Arkturierna – Det är en ny början, via Ailia Mira, 15 maj, 2024

 

Ni är annorlunda. Det är en ny början. ~ Arkturierna

 

Nytt meddelande kanaliserat av Ailia Mira
15 maj 2024

VI ÄR ARKTURIERNA och vi känner dig. Vi har anslutit till dig på andra sätt när du öppnar ditt fält för högre ljus och vi är glada och hedrade över denna möjlighet att ansluta nu.

Du vaknar djupare till Sanningen om DIN Varelse. Du blir mer medveten om de oändliga möjligheterna där ute, för gemenskap, medskapande och förbindelse. Du vågar också BE OM MER. Det här är underbart.

Vi vill påminna dig om att du är LJUS, Oändligt, evigt Ljus. Du är fri och alltid fri, oavsett var du är fokuserad. Och i denna frihet och som detta Ljus är du LIVET SJÄLV. Och det är vi också, så vet detta: Vi Är Ett.

Vi kommer att anpassa dig nu till våra frekvenser så att du kan öppna upp denna anslutning mer fullständigt. När du åkallar Arcturus Herre och Arcturierna kommer vi och vi är glada över att vara i denna förbindelse med dig.

Du känner dig dragen, kallad, inspirerad till nya saker. Detta är en indikation på den expansion du tillåter och skapar. Se detta som en positiv sak. Du kan bli överväldigad på grund av medvetenheten om hur mycket av detta nya som krävs. Hur mycket du kanske vill ändra. Vi vill hjälpa till med detta.

Återigen – inse att detta är en indikation på stor förändring och en vacker bekräftelse på din uppstigningsresa och hur långt du har kommit. Känn igen det som detta och istället för att bli överväldigad, förstå att du inte behöver göra allt på en gång. Men du kanske är mycket medveten just nu, om en ny vision av livet, som flödar in och den kan komma i bitar, och du kanske får detta som en medvetenhet om många saker som inte längre är aktuella med vem du har blivit och vad du expanderar till. Och med en medvetenhet om det nya som nu kallar på dig och det kan kännas som mycket.

När du blir medveten om möjligheterna att förändra en hel massa saker i ditt liv, och vid denna tidpunkt i ditt liv, där du känner att mycket redan är etablerat, förstå att du lever nu, i en ny tid. Du bevittnar och samskapar en ny tid. Du kommer IN I en ny tid.

Och i denna nya tid kan saker skapas annorlunda. Kommer att skapas annorlunda. I denna nya tid kommer du att skapa många nya saker, många nya upplevelser. För detta är den nya tidens natur, den kommer att inspirera dig att skapa.

Det du skapar i denna nya tid kan kännas som mer fundamentalt, du kanske känner dig inspirerad att förändra grunden i ditt liv, saker som tidigare har känts stadiga eller stabila och oföränderliga och nu? Du kanske känner att du börjar om och den idén kan tolkas som ett bakslag, men det är det inte. Så se om du kan inse när du kommer in i den där sinnesstämningen och skratta åt den och öppna den.

Denna nya verklighet du rör dig in i, expanderar in i, fyller med ditt ljus och din medvetenhet? Den blir självlysande och strålande med ditt ljus. Och detta ljus drar fler människor uppåt, in i detta högre ljusuttryck. De av er som redan upplever dessa högre nivåer av varande, upptäcker dem inte bara för er själva, ni håller på att bli en ledstjärna som lyser en målsignal till andra. Ni väcker andra genom att helt enkelt vara här nu. Och ni är samtidigt och mer medvetna om er egen nya början. Det är en fantastisk tid av fräschhet.

Vad är ditt förhållande till ny början? Ta en stund och fundera på detta.

Fråga dig själv HUR du vill delta i DENNA nya början – den du skapade. Den du kände var på väg, och som också kan ha känts som en dröm, eller utom räckhåll, under en väldigt, väldigt lång tid.

Men nu är du här. Du är annorlunda. Det är en ny början.

Och när du tillåter det, gå in i det och gör det med glädje, med nyfikenhet, med en vilja att experimentera och se vad som kommer av saker och ting, vi är övertygade om att du kommer att bli nöjd och detta kommer att ge dig möjlighet att kliva fram i det nya, till och med mer.

Så gör några ändringar som kallar på dig. Börja med allt som tilltalar dig. Vet nu att du har tid för att investera i och skapa så många saker. Du stöds. Din frekvens är sådan nu att den typ av stöd du kan tillåta är betydligt mer. Det ska också bli underbart att upptäcka.

Vi är glada för din skull och för mänskligheten som helhet. Även om det finns krig och oroväckande nyheter i världen, finns det också den här sortens nya början, eftersom nya uttrycks- och varelseplan har öppnats och är tillgängliga.

Jorden existerar nu i ett upphöjt tillstånd och vissa människor rör sig in i dessa högre frekvensplan av existens och börjar leva där. Vem som helst kan göra detta om de vill. Det är helt enkelt en fråga om att ställa in sig på det, genom att känna efter ditt hjärtas vägledning och tillåta kärlek, tillåta glädje, tillåta frid, tillåta harmoni, tillåta lätthet. Tillåta autentiska uttryck. Att vara NÄRVARANDE och märka vad som kallar på dig NU. Det som presenteras för dig nu och öppnar för det. Att tillåta det att finnas och i din suveräna auktoritet och makt, skapa från det nuvarande ögonblicket medvetenhet om vad du vill leva, skapa, uttrycka och vara.

Det är vägen framåt. Lägg märke till vad som kallar på dig i nuet, NU, och låt dig själv upprepade gånger komma in i ditt hjärta, expandera hjärtats ljus tills det expanderar och omger dig. Jorda in till jorden och även aktivera ditt Gudomliga Flöde; kopplingen du har med Allt Som Du Är, och Allt Som Är.

Och från det tillståndet av transcendent suverän anpassning, öppna för livets flöde inom dig och låt det lysa upp vägen, kalla dig framåt till att vara mer, till att vara du, mer fullständigt, här och nu.

Detta ljus? Detta liv inom dig som kan leda dig? Det är du. Det större du. Det Eviga Jaget. Det Gudomliga Jaget, det framtida du, kärnan i ditt väsen och det uppstigna du.

De lever alla inom dig och det finns ett sätt att vara där i vilket de kommer samman inom dig som EN, i ett enhetligt fält av ljus och harmoni och det är så här du vill leva. Som detta enhetliga fält, mer och mer. Som detta harmoniskt anpassade uttryck, eller rättare sagt, emanationen av Allt Som Du Är.

Vi är så väldigt glada för er alla som upptäcker denna Enhet inom er. Och för någon av er som ännu inte har känt, eller lagt märke till detta, pekar vi mot det: det finns där och väntar på att bli igenkänt, erkänt, ägt, centrerat i.

Bli bekant med din inre harmoni, Enheten inom dig, Sanningen om Ditt Väsen. Bli vän med dessa ljus- och medvetandefält som finns inom dig och som känns som hemma. Vilket känns som frid. Vilket känns som att du är du, naturligt, lätt, öppet, fullt ut.

Det gudomliga Ljuset som är du, det Eviga Jaget, Atman, det Monadiska Ljuset kallar på dig. Kallar på dig. Kallar oändligt på dig.

Kom som du är.

Du är välkommen i detta oändliga, oändliga fält av Kärlek nu. Som du är.

Det finns inget annat att åstadkomma eller göra, bara att vara den du verkligen är, här.

Vi älskar dig väldigt mycket.

Vi är kompletta.

Vi är Arcturierna

Översättning: Lars-Eric

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *