Arkturierna Uppdatering med Sue Lie och Shawnna, 27 september, 2017

Arkturierna

Uppdatering med Sue Lie och Shawnna

27 september, 2017

Del 1

Välsignelser, vi är Arkturierna och vi har kommit till er inom detta nu för att tala med er. Shawnna finns också här för att ställa några frågor till oss och för att hjälpa till med att göra informationen till något som är användbart i ert dagliga liv.

Shawnna, skulle du vilja börja genom att ställa en fråga till oss?

SHAWNNA: Javisst, tack till er för att ni alltid kommer hit för att vägleda och hjälpa oss. Många av oss har känt av en förhöjd intensitet inom energifälten. Alltsedan solförmörkelsen förekommer det fler förstärkta energifält och en ökande exponering för en allt högre medvetenhet. Samtidigt håller ni på att få en djupare förening med planeten.

Det förefaller som om detta energifält för många människor har manifesterat sig på flera sätt. Eftersom vi är förenade med vår Ledarskapsgrupp och våra Interner, har vi haft några utmärkta samtal gällande hur man ska kunna förena sig och dela berättelser, för att kunna validera våra upplevelser.

Vi ville få en del av detta komma igenom, för ni har hjälpt oss att på en djupare nivå förstå vad som egentligen är på gång. Därför finns det så många saker att diskutera. Skulle ni bara vilja börja med kanske en förklaring till vad det är som vi alla kan förnimma på dessa sätt? Vad är det som har förändrats?

ARKTURIERNA: Det som har förändrats är att vi, er Galaktiska Familj, såväl som ni själva, går igenom vissa ”stormiga vatten” som rör sig till nästa verklighetsfrekvens. Det finns nu många människor som inte har något intresse av att ta sig till nästa verklighetsfrekvens. Därför har de valt en väg som är mycket annorlunda än för alla som har valt att flytta till nästa verklighetsfrekvens. Förstår du vad vi nu säger?

SHAWNNA: Ja.

ARKTURIERNA: Det finns inget sätt som är rätt eller fel. I stället beslutar varje person inom sig själv om man är eller inte är, redo att flytta bortom det tredje-/fjärde-dimensionella medvetandet och in till sitt femte-dimensionella medvetande. Det krävs en hel del avsikt, hängivenhet, efterforskande inom en själv, samt en kommunikation med sitt eget Högre Själv och de guider som har väglett en genom ens inkarnation. Sedan kommer de som har valt detta, vilket man skulle kunna kalla den mindre bevandrade stigen; de som har valt att träda på den stigen kommer att genomgå initiationer av att få allting att se ut precis som det tidigare såg ut, med sin tredje-dimensionella utsikt.

Men något kommer att kännas annorlunda inom dem och när de blundar och höjer sitt medvetande för att gå in i sina Högre medvetenhetstillstånd, så kommer de att veta och se och känna något som verkligen genljuder till en Högre Frekvens.

Har du någon fråga eller kommentar gällande det Shawnna?

SHAWNNA: Ja, bara för att förtydliga, återgå till påståendet om dessa som väljer den utvidgade verkligheten gällande vad vi kallar ”vår planets uppstigning till en femte-dimensionell existens”. Detta val jämförs med det val inom vilket människorna väljer att upprätthålla 3D-versionen av rädsla, oro samt att förbli innästlad i den lägre känslan av medvetande.

Är detta den förgrening som vi talar om?

ARKTURIERNA: Ja, det är exakt det som sker. Det inträffar ett åtskiljande av vägarna, så att säga. Om ni ser till all Historia; de som har rört sig till en hängivenhet, intensitet, meditation och hågkomst, minnet av sitt själv, en hågkomst gällande en verklighet som man ständigt har haft, men som man har glömt bort mitt uppe i den tredje-dimensionella upplevelsen.

De som har hängett sig själva till detta uppdrag kommer att bli öppnarna för portalen samt bortom öppnandet av portalerna. De blir de som kommer att skifta sitt medvetande. Nu kommer deras medvetande inte bara att skiftas, det kommer att utvidgas. Många av er, våra älskade, kommer att hålla kvar ett fysiskt fordon, så att ni ska kunna jorda de energier som ni får ta emot och som ni sparar.

På det viset hjälper ni inte bara mänskligheten att minnas och veta, ni hjälper Gaia att förmå känna och integrera den femte-dimensionella och bortom, frekvensen av att tänka och känna. I och med att er frekvens av ert tänkande och kännande rör sig till, samt bortom den tredje dimensionen, så finner ni er själva vid ingången till, såväl som omfamnade av ETT NYTT SÄTT ATT LEVA LIVET.

Förstår du vad vi säger med detta?

SHAWNNA: Ja.

ARKTURIERNA: Det nya sättet att varsebli det liv som vi hela tiden har känt till, är ett påstående som för många kan vara rätt förbryllande och dessa kommer troligtvis att behöva ”ta sig en tid att fundera över det, att göra efterforskningar och att lära sig”.

Men de som säger: ”Ja, javisst det nya sättet. Jag känner till det nya sättet.

Jag kan se det nya sättet genom mitt tredje öga.

Jag förstår det nya sättet genom min hjärna.

Min kropp genljuder. Kundalinin stiger inom min ryggrad.

Och jag vet att något är helt annorlunda med mig och inom mig och runtomkring mig!

MEN samtidigt är allt exakt likadant. Det är bara den korsningen som är sååå förbryllande för människorna.

Shawnna, skulle du vilja kommentera det?

SHAWNNA: Javisst, definitivt. Ni började konversationen med att tala om de stormiga vattnen som vi finner oss själva i, medan vi under den här tiden, vilket är mycket relevant, beskriver vad vi upplever i världen, omkring oss, såväl som inombords …

EFTERSOM vi NU – I ALLT HÖGRE GRAD – är Empatiska, Telepatiska och Klärvojanta.

Därför kan vi känna av denna kollektiva emotion som kommer igenom oss,

såväl som denna förbindelse av våra Högre Själv som upplevs vara förstärkt,

såväl som vår djupare förening med Gaia.

Dessa är alla liknande upplevelser som många av oss under den senaste veckan eller så, har delat med sig av.

I själva verket så förekommer det flera sammanflätande krafter, influenser, emotioner, tankar och möjligheter till transmutation, på åtskilliga sätt, under detta NU.

Det är rimligt att säga att alla som lyssnar till detta meddelande troligtvis är kallade till att söka efter en djupare mening gällande vad man kan bidra med och att ansluta sig i Enhet?

ARKTURIERNA: Absolut! Enhetsmedvetandet ÄR att ansluta sig till den ENDA … EN mänsklighet, EN planet, såväl som EN inom planeten Jordens JORD, LUFT, ELD OCH VATTEN.

Gaias växter, träd, småkryp, djur, människor behöver den rikedom som Gaia låter frodas på Sin kropp.

I själva verket är det NU som mänskligheten ska släppa taget om illusionen att människorna på något sätt skulle vara överlägsna varelser, för det är ett tredje-dimensionellt koncept. Det som sker är att varje varelse, från den minsta skalbaggen till den mest avancerade människan, till det högsta berget och den djupaste grottan, allting, alla rör sig till denna transmutationsprocess. Transformation innebär att något blir transformerat. Men transmutation innebär att något rör sig till en högre resonansfrekvens. Så om ens varseblivningsfält inte förmår utvidga sig till de Högre Frekvenserna, så kommer man inte förmå uppleva denna förändring. Men om man förmår utvidga sitt medvetande och därigenom utvidga sina varseblivningar, så kommer man att kunna se det som är osynligt, höra det som inte hörs, veta det som ingen känner till och att skriva ner det.

Nu kan man skriva ner det och aldrig lämna över det till någon själ ifall man vill, men processen av att skriva ner det, ibland i synnerhet med ren gammal handskrift; processen att skriva ner det är att man talar om för sig själv att detta är tillräckligt viktigt för att jag måste dokumentera det. När man skriver ner det, kommer ens ’händer att flyga’, så man blir tvungen att gå tillbaka och läsa det om och om igen.

Och varje gång man läser det, så får man ut något nytt, för det första meddelandet har öppnat upp en portal av information. Nu när denna portal öppnar sig, går budskapet in i ens ryggrad, från ryggradens bas hela vägen upp till självaste hjärnans topp.

Inuti denna portal finns potentialen för ens Ljuskropps-SJÄLV.

När man är redo att helt och hållet transmutera till verklighetens femte-dimensionella upplevelse, kan man aktivera:

sin femte-dimensionella Ljuskropp,

sina femte-dimensionella varseblivningar,

sina femte-dimensionella emotioner,

och sin femte-dimensionella, inter-dimensionella kommunikation.

I och med all denna aktivering av ens SJÄLV, kan man börja förstå saker som man aldrig tidigare har förstått. Vänligen kom ihåg att det inte finns något sätt som är rätt eller felaktigt när man gör denna process.

Var och en av er har gått igenom många inkarnationer och förberedelser inför denna verklighet och ni hittar också det sätt på vilket NI bäst kan återfinna denna information, vilken faktiskt ständigt har hållits inom ert Höga Hjärta samt inom ert Multi-dimensionella Sinne.

Shawnna, skulle du vilja tillägga något?

SHAWNNA: Ja, jag tror att när vi genomgår denna stora initiering, så känns det som om den befann sig på en kollektiv nivå, såväl som på ett personligt plan.

Därför är den inte längre enbart individuell. Det handlar om oss alla tillsammans, vi ställs inför de saker som behöver bli helade inom oss själva och vi behöver bidra till planetens healing.

Jag tror att det antagligen är tillrådligt för oss alla att gå inombords och börja ställa dessa frågor, förnimma svaren och att anteckna svaren. Det är på det sättet som man på bästa sätt kan bidra.

VÄNLIGEN STÄLL FÖLJANDE FRÅGOR TILL DIG SJÄLV – OCH BESVARA DEM:

Vad är jag här för att göra?

Vilket är mitt unika uppdrag?

Hur kan vi samlas för att göra en insats för den verklighet som vi önskar se bli manifesterad?

ARKTURIERNA: Ja, det är en process av:

Att stiga in i Ditt femte-dimensionella medvetande.

Sedan, omfamna, känn, lev och kom ihåg din femte-dimensionella verklighet.

Sedan, kommer du att börja få tankar och känslor som får dig att undra:

Varifrån kom allt detta?

Varför har jag dessa känslor?

Hur kan jag veta dessa saker som jag får ta emot?

Detta är den första gnistan gällande att du stiger in i ett helt nytt territorium/ en helt ny frekvens av verkligheten.

Shawnna, har du haft dessa upplevelser?

SHAWNNA: Javisst, nåväl, det är intressant att veta att för vissa av oss, så har vi befunnit oss på denna väg under en rätt lång tid. Vi har alla lagt märke till en förstärkt förening med planeten. Något är bara annorlunda i det som sker runtomkring oss och inom oss. Jag tror att vi håller på att uppnå en ny nivå. Vilken fantastisk tid. Om detta är nytt för er, så är det dags att börja förena er och se vad som kommer igenom för er, för de förhöjda energierna och förbindelserna finns precis nu där tillgängliga för er alla. Vilken fantastisk möjlighet. Se på den chans vi alla har, att få göra en positiv insats för mänskligheten som helhet.

ARKTURIERNA: Och att lyssna på Gaias rop. Om någon av er har läst nyheterna, om någon av er har sett på TV, om någon av er är medveten, så kan ni se att Gaia för tillfället genomgår djupa transmutationer, där många saker blir förstörda för att återkomma inom sina Högre Uttryck.

Dagligen sker någon ny katastrof. Något nytt sätt på vilket Gaia får lida; men det är inte bara att hon får lida, det handlar om att hon släpper taget om detta lidande och eftersom varje människa kan sända Kärlek till planeten och att vara medveten om det, javisst, människor lider, javisst, människor har förlorat sina hem, javisst, så många naturliga saker har blivit förstörda. Ja, det har förekommit så stor förödelse och Gaia kan känna av det, precis som ni alla gör, alla ni människor.

Om ni tonar in er på denna förstörelse, så kan ni känna hur människor lider, ni kan känna hur planeten lider och därför är detta såsom den mörkaste natten innan morgonen gryr. Och natten är alltid mörkast innan det börjar gry.

Om ni ser på varje dag i ert liv, så är natten alltid mörkast precis före gryningen. Frukta därför inte den mörkaste natten! VÄLKOMNA i stället den gryning som framträder.

KÄNN den gryning som finns inom ert eget medvetande.

Det är NUET som ni tar in, allting som har ägt rum på Jorden – Allt lidande, och all förödelse.

Tillåt er NU att omfatta detta lidande inom ett klot av Villkorslös Kärlek.

Inom detta klot av Villkorslös Kärlek:

Lys, lys, lys med den Violetta Flamman som transmuterar all skugga till Ljus, Ljus, Ljus.

En Transmutation är exakt det som sker.

Transformation innebär att något förändrar sitt utseende, sin struktur, sitt syfte.

Transmutation innebär att något, eller någon, rör sig till en Högre Frekvens.

Shawnna, skulle du vilja tala lite om den Högre Frekvens av resonans som hela Gaia och Hennes samtliga invånare går igenom?

SHAWNNA: Det stämmer att vi alla har kallats till att förbli medvetna, att stanna i vårt centrum, samt att vara medvetna observatörer av dessa händelser. Kaos föregår förändring och vi befinner oss definitivt mitt uppe i kaos. Arkturierna har gett oss så många verktyg för att hjälpa oss upprätthålla en Högre Frekvens av Medvetande, Högre nivåer av medvetenhet.

Vi kallas alla till att bemästra våra tankar och emotioner, för det är det som skapar ”tankeformer” vilka manifesteras i verklighet. Vi är andliga krigare. Detta känns som den scen på vilken vi:

Just nu FINNER oss själva

BINDS SAMMAN för att upprätthålla denna Högre Frekvens och

FÖR IN det Högre Ljuset till Gaia, för att hjälpa till med hennes healing process, såväl som vår individuella process.

Tillsammans kan vi transmutera dessa svårigheter. Det är en del av processen.

Det är en del av mänsklighetens utveckling.

ARKTURIERNA: Javisst, TILLSAMMANS är vi ETT!

Välsignelser till er, alla myriader medlemmar på Gaias Planet Jorden!

 

The Arcturians via Sue Lie, September 27th, 2017 – Sananda

 

 

 

Översättning: Aslög Bergmanwww.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...