Arkturierna genom Suzanne Lie, 9:e september 2017

Arkturierna genom Suzanne Lie, 9:e september 2017

 

ATT LÄMNA TIDEN

Arkturierna genom Suzanne Lie.

Ni börjar alla ha tecken på att lämna tiden. Begreppet – lämna tiden – är så viktig, eftersom det är ett av de viktigaste tecknen på övergången in i den femte dimensionen. Ni befinner er nu i det ni en gång kallade, Vattumannens Tid, som en gång, och gör det fortfarande, definierar övergången till den femdimensionella frekvensen av verkligheten.

Det är bara en liten andel av mänskligheten som faktiskt inser vad som verkligen händer, men mer och mer av er ”fyller i tomrummet” av det som tidigare varit ”okänt” med era egna personliga perspektiv på hur livet upplevs vara annorlunda, men samtidigt lika som förut.

Denna situation beror på att ert femdimensionella medvetande behandlar information och stimuli mycket snabbare, än ert tre/fyrdimensionella medvetande. Därför känner ni, mottar, föreställer och/eller drömmer om sådant som är mer inspirerande, kreativt och fantasifullt.

Före detta NU, skulle de begrepp som ni nu kan motta, förstå och till och med agera enligt, ha gått vilse i den tredimensionella röran, för att ”ta er igenom livet”.

Ja, det finns fortfarande många kära människor som fortfarande är vilse i den tredje dimensionen, men fler och fler, deras vänner, familjer, medarbetare och även främlingar, kommer att säga eller göra något som kommer att aktivera deras Högre Dimensionella SJÄLV.

När någons Högre Dimensionella SJÄLV, som innebär att deras mänskliga farkosters frekvenser är i resonans med den femte dimensionen och bortom och de skakas in i uppvaknandet, då kommer medvetenheten att expandera tillräckligt för att ”veta”, att ni är anslutna till en högre frekvens av verkligheten.

När ni är ”väldigt upptagna” och håller på med 3D-sysslor, så glömmer ni ert multidimensionella SJÄLV och justerar er endast till den tredimensionella farkosten, som ni har under era besök på det fysiska planet.

Vi, Arkturier, lovordar er för det stora modet ni hade då ni lämnade era högre dimensionella Rymdskepp eller Hemvärldar, för att ta en tredimensionell jordfarkost för att hjälpa den kära planeten Gaia. Medan ni befinner er i era högre medvetenhetstillstånd, kan ni alla komma ihåg tiderna från förr i er Hemvärld, där verklighetens frekvens fortfarande var fast i den tredje och fjärde dimensionen.

Det är på grund av dessa minnen som ni, modiga volontärer, bestämde er för att ta en jordfarkost för att hjälpa till med planetära uppstigningen av Jorden, som är känd som Gaia i de högre världarna. Ni, volontärer, kom till Jorden och vaknar nu till ert medfödda femdimensionella medvetande.

Ert femdimensionella medvetande bearbetar verkligheten mycket snabbare än en tre/fyrdimensionell hjärna. Dessutom behöver ert femdimensionella medvetande skapa. Därför, när ni vaknar till era sanna, högre medvetenhetstillstånd, kommer ni att upptäcka att ni är kreativa på det ena eller andra sättet.

Det finns inga sätt av rätt eller fel med att vara kreativ. Faktum är att när ni tillåter ert medfödda, inre femdimensionella SJÄLV vägleda ert liv, upptäcker ni en stadig ström av inspiration, kreativitet, fantasi och det viktigaste, behovet av att ge SERVICE TILL ANDRA.

Till att börja med kan er tre/fyrdimensionella medvetenhet, tankar och känslor förvirras av de plötsliga förändringarna i era tankar, känslor, handlingar och beteenden. Men, allteftersom dessa nya femdimensionella uttryck av SJÄLVET kommer ”on-line” i era dagliga liv, börjar ni få drömmar och/eller så mediterar ni.

I dessa drömmar och fantasier ser ni er själva på ett Rymdskepp, eller på en annan planet som känns mycket som Hemma. Först, är ni övertygade om att ni inte kan berätta om drömmarna. Men med tiden märker ni att det inte går att hålla tillbaka.

Sedan, när någon annan fäller en vag kommentar om ämnet, upptäcker ni att ni ”berättar er sanning” innan ni kunnat stoppa er själva.

Det är på detta sätt att ni upptäcker människor med liknande upplevelser. När detta händer, känner ni att ni öppet kan dela med er av era femdimensionella inspirationer, skapelser, fantasier, samt den information som ert tre/fyrdimensionella själv ännu inte kan minnas.

Vanligtvis kan ert tredimensionella själv inte förstå denna information, eftersom ni ännu inte har integrerat ert högre dimensionella tänkande i ert dagliga liv. Denna information lagras vanligtvis först i er mer kreativa Högra Hjärnhalva.

Men när ni integrerar dessa tankar, liksom de känslor som följer dessa högre dimensionella tankar i ert dagliga liv, kan ni mer och mer integrera dessa högre dimensionella begrepp i era dagliga beslut.

Eftersom er högra hjärnhalva först föredrar att tolka verkligheten genom fantasi, drömmar och meditationer, börjar ni få större lust att vara kreativa i ert dagliga liv. Med andra ord, ni sammanfogar omedvetet er högra och vänstra hjärnhalvas tankar till ”Helhjärnstänkande”. När ni blir mer och mer bekväma med Helhjärnstänkandet, hittar ni fler och fler sätt för att integrera er femdimensionella inspiration och kreativitet till ert dagliga liv.

När ni frigör och lever mer och mer av ert kreativa själv i ert dagliga liv, börjar ni skapa medveten kommunikation med era Högre Dimensionella Uttryck av SJÄLVET. Med andra ord, ert femdimensionella själv, som ni sällan kan höra, sammanfogas med ert fyrdimensionella själv, för att fylla era drömmar och kreativa projekt.

Det är då era två hjärnhalvor börjar arbeta som EN. Då det här inträffar kan ni minnas mer och mer av era drömmar, era kreativa idéer, era djupaste önskemål och era medfödda kreativa färdigheter.

Det mest viktiga, eftersom ert Kreativa SJÄLV i allt högre grad sammanfogas med ert dagliga

3D-SJÄLV, hittar ni sätt för att integrera er kreativitet och högre dimensionella budskap i ert dagliga liv. Synapserna i er hjärna börjar tändas snabbare och snabbare, för att rymma det ökande flödet av femdimensionella budskap och bortom.

Dessa högre dimensionella budskap sätter er i ständig kontakt med er kreativitet och med den Eniga Medvetenheten, som är normal i de femdimensionella realiteterna och bortom.

Dessutom, när ni frigör fler och fler begränsningar som ni anpassat er till i ert tredimensionella tänkande, skapar er hjärna nya synapser för er högre dimensionella hörsel – Clairaudience, ert högre dimensionella tänkande – Clairvoyance och ert högre dimensionella luktsinne – Clairsentience.

Nu transmuterar era perceptioner, såväl som medvetenheten, in i den femte dimensionen. Ni börjar också ”höra högre dimensionella röster”, eftersom de hjälper er att uppfatta verkligheten ur perspektivet av den femte dimensionen och bortom.

Men, tröskeln till den femte dimensionen är en stor ”Bro till Frihet” genom att ni har möjlighet att medvetet kommunicera med era egna högre dimensionella uttryck av SJÄLVET.

Denna ”Bro till Frihet” hjälper er att utöka er medvetenhet till den utsträckningen, att ert medvetande kan ta emot information från er tredimensionella sekventiella värld, er fyrdimensionella fantasi och kreativitet, samt er femdimensionella förmåga att flytta bortom ”tid och rum” i den tredje dimensionen, och flytta in i HÄR och NU i den femte dimensionen och bortom.

Dessa ”interdimensionella budskap” öppnar upp er medvetenhet för att minnas ert liv på ett Rymdskepp, i er Hemvärld liksom på andra planeter, och även i högre frekvenser av verkligheten.

Då, eftersom ni kan ”ladda ner” den här informationen till er jordfarkost, så kommer ni att minnas många av era högre dimensionella realiteter, samt varför ni valde att ta en jordfarkost under det här viktiga NUET av planetens transmutation.

Var snälla och var medvetna om att aktiveringen av alla dessa medfödda krafter, är upp till ER. Om ni INTE känner er redo att ta emot och smälta dessa sanningar, så kommer ni inte att minnas dem förrän ni ÄR redo. Valet är ert!

När ni beslutat att ni är redo att väcka upp ert eget inre, Multidimensionella SJÄLV, är det viktigt att ni skapar en vanlig process med meditation, som inkluderar att ni skriver ner era drömmar och studerar vilka böcker eller meddelanden som helst, som ni känner er dragna till.

