Ärkeänglarna – Be Om Direkt Gudomlig Vägledning, 30 december, 2023

Be om direkt Gudomlig vägledning!
Jahn J Kassl 2023-12-30
Guds kärlek till människorna.
Guds kärlek till människorna är obegränsad! Ingen är förlorad, ingen är glömd i slutet av sina dagar! Varje liv är hedrat och tryggt i HANS kärlek.
Man lägger ofta inte tillräckligt stor vikt vid denna sanning. Istället för att leva med GUD och be om GUDs direkta vägledning, förkastar många människor denna tanke.
Vill du bemästra ditt liv själv så att du kan kalla dig mästare? Är det så?
Sanningen är att ingen människa uppnår mästarskapet själv. Varje mästarskap kan endast uppnås med GUD. Det är dina steg som betyder något, det är du som går vägen, det är du som måste samla kraft och energi så att ditt öde kan uppfyllas. Men du är alltid hos GUD.
Ingen människa har någonsin avslutat sin mästarexamen ensam, eller stigit upp till himlen genom sina egna ensamma ansträngningar.
Framför allt behöver din andliga utveckling GUDs vägledning och närvaro mitt i ditt liv.
Vad innebär ett mästarskap?
Vad innebär ett mästarskap? Det innebär att ha känt igen sig själv och accepterat sin roll i detta kosmiska spel. En sann mästare förstår, en sann mästare vet, en verklig mästare accepterar. Öppna ditt medvetande så att GUD kan komma in. Ge dig själv kraft att ingå förbund med GUD.
Lev i enhet med GUD och ge upp rollen som den ensamma kämpen!
Människans medvetande gör verkliga språng under denna tid. Mycket av det som gällde fram till idag förkastas nu. Enhetens anda vinner mark – andan av människans enhet med GUD – fler och fler människor blir nu medvetna om detta.
Band utan smärta
Fler och fler människor inser att de inte behöver ta itu med någonting i livet själva och att andlig tillväxt kan ske även utan traumatiserande smärtupplevelser. Denna inre mognadsprocess äger rum hos fler och fler människor idag. Tro som har format tidigare epoker ifrågasätts och överges.
Kärnan är: Människor som strävar efter mästarskap på denna Jord har insett att endast i enhet med GUD kan livet ges mening, betydelse och uppfyllelse.
Separationen från GUD är övervunnen och sanna milstolpar i andlig utveckling är resultatet:
• Om du trodde att du hade kontroll över ditt liv hade du fel.
• Om du trodde att bara du själv var skaparen och designern av ditt liv, då hade du fel.
• Om du trodde att manifestation bara sker på ditt eget initiativ och genom din egen kraft, då var du långt ifrån sanningen.
Allt som finns är genom GUD, sker genom GUD och har sitt ursprung i GUD.
Att omfamna denna sanning innebär att släppa taget – och tar omedelbart bort all press från ditt liv. Förväntningarna som du har på dig själv lyfts, och du kan äntligen leva fritt och bekymmerslöst.
Att göra det bästa – med bästa samvete och med alla möjliga ansträngningar – allt annat var, är och förblir GUDs sak.
Att internalisera detta, acceptera det och låta GUD ta hand om de stora sakerna i ditt liv såväl som detaljerna, är vad en levande relation med GUD handlar om.
GUD och problem
För GUD finns det inga stora eller små problem. GUD ser på allt som finns på samma sätt och HANS händer ingriper där de behövs. GUD är din allierade inte bara när du inte längre vet vad du ska göra eller kan fortsätta, utan långt innan det kommer GUD mot dig med utsträckta armar.
Denna direkta och eviga vägledning från GUD är din förstfödslorätt – tänk om du har glömt den? I detta meddelande påminns du om det.
Tron på att du måste forma ditt eget öde, bära det och uthärda det, och tron ​​att GUD bara går in i skedet av ditt liv när du misslyckas eller hotar att gå sönder på grund av verkligheten är en falsk tro. Om det är för sent, älskade, är det inte för att GUD inte finns, utan för att GUD inte fanns i ditt liv!
Så be GUD komma in i ditt liv! GUD finns där och GUD väntar inte tills du har passerat genom tårarnas dal! GUD låter det inte hända, men du brukar göra det – varför, älskade människa? Varför är GUD frånvarande från ditt liv ens för en sekund?
Inse detta misstag! Lev och mogna med GUD – tillväxt utan smärta, upplysning långt ifrån lidande. Detta innebär att uppnå mästarskap – med, genom och i GUD.
Den mest direkta vägen till perfektion är vägen med GUD.
Ärkeänglarna

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *