Moder och Fader Gud via Galaxygirl, 19 januari, 2020

En Dröm, Moder och Fader Gud

via Galaxygirl

den 19 januari, 2020

 

Jag drömde att jag såg tolv kvinnor av många raser som satt i två rader, en rad med sex av dem och under dessa ytterligare en rad. De var alla hög-gravida och de bar långa enkla dräkter i matt rosa färg. De satt på vita lådor som innehöll en regnbåge. Jag kunde se att deras gravida mage var Jorden. Den andra raden hade två tomma sittplatser där dam nr 9 och 10 skulle sitta. De gned sina magar, de log men kände sig lite obekväma.

Barn, detta är er Moder Gud som talar. Ni alla genomgår födslovåndorna på ert eget sätt. Många har varit obarmhärtigt sjuka med en eller annan åkomma. Andra har haft kronisk smärta. Ni står i färd med att transmutera Gaias smärta samt kollektivets smärta. Ni ställde frivilligt upp för detta och det är en välbehövlig osjälvisk gärning som ni utför och det tackar jag er för. De gravida kvinnorna hör till det gudomliga femininas olika raser som nu har aktiverats. Det gudomliga feminina är fullt havande i detta nu och föder fram en ny verklighet. Det faktum att denna (kanal) såg de olika tidsströmmarna i detta skeende är av stor betydelse, för man har hoppat över flera mycket kraftfulla tidsströmmar som hade haft potentiellt negativa utgångar (tomrummen). Er Fader och jag har arbetat dag och natt, ögonblick för ögonblick, för att säkerställa att Gaias Uppstigning blir en succé och ni alla kan känna av tyngden i dessa förändringar, men ni klarar det mycket väl, barn. Be mig hjälpa er med de här uppstigningssymptomen så ska jag göra det. Jag är er Moder Gud.

Detta är er Fader Gud som talar. Åh, graviditetens glädjeämnen! Jag finns här för att försäkra er, gudomliga damer av Ljuset, om att er Gaias havandeskap framskrider mycket väl och att tiden är mycket mogen för de fysiska förändringarna. Ni kommer att få se och förnimma de fysiska förändringarna på Gaia när hon förändrar sin kropp. Frukta inte, för jag finns med er. Er Moder och jag har gjort alla nödvändiga förberedelser. Ni som är de jordbundna team-ledarna är barnmorskor i detta, i och med att ni jordar våra ljuskoder för att lugna och trösta er planetariska moder. Ni känner behovet av vila, för det här är ett mycket intensivt arbete fyllt med hårt förlossningsarbete och ni känner alla åtstramningen i dessa energier av högre ljuskoder. Var varsamma med er själva, var vänliga. Lys med ert ljus och be om specifik healing och nåd samt styrka att komma igenom denna tid av metamorfos. För allt håller på att förändras, barn. Var inte rädda. Var i frid, sitt i min famn. Det gudomliga maskulina håller för närvarande på att få den uppgradering som han så desperat har behövt för att helt och fullt kunna hjälpa till. Nu mina damer, låter inte detta underbart? Balansen håller på att bli fullt synlig. Be om att era fysiska symptom ska transmuteras till ljus. Be om att era Plejadiska team ska hjälpa er. Be era änglar om hjälp, de är synnerligen ivriga att få hjälpa till, samt vila er. Jag är medveten om att det här är exceptionellt utmanande, eftersom många av er har sömnsvårigheter i och med alla ljuskoder som kommer in. Men försök att finna en stund av vila när ni kan sova och en stund av vila under er fullspäckade dag. Finn och känn efter stunden av vila med ert andetag, när ni sitter och skriver på tangentbordet, när ni leker med barnen eller tar hand om de äldre. Känn och leta efter min energi och vibration av frid och vila. Jag delar den synnerligen generöst med er.

Jag är er Fader Gud. Det här kommer inte att vara för evigt. Det känns som om det gör det, men det kommer det inte att göra. För ni håller på förlöser, ni skapar något alldeles nytt tillsammans med oss och vi finns här för att erbjuda vårt gudomliga stöd och fullständiga kärlek och omsorg i processen.

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...