Dessa steg av ”stålsättning” inför ”mötet med ert SJÄLV”, kommer absolut att förändra ert liv på sätt som ni inte minns. Först och främst kommer ni att upprätta ett sådant nära förhållande med era högre uttryck av ert SJÄLV, att ni aldrig kommer att känna er ensamma igen.

Ni kommer att veta att närhelst ni behöver vägledning, så har ni förberett och öppnat Portalen genom vilken ni kan interagera med ert ”SJÄLV”, som är i resonans med högre dimensioner, högre världar, Rymdskepp som cirklar runt er planet och andra människor som också minns sin ”Gåva”.

Vi kallar det ”Gåva”, eftersom ni inte behöver vara ”tillräckligt bra för att förtjäna den.” Det är DU i en högre dimension av verkligheten. Men, om någon missbrukar gåvan, kommer den personligen att få all negativ återkoppling.

Det är NU mänskligheten behöver vakna upp till sina sanna Multidimensionella SJÄLV och de Multidimensionella gåvorna och talangerna. Om du läser denna artikel, så är du sannolikt en av DE som valde att ta en jordfarkost i detta NU, för att hjälpa till med den Planetariska Uppstigningen.

Kom ihåg att Gaia är en Planet av Orsak och Verkan. Jorden är en Skola för att undervisa varelserna om att det blir precis så som energin de skickar ut. Ja, det förekommer initieringar, då varje människa har möjlighet att rensa bort mörkret de lämnat på Gaias kropp.

Gaia har varit en planet med ”fri vilja”. Därför har Hennes ”operativsystem” varit ”energi ut – samma energi tillbaka”. Med andra ord så lär sig människor på Jorden genom sitt uppförande, sina tankar och känslor från andra tider och andra liv, att allt kommer TILLBAKA till dem själva.

Det är viktigt att INTE bli ett offer, eftersom offer inte inser att DE är skaparna av sina liv. Nu har vissa underbara människor haft svåra liv medan själviska, elaka människor har verkat ha lätta liv.

Men det är bara medan de bär sin tredimensionella farkost. När de passerar in i det fyrdimensionella Astralplanet, kommer ALLT som de ”har skickat ut” under inkarnationen ”tillbaka till dem – skaparna av situationen”.

Därför, kommer de underbara, snälla och kärleksfulla människorna som verkat ha haft ett svårt liv, tillbaka till all kärlek och vänlighet de skapade under inkarnationen. Och, de som dominerade och var giriga under livet, kommer att upptäcka att de blir dominerade och mycket fattiga.

Detta är ingen bestraffning på något sätt. När en Själ väljer att ta en inkarnation på Jorden, informeras de om att det är en planet med fri vilja, och att den energi de skickar ut, är den de kommer att få tillbaka.

Men de flesta har tidigare liv som de väljer att rensa under inkarnationen, eller så kanske de vill bidra mycket till Jorden, vilket gjort att de fått de mörkas ögon på sig.

Vi lämnar er med välsignelsen om att ni är ALLA är Multidimensionella. Därför har ni ALLA en Ljuskropp i de högre dimensionerna, och några av er kan till och med aktivera era Ljuskroppar medan ni har er jordfarkost.

Vi, Arkturierna, vill också påminna er igen, att ni INTE är ensamma. Ni är alla kopplade till ert egna Högre Själv, och ni är ALLA kopplade till er Galaktiska Familj. Dessutom övervakar er Galaktiska Familj Gaia, och har skyddat och räddat henne i fler situationer än ni kan föreställa er.

VI, er Galaktiska Familj, är HÄR i ert NU, för att hjälpa er med er personliga och planetariska uppstigning. Allt ni behöver göra är att kalla på oss, och vi kommer att svara. Det kan ta er lite ”tid” att minnas hur ni kanaliserar ert Högre Själv, genom ert fysiska själv, men ni kommer ALLA att MINNAS!

Vi VET att ni mindes, och lyckades så småningom med att hjälpa Gaia, eftersom vi är i resonans till den femte dimensionen och bortom, som är fri från alla begränsningar av tid och rum.

Vi lever HÄR i NUET!

Och det gör Ni också, i ert SJÄLV av femte dimensionen och bortom.

Välsignelser från era Högre Dimensionella Uttryck av SJÄLV.

Och er Galaktiska Familj.

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...