran fria vilja, även fast de kommer göra vad de kan för föra er i rätt riktning. Ibland måste de lämna det till er när problem uppstår, det kan vara för karma anledning som är er plats att reda ut. Dock, i de flesta situationer kan de hjälpa er jämsides och jobba med er för att uppnå de mest önskvärda resultat. Ni har säkert hört orden ”vad ni gör mot andra gör ni mot er själv” och det förklaras genom attraktionslagen. Varje handling är det en verkan och det kallas karma. Det kan vara positiv eller negativ det spelar ingen roll, så var varsam vad ni gör med era utforskningskamrater.

Utan en livsplan skulle saker och ting vara meningslöst och det skulle inte finnas något att sikta sig in på, och det är så varje själ har en plan som finns där innan inkarnation tar plats. De flesta själar tror att de skapar deras egen livsväg, men det är förberett för ni upplever det som ni menade. Ni alla letar efter själväxt mot den tid då ni kan avsluta er resa i de lägre dimensionerna. Väldigt få religiösa lär ut sanning om reinkarnation, även borde ni bli upplysta om behovet att höja era vibrationer igenom varje liv ni har på Jorden, eftersom ni kan inte gå igenom de högre dimensionerna tills ni uppnår högre nivåer av vibration. Det är därför som markeringen är att sätta all ansträngning i ett livsarbete att stiga upp.

Livet kan vara väldigt svårt beroende på hur mycket ni har att lära. När de mest betydande händelserna händer är det viktigt att ni försöker förstå vilka lektioner som är menade att läras, eftersom de är extremt viktiga för framtiden. Om ni verkligen hanterar dem är det ingen anledning varför de måste återupplevas, även om ni skulle misslyckas så diskuteras anledningen och när den möjligheten kommer in igen är ni mer förberedda att hantera den. Även hur mycket en själ faller nedåt är det alltid möjligheter att komma tillbaka och många högre väsen kommer ge all hjälp. Målet är att varje själ ska växa i medvetande så de kan lyftas upp i vibrationer och stiga upp, så ge aldrig upp och vet att hjälpen är alltid där för er. Ibland måste hjälpen bli begärd för att hedra eran fria vilja.

Kom ihåg att ni kommer få vad ni behöver för att fullfölja eran livsplan, och det måhända inte vara vad ni vill. Var medveten att händelser kommer komma in i ert live när de blir behövda för att säkerställa att ni har varje möjlighet att göra framsteg. Om ni missar första gången kommer ni alltid få mer möjligheter att lyckas. Vet också att era tankar och handlingar attraherar energier så ni måste vara vaksamma emot lösa/lata tankar. Försök att projicera rena och positiva tankar hela tiden och önska inte skada mot någon annan själ. Varje själs karma kommer säkerställa att de står för deras negativitet och lär sig en lektion utav det.

När samhällen först var formad var det en början av samarbete mellan personer från olika områden och även länder. Det hände när det skulle göra stor nytta genom att dra samman människor tillsammans och dela med sig av kunskap och förmågor. Det var ett stort steg framåt som växte fort och till slut ledde till att städer formades. Idag har ni stora städer som tjänar folket väl, dock som nya idéer uttrycks är det uppenbart att folket är vid ett vägskäl. De gamla sättet kommer inte möta människor behov, och även den nya förändringen verkar gå bortom regeringars förmågor. Den är byggd utav ekonomiska system som inte är upp till meningen som behövs, och livet har stannat utan någon slags väg att gå emot.

Förändringar behövs, men var är människorna som kan förstå vad som behövs och har förmågan att få saker gjorda. När situationerna fortsätter i ett kaotisk tillstånd kommer förändring inte hända tills de rätta personer med insikt och målmedvetenhet kommer fram. Även så mycket håller på att göras på en liten skala utav många individer och de kommer visa vägen för plötslig förändring i era omständigheter. Detta är en tid när de som kommer leda er behöver ta modiga steg framåt och ta i akt av ett nytt sätt att leva. Ni behöver vägledning och ledarskap av den rätta sorten som kommer göra händelser möjliga på Jorden. Det är planerat, och mycket snart kommer det komma många förändringar som för er i en ny ålder.

Det är mycket jobb att göra och när mänskligheten märker att det finns en plan att lyftas upp, en otrolig period av samarbete kommer starta utan närvaron av de som vill förstöra era prestationer och förhindra förändring. De välgörande förändringar håller redan på att diskuteras och med rätta personer i ledning så kommer saker och ting starta. Tidsanpassningen beror på många faktorer men var lugna, förändringarna är absolut nödvändiga och det kommer att komma oavsett ansträngningar att stoppa det.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag och bär med sig energier av Ljus och Kärlek.

Mike Quinsey

 

 

 

Översättare: Jonas Finn Larsson

You may also like...