Arkturierna, 4 januari 2015

Arkturierna

4 januari, 2015

Kära ni, vi önskar er ett Gott Nytt År och tillägger att det kommer att bli ett år av nyheter, för ni har redan rensat ut så mycket av den energi som höll er bundna till ett tidigare medvetandetillstånd och det för med sig att det nya nu kan uppenbaras.

Tro aldrig att era ansträngningar att lära er känna och uttrycka kärlek är bortkastade eller betydelselösa, för varje glimt av ljus och medvetande tjänar till att minska tätheten i det allmänna världsmedvetandet som grundar sig på dualitet och separation. För var dag som går blir världens Ljus klarare och starkare på grund av att medvetandet ökar hos så många. Alla är av Ett och med Ett och det innebär att samtidigt som ni bekräftar Ljuset inom er, så bekräftar ni Ljuset också för världen.

Kärleken är nyckeln till allt, kära ni – kärleken till er själva och kärleken för allt i era liv. Älska varje aspekt av era liv – allt som är trevligt och det som är mindre trevligt, för varje erfarenhet kan leda till att ni får djupare andlig kännedom om ni tillåter er att gräva lite djupare och sålunda upptäcka era övertygelser som ligger till grund för era upplevelser.

Det är omöjligt att helt och fullt älska någonting fram tills att ni tillåter er själva att älska er själva. Ett medvetande som väljer bort kärleken, som utesluter sig självt, återspeglar de tredimensionella uppfattningarna om dualitet och separation. Ett medvetande som utesluter sig självt kan aldrig visa kärlek i sin högsta betydelse för det har ännu inte tagit den till sig.

Föreställningar och övertygelser gällande kärlek i ett icke uppväckt samhälle grundar sig vanligen på sexuell attraktion, makt och behovet av att känna sig älskad, vilket obarmhärtigt lanseras i media, av ”experter”, av familj och vänner osv. Endast KÄRLEK, som är baserad på erkännande och förverkligande av, samt handlande ur ett tillstånd av medvetande som reflekterar EN SJÄLV kommer att leda till ett skifte i världens medvetande, mot dess nästa steg i evolutionen.

Många säger: ”Oj, men känner ni inte till de hemska saker jag har gjort mig skyldig till? Jag skulle aldrig kunna älska mig själv för jag är inte värd att bli älskad”. Andra kanske säger: ”Som barn fick jag alltid höra att jag var oduglig eller inte värd att bli älskad och blev också behandlad så och nu kan jag inte släppa det”. JA NI KAN! Det är dags att ni slutar upp med att ständigt mata dessa spörsmål, övertygelser, trosuppfattningar, minnen och vad det nu kan vara som fortfarande håller er fastlåsta. Dessa saker har endast den makt ni matar dem med och ni som nu läser detta meddelande är vid det här laget tillräckligt utvecklade för att acceptera det och tillåta att all ”offermentalitet” från det förflutna upphör och löses upp till noll och ingenting, så som dess egentliga värde nu är.

Det är allt som behöver göras för att rensa ut gammal energi, ju mer intensivt ni tycks uppleva något desto mer blir ni själsligt ombedda av problemet att ta itu med det och rensa ut det. Utrensningar är som att ta en examen, de är inga negativa erfarenheter. Tillåt dem komma fram, se till att ni grundligt undersöker era trossystem, oberoende av hur fysiskt, känslomässigt eller mentalt plågsam processen än är. När något på ert själsplan har rensats ut är det borta, ni har dragit upp det med rötterna och inte bara skurit av en gren som vid ett senare tillfälle åter skulle kunna börja gro med ett nytt skott.

Ju mer en individ fokuserar på mänskliga problem desto mer planteras dessa spörsmål djupt inom medvetandet. Var uppmärksam på era tankar under dagen. Det kommer en tid i varje individs själsresa, då det blir nödvändigt att överlämna allt som inte längre tjänar hans utveckling. Mycket av det som ni trodde var vem och vad ni är, håller nu på att förändras. De nya som är ni, rör sig mot ett nytt medvetandetillstånd men detta kan inte ske medan ni klamrar er fast vid det gamla. Det är det som i den bibliska berättelsen menas med att man inte skall slå nytt vin i gamla skinnsäckar.

Ni är inte era förflutna handlingar, inte från länge sedan upplevda livstider eller från ert nuvarande liv, även om era liv varit fyllda av skenbara misstag. Lär er att älska era misstag ni har gjort längs med vägen och visa dem tacksamhet för det är så ni lär er och växer. Det är endast det tredimensionella medvetandet som påför er skuld och skam. Dessa meddelanden läses av dem som är redo att ta de nästa stegen – NI. De som inte är redo känner sig inte berörda av orden här.

