Arkturierna, 30 april

Arkturiska Energimässiga Väderrapporten #3

Överfört från Arkturierna och Galaktiska Familjen

30 april 2015

Kanal: Susan Lie

Ni ÄR en Ström av Medvetande

 

Den energimässiga väderrapporten är ”het” och ”molnig.” Med ”het” menar vi att många nya händelseutvecklingar ”hettas upp” till ”kokpunkten”, där de kommer att avslöjas. Det är ”molnigt” eftersom det fortfarande finns en hel del sanning som döljs bakom moln av illusion. De flesta av er, våra frivilliga till att inta jordliga ”behållare”, har tagit en hel del livslånga uppdrag på Gaia´s 3D Matrix.

Några av er kommer ihåg många av dessa förkroppsliganden, som gör att ni kan kan släppa molnet av illusion bättre . Många av er är ännu inte medvetna om era andra inkarnationer, men då ert medvetande expanderar till att i första hand genljuda till den fjärde dimensionen, kommer ni att börja minnas att DÖDEN är en av de största illusioner på jorden.

Ungefär likt en eremitkräfta på havsbotten, så måste ni ”ta ett nytt skal” för att fortsätta era LIVS -långa uppdrag. Därför betyder ”död” helt enkelt att ert 3D skal inte längre tjänar era behov, och ni kommer att behöva släppa det skalet för att hitta ett nytt. Många av våra modiga volontärer har tillbringat många eoner på ” födelsens / dödens Hjul ” mellan 3D till 4D till 3D till 4D.

Efter en viss mängd varv i detta Hjul, så valde ni att återvända hem till er verklighet i den femte dimensionen och bortom. Naturligtvis kan den intensiva glömska som övertar er själs essens från alltför många fysiska inkarnationer göra återvändandet HEM svårt. Det är emellertid inte återvändandet som är svårt. Den svåraste delen av återvändandet är att komma ihåg hur man gör det.

Nu är hela planeten redo för Sin återkomst HEM till de högre frekvenserna, men många av Gaias människor är fortfarande vilse i dimman av glömska. Därför, älskade medlemmar av vår Galaktiska Familj, sänder vi sändebud i ert dagliga liv. Som ni som är vakna vet, har vi skickat våra sändebud i många år.

Efter ert fasansfulla andra världskrig, kom de från Plejaderna till Jorden för att motverka erbjudandet från Zeta Reticuli, som var djupt anknytna med militären. Zetas behövs DNA då de var klonade varelser och hade replikerat sig alltför ofta. Deras villkor var, ”Vi kommer att ge er avancerad teknik, om ni ger oss mänskligt DNA.”

 

De från Plejaderna sade, ”Vänta, ni vill INTE ge bort mänskligt DNA. Vi kommer att ge er avancerad teknik, och allt vi begär är att ni ger upp era atombomber. ”

Eftersom atombomber fortfarande finns på planeten (bortsett från att vi Galaktiker inte kommer att tillåta er att detonera dem) kan ni se hur mycket av era mänskliga rättigheter som respekterades. I själva verket utkämpas fortfarande många krig på er planet som helt bortser från människors, djurs, växters, miljöns och planetens rättigheter.

Antalet krig 2015 och Pågående väpnade konflikter

Hur många människor har dragit nytta av dessa krig? Hur många människor dödades vid höjdpunkten av sina liv, eller när de satt vid middagsbordet med familjen? Hur många av dessa krig är ens kända?

Vi ställer dessa frågor eftersom svaren är dolda bakom det moln av illusion som vi talade om. Vi inser att det är anslutningen till er tredje dimensionella verklighet som gör krig till en lösning på konflikt. Vi inser också att det är anslutningen av ert tredje dimensionella medvetande som låser er inom den illusoriska världen.

Vi måste påminna er, våra kära Jordliga sändebud, hur omöjligt det verkar vara att förändra dessa illusioner medans ni är iklädda ett jordligt kärl. Det är dock här den ”heta” delen av den energimässiga väderrapporten kommer att förklaras.

Precis som vatten i en metallkruka med eld som brinner ljusare och ljusare, och förvandlar vattnet till luft, så förvandlas lögner till sanningar av de högre frekvenserna av ljus,. SANNINGEN avslöjas allt mer av Galaktiker och modiga människor som har ”lyst sitt ljus” på lögner och illusioner.

