Arkturierna via Daniel Scranton, 10 december, 2017

Arkturierna, 10 december 2017

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Ni tar många steg framåt på er utvecklingsresa varje gång ni konfronterar något som ni fruktar. Ni tar dessa steg framåt trots ångesten ni känner. Känslan av rädsla är ingen dålig sak, enligt er definition av vad som är bra och vad som är dåligt.

Det är dock viktigt att notera att vad ni gör, och vad ni tänker och säger medan ni känner den här rädslan är viktigt. Och ni kan säkert göra bättre val. Vissa val kommer att spä på rädslan. Ni kommer att känna er kontrollerade av den, vara maktlösa inför den, och ändå finns det andra alternativ som kommer att dra nytta av möjligheten att expandera och växa i den situation ni står inför.

Och det är vad vi vill uppmuntra er att göra. Om ni ser på rädslan som en möjlighet för er att växa, att integrera och bli mer av den ni är, då kommer den att tjäna sitt syfte och tjäna er. Vad de flesta människor gör är dock att fly. De flyr från känslan av rädsla och det som orsakar den, och ni vet om det för ni ser det. Ni ser det i andras handlingar och ni ser det hos er själva också. Ni ser hur en individ bokstavligen krymper inför det de fruktar.

När ni står fast vid och erkänner att ni är kraftfullare än det ni fruktar, det är då ni tar emot vad livet har överräckt till er och använder det. Allt som ni nu möter kan ses som ett annat tillfälle att ta ett steg framåt, och flyttar er närmre och närmre den femte dimensionen.

När rädslan kommer upp inom er, känn den, vidkänns den och erkänn vad det är som ni är rädda för och backa inte för den. Visa er själva att er förmåga att möta det som ni fruktar, gör att ni automatiskt får full nytta av det som ni har skapat.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...