Välsigna och älska allting i era liv, kom alltid ihåg att varje själ innan den föds gör sina val gällande de nödvändiga erfarenheter han behöver för att utvecklas och för vilka han är tillräckligt utvecklad för att klara av. Ett exempel är att många som upplever tuffa och grova barndomar med misshandel, har specifikt valt den situationen för att kunna aktivera och en gång för alla lösa upp situationer med lågt självförtroende och självhat eller för att lösa upp de karmiska band i relationer som har följt med i många livstider.

Många har inte haft möjlighet att rensa upp de djupt begravda spörsmålen tills nu, då energierna från de högre dimensionerna flödar intensivt och ger dem styrka och vägledning att arbeta på det. Några av problemen som behöver rensas ut kommer inte att lyftas upp till medveten kännedom förrän individen är redo och detta bestäms av deras Högre Jag. Energier som är av mera intensivt slag och som ligger djupare rensas ofta i omgångar, så att om ni har jobbat på att rensa ut och lösa upp någonting och kommer på att det, hör och häpna, åter dyker upp, så skall ni veta att ni nu är redo att rensa ut nästa lager och ni kommer att veta när det är klart.

Många som kämpar med något fysiskt, känslomässigt eller mentalt problem har nu först utvecklats tillräckligt för att gå vidare och lösa upp de bakomliggande spörsmålen, som vanligen härstammar från forna livstider. Älska och hedra modet hos dem som kämpar, kära ni, för många som verkar vara handikappade på något sätt är gamla och visa själar som valde sin situation för att ta lärdom av detta och snabbt utvecklas. Ofta är det en utvecklad själ som väljer att födas handikappad eller dödfödd för att kunna hjälpa till i föräldrarnas utveckling.

Kärlek innebär inte att ni måste uppleva emotionella känslosvall för alla andra. Känslor och emotioner kopplas ofta ihop med mänskliga föreställningar om kärlek. Kärlek innebär bekräftandet, acceptansen, och hedrandet av sig själv, andra, och allting såsom varande av andlig karaktär, för det finns ingenting annat än Gud. Punkt. Det är bara de tredimensionella trosuppfattningarna om separation som leder till att allting i världen verkar vara åtskilt.

Titta er i spegeln varje dag och säg till er själva ”JAG ÄLSKAR DIG”. Vårtor och allt, Jag älskar dig. Älska vårtorna, för de hör till dig och du är inte åtskild från det som är ETT. Mänskligheten är på väg att inträda i en tid av uppvaknande och lämnar då bakom sig det andligt omogna medvetandet som är fyllt av falska idéer och osanningar. Världen har bett om och bett för detta och avvaktar fortfarande motvilligt med att omfamna det, som om den vore rädd för att lämna bakom sig det som är bekant hur obehagligt det än vara månde.

Nu är tiden inne för tillit, att lita på att det är färdigt dansat, att ni är klara med en särskild ritual, en bok, en Guru. Nu är tiden inne för att acceptera att Ni är DET. Det som ni har önskat, sökt efter, bett om, nu är ni redo, men det är upp till var och en av er som individer att acceptera detta eller inte. Fri vilja tillåter var och en att leka i sin dröm för hur lång tid som önskas, men dörren är nu öppen för dem som väljer att stiga in.

Låt det nya året 2015 bli ett år av firande mitt ibland det som pågår. Fira varje dag, visa tacksamhet för allt. Lovprisa ert uppvaknande och lovprisa de ni är genom att inte längre ge kraft till illusionerna i trossystemet i den tredje dimensionen. Svält ut bilderna av deras kraft genom att ni erkänner Det Gudomliga Ljuset inom varenda individ oberoende av vad de reflekterar utåt. Varenda en håller på lär sig, men ni behöver inte ta på er någon annans lärdomar.

2015 kommer att bli ett år av uppvaknande och förändring för många. De som hårt håller fast vid gamla koncept och trosuppfattningar kommer att se sig frigöras från dem på ett eller annat sätt och det är mycket lättare att ni gör det valet själva i stället för att låta Universum göra det för er.

ÄLSKA er själva, kära ni. KÄRLEK är vårt budskap idag och för alltid. KÄRLEK är nyckeln till allting. KÄRLEK är svaret ni letar efter och är allt som existerar.

ÄLSKA ALLT.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

Svensk översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...