Naturligtvis, våra kära jordbundna vänner och familj, måste ni söka på ert Internet för att hitta de ”heta nyheterna”, men när ni söker efter dem, kommer ni att hitta dem. Information finns tillgänglig NU för de som är villiga att söka efter den .Faktum är att även de som en gång försökte hålla er i era 3D-burar eftersom de trodde att de aldrig skulle kunna höja sin genklang upptäcker att LJUSET skiner på alla som söker det.

I ert ”förflutna” så bestraffades eller ”försvann” många modiga som försökte dela sin sanning Men de dog inte förgäves, eftersom deras mod har gett inspiration till andra. Vi, er Galaktiska Familj är mycket stolta över alla er som del-placerade ert stora multidimensionella medvetande till ett 3D-kärl.

Vi säger ”del-placerat” eftersom ni är alla flerdimensionella varelser. Därför så skickade ert JAG från den femte dimensionen och bortom, ett fragment av ert väsen / medvetande till en människa vid randen av födsel eller död. Det är under förlossning eller död som människans portal är öppen och där ett högre dimensionellt medvetande kan strömma in eller ut ur ett jordligt skal.

 

Under denna övergång, kan ett högre dimensionellt uttryck för er ”ström av medvetande” del-placeras i det jordliga kärlet, medan det fortfarande finns i de högre dimensionerna. Vi ber er NU att föreställa er SJÄLVA som en ”ström av medvetande” som flyter genom den ENDA av NUET.

Inom era femte dimensionella (och bortom), tillstånd av medvetenhet, är ni medvetna om denna ström. Men medan ert medvetande är begränsat till den tredje / fjärde dimension, hindras ni kraftigt av er tro på separation.

Om ni tror att ni är separerade, är det svårt att samtidigt tro att ni är en ”flytande ström av flerdimensionellt liv.” Stäng era ögon för ett ögonblick och föreställ er själva som en ”strömmande bäck.”

När ni känner strömmen av ERT medvetande virvla omkring er, och sträcka sig in i de högre dimensionerna..

Hur upplever ni er fysiska form? Hur känns er fysiska kropp?

Vad är era tankar och känslor?

Känn nu hur er ”ström av medvetande” flyter in i kärnan av Gaia. Hur känns det att vara ETT med Jorden?

Känn nu er ” ström av medvetande ”, då det också flödar in i de högre dimensionerna av er själva …

Föreställ er/ kom ihåg att NI är ETT med högre dimensionella världarna medans ni samtidigt är ETT med den fysiska världen …

Kommer ni ihåg när ni flöt ”nedströms” i det kärl ni nu bär?

Använd er fantasi. Det är bara ert 3D tänkande som tror att ni inte kan minnas. Vi ber er att SLÄPPA de hjärntvättade liv där ni fick höra att ni bara var en person.

NU.. minns när ni släppte ert medvetande från ert jordliga kärl och flöt ”uppströms” för att återvända till ert flerdimensionella JAG …

När ni kommer ihåg dessa erfarenheter, så VET ni att ni inte kan dö. Ni är en ström av medvetande som flyter genom otaliga realiteter inom NUET av den ENDA. Vi påminner er, vår älskade markpersonal, av detta faktum, eftersom det är NUET. NUET som ni har väntat på i otaliga liv gryr sakta men säkert till en ny dag.

I denna energimässiga väderrapport, är dagen dimmig eftersom sanning och lögn fortfarande blandas. Men, det finns mer SANNING tillgänglig för dem som är villiga att söka efter den, än det har funnits under stor del av er ”tid.” Vi berättar detta för att INTE väcka er otålighet och ilska genom att tänka, ”Jag har väntat så länge. ”

 

Om ni är upprörda eftersom ni har ”väntat” så länge i det här livet, måste vi påminna er om att ni har ”väntat” under mer liv än ni kan räkna. Dessutom måste vi påminna om att ”vänta” är en passiv åtgärd där ni inte vinner makt eller insikt. Därför blir ni förmodligen otåliga, bittra, arga och / eller deprimerade.

Botemedlet vi erbjuder för denna situation är att stoppa ”väntandet” och börja ”göra.” När ni är engagerade i en viktig uppgift, rinner tiden snabbt. Men, när ni väntar, verkar tiden nästan stanna. Medan ni väntar, känns tid mycket längre än vad klocka eller kalender visar. När ni väntar, ” gör” ni INTE, så därför flyter illusionen av tiden långsamt och till synes bortom er kontroll.

Å andra sidan, om ni GÖR, så väntar ni inte. Istället bidrar ni till något som är bättre än era egna personliga behov. Då försvinner all känsla av att vara offer, eftersom ni är alldeles för inblandade i en möjlig lösning, för att oroa er för vad som kanske, eller kanske inte, inträffar. Dessutom minskas er rädsla kraftigt av er åtgärd.

Kom ihåg att tiden är en illusion av den tredje dimensionen. När ni väntar på att något ska inträffa utanför er själva, är ni ett offer för tiden, liksom er egen rädsla, ångest och depression. Å andra sidan, när ni lär er, studerar och bidrar med något, flyger tiden förbi er. Ni tittar på klockan och säger, ”Vart tog tiden vägen?”

Svaret på denna fråga är, ”Tiden har flutit in i högre dimension, och tagit ert medvetande med det.” När ni har spenderat er ”tid” av lärande, delande av vad ni har lärt er, bidragit till och förberett er för den soliga dagen då SANNINGEN ska avslöjas, känner ni er uppfyllda, nyttiga OCH flerdimensionella.

Vi dömer INTE dem som har gått vilse i apatin och otåligheten av rädsla. Istället skickar vi er villkorslös kärlek och påminner er om att NI ÄR MYCKET VIKTIGA. Vi saknar ert bidrag, då vi från vårt perspektiv kan se att var och en av er valde ert Uppdrag (det som ni frivilligt valde att arbeta för) innan ni tog denna inkarnation.

Vi observerar hur svårt det kan vara i den tredje dimensionen och hur många av er har haft fler utmaningar än ni trott att ni kunde övervinna. Vi säger till er, våra nära och kära, ”Tack för att ni tar på de svårigheterna i ert liv.”

När ni skrev era innan-födelsen kontrakt, glömde ni hur svår den tredje dimensionen kan vara. Sedan, när ni stog inför dessa svårigheter, glömde ni hur bra ert egna högre dimensionella JAG skulle kunna vara.

Vi påminner kärleksfullt er som känner sig ensamma och utan någon som hjälper er, att ni ALLTID har ert JAG i ert egna flerdimensionella JAG. Dessutom har ni alltid oss, som era Himmelska och Galaktiska vänner och familj.

 

Tillåt molnen att upplösas, så att det flerdimensionella Ljuset av den ENDA kan följa strömmen av ert medvetande ner genom kroppen av ert jordliga kärl och i Gaias Kärna.

Om så det ENDA ni gör, är att öppna portalen av ert jordkärl så att det högre Ljuset kan använda er egna inre portal för att förankra sina flerdimensionella energier till Gaia, så bistår ni Jorden KRAFTIGT. Var därför snälla och öppna er inre portal medan ni ”väntar”.

Vi från Arkturien, och många av våra Galaktiska och Himmelska vänner och familj, applåderar över de stora framsteg som våra mänskliga representanter har gjort.

Ni öppnar er medvetenhet till den flerdimensionella strömmen av er SJÄLVA.

Ni inser att NI är multidimensionella Varelser.

Ni är medvetna om att NI bär ert jordliga kärl.

Ni inser att Gaia är en levande varelse, iklädd ett planetarisk kärl.

Ni accepterar alltmer att LIV finns på otaliga planeter, solsystem, universum, realiteter och dimensioner.

Våra kära mänskliga medlemmar på Jorden, ni VAKNAR UPP. Ni skakar av er bojorna av hjärntvätt, lögner och ålderdomliga föreställningar. Från vårt perspektiv ser vi att det högre ljuset slår rot i fler och fler av mänskligheten.

Dessutom observerar ni hur djuren, växterna och vädret förändras. Det viktigaste är att ljuset från planetarisk omvandling skapar maskhål genom dimman av illusionen. Gaia omvandlas NU och återvänder till Hennes högre dimensionella uttryck, och fler och fler av er väljer att gå med henne.

Grattis. När molnen klarnar, vänligen titta in i ljuset för att se oss applådera ER.

Arkturierna och er Galaktiska Familj

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se.

 

SF Source MultiDimensions

 

Du gillar kanske också...